Pondelok 23.09.2019
Dnes má meniny 
Zdenka
°C
09.05.2017 08:00

Jednotný systém ekonomickej agendy v rôznych inštitúciách


Ministerstvo financií SR.


Ekonomická agenda v rôznych štátnych či samosprávnych inštitúciách by mohla mať v budúcnosti jednotný systém.


Projekt Ministerstva financií SR, na ktorý žiada dotáciu z operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS) vo výške takmer 4,5 milióna eur, vytvorí predpoklady pre to, aby takýto systém existoval. Vyzvanie na národný projekt „Mapovanie a analýza stavu podporných a administratívnych procesov vo vybraných inštitúciách verejnej správy a návrh optimalizovaných a unifikovaných podporných a administratívnych procesov“ je zverejnené na stránke http://www.minv.sk/?archiv-7. Riadiacim orgánom operačného programu je Ministerstvo vnútra SR.

Pre ekonomické systémy je možné zabezpečiť jednotnú aplikáciu a dodržiavanie platných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na vedenie ekonomickej agendy subjektov verejnej správy. Ide napríklad o správu rozpočtu či majetku, vedenie účtovníctva, personalistiku či spracovanie miezd. Inštitúcie verejnej správy totiž dnes využívajú rôzne informačné systémy, ktoré však fungujú a spracovávajú agendu rôzne. Cieľom projektu je hospodárne zefektívniť vynakladanie finančných prostriedkov napríklad na zapracovávanie legislatívnych zmien, ktoré štát uhrádza toľkokrát, koľko ekonomických informačných systémov je aktuálne v prevádzke. Nevýhodou je i to, že subjekty pre rozdielne metodiky a procesy oneskorene vykazujú stav verejných financií.

Cieľovými skupinami národného projektu sú inštitúcie a subjekty verejnej správy ako aj vyššie územné celky a organizácie v ich zriaďovateľskej pôsobnosti. Projekt sa zameria na podporné a administratívne procesy vo všetkých rozpočtových a príspevkových organizáciách jednotlivých správcov kapitol štátneho rozpočtu. Ide napríklad o procesy, ako je vedenie účtovníctva, správa majetku, materiálové hospodárstvo, ľudské zdroje či hotovostné a bezhotovostné finančné operácie. Zapojí sa doň 826 subjektov štátnej správy a 747 subjektov územnej samosprávy.

„Súčasný stav výkonu podporných a administratívnych činností treba detailne zanalyzovať a následne zadefinovať súbor štandardizovaných procesov. Tým sa vytvoria predpoklady pre plošné zavedenie jednotného metodicko-procesného rámca, optimalizáciu procesov a následné zapojenie do Centrálneho ekonomického systému,“ vysvetlila generálna riaditeľka sekcie európskych programov ministerstva vnútra Adela Danišková. Projekt v konečnom dôsledku vytvorí predpoklady napríklad pre uplatnenie jednotnej metodiky spracovania ekonomických agend a výkazov, zjednotenie roztrieštených evidencií a výkazov účtovných jednotiek prepojených na rozpočet či pre kvalitnejší výkon rezortu financií v úlohe hlavného metodika verejných financií.

 

Autor: (mfsr)


komentáre
SHOW ALL
podobné
31.05.2016
Ministerstvo vytvorilo mechanizmus pre efektívnejší progres vo verejnej správe
Lepšia koordinácia medzi rezortmi, kvalitnejšie nastavenie procesov a systémov a zabránenie ich duplicity či zabezpečenie bezproblémového kolovania žiadosti ako takej po úradoch bez nutnosti prítomnosti občana.
viac
18.10.2016
Kultúrny a kreatívny priemysel dostane na rozvoj 50 miliónov eur
Malí a strední podnikatelia, ale aj neziskové organizácie a občianske združenia pôsobiace v tejto oblasti sa budú môcť uchádzať o takýto objem eurofondov z  Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) a Prioritnej osi 3 (PO 3) - Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch.
viac
10.11.2016
Dotačná schéma pre turizmus je spustená
BSK 9. novembra zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu pre rok 2017.
viac
23.05.2018
Rozhodni o najlepšom projekte
Bratislavský samosprávny kraj zverejnil 15. mája 2018 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z participatívneho rozpočtu BSK. Pre rok 2018 je celkovo na projekty vyčlenených 250 000 eur.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.70 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.77 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.53 %