Nedeľa 21.10.2018
Dnes má meniny 
Uršuľa
11°C Bratislava
26.02.2017 09:20

Poslanec, zastupujúci starostu, nemá nárok na odstupné


Ilustračná koláž.


Užitočné rady a informácie - právna poradňa v Obecných novinách. Odpovedá JUDr. Daniela Franzenová zo Združenia miest a obcí Slovenska.


Otázka:

Zástupca starostu bude zastupovať starostu v plnom rozsahu viac ako 6 mesiacov, t. j. až do zloženia sľubu novým starostom, ktorého si budeme voliť v apríli 2017. V doplňovacích voľbách na starostu kandidovať nebude. Pretože starostu zastupuje v súčasnosti k všeobecnej spokojnosti obyvateľov obce, chceli by sme mu po skončení výkonu funkcie starostu poskytnúť trojmesačné odstupné. Nevieme sa však dohodnú, či je poskytnutie tejto finančnej čiastky zástupcovi starostu v súlade so zákonom alebo nie. Väčšina poslancov obecného zastupiteľstva sa domnieva, že to v rozpore so zákonom nie je. Sú však aj takí poslanci, ktorí tvrdia, že zastupujúci starosta nemá nárok na odstupné a k ich názoru sa prikláňa aj hlavný kontrolór obce. Kto má pravdu?

 Odpoveď:

- V prvom rade je dôležité uvedomiť si, že zastupovaním starostu obce v plnom rozsahu podľa § 13b ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zástupcovi starostu nezanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva a nestal sa automaticky starostom obce. Naďalej je členom obecného zastupiteľstva so všetkými právami a povinnosťami.

V období medzi stratou mandátu zvoleného starostu a nadobudnutím mandátu novozvoleného starostu, t. j. v čase, keď zástupca starostu zastupuje starostu v plnom rozsahu jeho práv a povinností, patrí mu, až do momentu zloženia sľubu novým starostom, zo zákona rovnaký plat ako starostovi. Citujem § 13b ods. 5 zákona o obecnom zriadení: „Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu podľa odseku 4, patrí plat podľa osobitného zákona.11)“. Osobitným zákonom podľa poznámky pod čiarou k odkazu 11 je zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. Len pre úplnosť pripomínam, že plat zástupcu starostu v tomto prípade pozostáva tak z obligatórnej zložky, ako aj z fakultatívnej možnosti zvýšenia základného platu. Zo znenia citovaného zákona však nemožno automaticky vyvodiť záver, že hoci zástupca starostu zastupoval starostu obce v plnom rozsahu viac ako 6 mesiacov, má nárok na odstupné tak isto ako starosta obce.

Viac v Obecných novinách č. 7-8/2017 na str. 20.

Autor: JUDr. Daniela FRANZENOVÁ, Kancelária ZMOS


komentáre
SHOW ALL
podobné
11.03.2016
Zástupcovia Združenia miest a obcí Slovenska navštívili bruselské inštitúcie EÚ
Bratislava – 11. marca 2016 - V dňoch 9. a 10. marca 2016 sa v Bruseli uskutočnili pracovné stretnutia zástupcov ZMOS s podpredsedom EK a komisárom pre energetiku Marošom Šefčovičom, stálym predstaviteľom SR pri EÚ Petrom Javorčíkom a prezidentom Výboru regiónov Marku Markkulom.
viac
02.05.2016
Milan Laurenčík sa vzdal funkcie starostu obce Terchová
Poslanec Národnej rady SR za SaS Milan Laurenčík sa k 1. máju vzdal funkcie starostu obce Terchová.
viac
13.12.2016
Zastupovanie starostu neznamená zánik poslaneckého mandátu
Užitočné rady a informácie - právna poradňa v Obecných novinách. Odpovedá JUDr. Daniela Franzenová zo Združenia miest a obcí Slovenska.
viac
17.02.2017
V. BAJAN: Som rozčarovaný zo záveru celodennej diskusie
Stanovisko poslanca V. Bajana k včerajšiemu mestskému zastupiteľstvu.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
79.23 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.66 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
18.12 %