Štvrtok 21.02.2019
Dnes má meniny 
Eleonóra
4°C Bratislava
29.03.2017 10:01

Blíži sa termín predloženia Výkazu o dani z nehnuteľností za obdobie roku 2016


Ilustračná snímka: (danovecentrum.sk).


Do pozornosti dávame blížiaci sa termín predkladania údajov o dani z nehnuteľností, ktorý vyplýva z § 104 ods. 12 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.


Obce a mestá ako správcovia dane majú v termíne do 31. 3. 2017 povinnosť predložiť Výkaz o dani z nehnuteľností za obdobie roku 2016.

Oproti predchádzajúcemu obdobiu nastáva zmena v spôsobe predkladania, a to, že sa výkaz predkladá výlučne prostredníctvom Rozpočtového informačného systému pre samosprávu (RIS.SAM) bez nutnosti zasielania jeho listinnej podoby. Zároveň bol obsah výkazu rozšírený o údaje o sadzbách dane z nehnuteľností na príslušné zdaňovacie obdobie, t. j. obdobie roku 2017.

Podrobnosti o postupe prihlasovania do aplikácie RIS.SAM a vypĺňania údajov sú zverejnené v Poučení na vypĺňanie a zasielanie výkazu o dani z nehnuteľností, ktoré je dostupné na stránke www.finance.gov.sk v časti Financie / Finančný spravodajca / 2016 / Príspevok č. 37. Podrobný postup práce s aplikáciou RIS.SAM pod názvom „Príručka predkladateľa DzN“ ako aj inštruktážne videá sú dostupné po zadaní mena a hesla priamo na úvodnej stránke RIS.SAM v časti Dokumenty a v časti Zaujímavé linky.

Pridelenie prihlasovacích údajov do KTI a pridelenie používateľskej roly pre spracovanie Výkazu DzN sa realizuje na základe žiadosti prostredníctvom Formulára F102 - „Žiadosť o prístup používateľa do rozpočtového informačného systému pre samosprávy - RIS-SAM“. Formulár je možné získať zo stránky http://www.cpu.datacentrum.sk/ v časti Dokumenty a postupy / Dokumenty na stiahnutie s využitím vyhľadávacieho poľa a uvedenia názvu formulára (alebo jeho čísla v tvare „F 102“). Ak ide o používateľa, ktorý nemá vygenerovaný prístup do KTI (nemá prístupové meno a heslo), resp. nežiadal o jeho vygenerovanie samostatným Formulárom F64, je potrebné v rámci Formulára F102 na riadku Prístup do RIS-SAM označiť „NEMÁ“. Následne mu bude vygenerované nové prístupové meno a heslo, ktoré mu bude zaslané poštou v listinnej podobe prostredníctvom DataCentra.

K 16. 3. 2017 bolo zo strany obcí a miest predložených 1461 výkazov, čo predstavuje 50,6 % z celkového počtu evidovaných správcov dane. Deň skutočného predloženia výkazu, a teda aj dodržanie zákonného termínu do 31. 3. 2017 je v aplikácii auditovateľný. Je dôležité nenechávať aktivity súvisiace s procesom spracovania výkazu a jeho predloženie na poslednú chvíľu.

 

Autor: (ts)


komentáre
SHOW ALL
podobné
11.05.2016
Ministerstvo a mestá podporujú princíp ,,jedna obec – jedna OZV“
Zákon o odpadoch postupne vchádza do svojej druhej fázy. Zmluvy o budúcich zmluvách s obcami sú podpísané a trh sa tým rozdelil medzi viaceré OZV.
viac
21.10.2016
Zákon o poplatku za rozvoj nechápu všetci rovnako, je zle napísaný
Zákon o miestnom poplatku za rozvoj robí ťažkosti pri jeho zavádzaní. Nie je to nič prekvapujúce. Vo viacerých bodoch je nejednoznačný a jeho súčasné znenie v mnohých aspektoch odporuje pôvodnému zámeru a cieľom.
viac
02.11.2016
Mestá v Nitrianskom kraji poplatok za rozvoj nezavádzajú
Zákon o miestnom poplatku za rozvoj nenašiel v Nitrianskom kraji priaznivcov. Poplatok za rozvoj sa jednotlivé mestá rozhodli nezavádzať. Krajské mesto Nitra podľa vyjadrenia z odboru daní a poplatkov momentálne neplánuje zavedenie poplatku za rozvoj.
viac
20.12.2016
Denne posúvame odpadovú gramotnosť, aby Slováci triedili viac
Od septembra zatiaľ preškolených 206 základných a 234 materských škôl – taká je bilancia organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) ENVI - PAK o ozrejmovaní správneho separovania odpadov v slovenských domácnostiach a všetkého čo s tým súvisí.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.94 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.80 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.25 %