Pondelok 17.06.2019
Dnes má meniny 
Adolf
°C
18.09.2018 08:52

Kongres Lepšia správa 2018 pozýva zástupcov samospráv


Pozvánka.


Združenie pre lepšiu správu bytových domov organizuje prvý interaktívny kongres pre správcov bytových domov, mestské bytové podniky a zástupcov samospráv. Časť programu kongresu sme zamerali na samosprávu z dôvodu prieniku záujmov s oblasťou správy bytových domov.


Prečo by ste si kongres LEPŠIA SPRÁVA nemali nechať ujsť?

TÉMY PRE SAMOSPRÁVU

Približne 60 % obyvateľstva Slovenska býva v bytových domoch vo väčších mestách. Tento bytový fond je v priamom kontakte so samosprávou a nájsť efektívne riešenia na otázky je problémom. Ide najmä o témy:

1. Kontrolná činnosť pri výrobe a distribúcii tepla

2. Vypratanie priestorov v prípade neplatenia nájomného

3. Zabezpečenie nájomného ako najlepšej formy jeho vymoženia

4. Legislatívny prehľad nájomných vzťahov všeobecne

5. Komunálny odpad a možnosti jeho eliminovania

6. Obnova a modernizácia budov

7. Energetická samostatnosť budov

8. Energetická samostatnosť miest a obci

9. Eliminovanie nedoplatkov prostredníctvom inštitútu osobitného príjemcu

10. Riešenia konfliktov spôsobom mediácie

11. Požiarná bezpečnosť budov

12. Trestná zodpovednosť pri správe cudzieho majetku 

SPOLUPRÁCA SO ZMOS

Našim partnerom pre rok 2019 sa stali aj Obecné noviny a Združenie miest a obcí Slovenska. Na kongrese vystúpi podpredseda ZMOS Ing. Milan Muška, spolu so zástupcami Ministerstva dopravy a výstavby Ing. Milošom Hajdinom a Ministerstvom životného prostredia Ing. Jozefom Škultétym, CSc., ako aj mnohí predstavitelia akademickej obce a orgánov verejnej moci. 

LEGISLATÍVNE ZMENY

V oblasti správy bytových domov boli v posledných dňoch prijaté významné zmeny v zákonoch, ktoré sa dotkli citlivých tém, ako napríklad vymáhania nedoplatkov, definície spoločných priestorov, práv a povinností bytových podnikov, systematiky hlasovania na schôdzach. Na kongrese bude každej novele venovaný dostatočný priestor, aby boli účastníci v plnej miere pripravení aplikovať zmeny v praxi.

MENEJ TEÓRIE, VIAC PRAXE

Poskytli sme väčší časový priestor prednášajúcim, rozšírili program do troch sál s paralelným programom. Počas troch dní budú mať účastníci možnosť absolvovať 94 prednášok, 2x legislatívny brainstorming, 2x diskusné fórum, 2x workshop na tému "Praktické riešenia konfliktov medzi ľuďmi v bytovom dome" a iných tém, týkajúcich sa spravovania bytového fondu na Slovensku.

Lepšia správa 2018 bude hlavne o atraktivite a interaktivite. Nepôjde o teoretické predkladanie návrhov, ale o reálne riešenie problémov pri výkone činnosti správcu bytového domu a spoločenstiev vlastníkov.  Vzhľadom na koncepciu kongresu bude ťažké si vybrať sálu a nastaviť si harmonogram prednášok tak, aby ste o nič neprišli. Aby ste zachytili maximum dôležitých informácií pre vašu prax, vezmite so sebou aj kolegu a rozložte sily. Každý účastník si môže vybrať to, čo ho zaujíma. Program je nastavený tak, aby mohli byť účastníkmi tí zástupcovia správcov, ktorí sú v pravidelnom styku s problémami v praxi. 

ZAPOJENIE SPRÁVCOV A SPOLOČENSTIEV VLASTNÍKOV DO VYMÁHANIA MIESTNYCH DANÍ

Mestá, obce, správcovia bytových domov a spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov majú spoločnú jednu vec. Nachádzajú sa v každom okrese. Niektoré obce a mestá majú priam vo svojom vlastníctve byty a nebytové priestory, ktoré si vyžadujú správu. Našim záujmom je zakomponovať správcov a spoločenstvá vlastníkov do systematiky platenia poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Nie je pritom obmedzujúce, či musí ísť o množstvový zber alebo nie. Dôležitým faktom je, že týmto spôsobom dokážu mestá a obce eliminovať nedoplatky na miestnych daniach pod hranicu 5 %.

NEDEĽNÝ VIP VEČER NA CHOPKU

Nedeľný „rumový“ večer vo výške 2 004 m. n. m. sme pripravili pre prvých 50 prihlásených účastníkov. Tí získavajú možnosť zúčastniť sa nedeľného programu v hoteli Rotunda, ktorý zahŕňa vývoz a zvoz lanovkou, večeru, ochutnávku rumov, ale predovšetkým nezabudnuteľný 360° výhľad na Nízke Tatry pri západe slnka. 

APLIKÁCIA A SÚŤAŽE

Veľkou novinkou bude mobilná aplikácia, ktorá uľahčí účastníkom pobyt počas celého kongresu. Aplikácia bude slúžiť ako pomocník pri výbere prednášky, bude ponúkať možnosť hodnotenia kvality prednášok a prednášajúcich. Uľahčí možnosť položenia otázky priamo prednášajúcemu počas prezentácie. Novinkou tiež bude posielanie sms notifikácií ohľadom programu, jeho zmien a všetkých dôležitých informácií. Počas troch dní nabitých prednáškami sa budú môcť všetci účastníci zapojiť do pripravených súťaží o hodnotné ceny. V interaktívnej zóne združenia budú môcť prejsť účastníci testom „LEPŠIEHO SPRÁVCU“ zameraného na všeobecné vedomosti a pre pozorných poslucháčov máme pripravené tri pobytové poukazy v hoteloch Tatry MountainResorts.

Zúčastniť sa kongresu vás srdečne pozýva

JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda Združenia pre lepšiu správu bytových domov.

 

Autor: (Marek PERDÍK)


komentáre
SHOW ALL
podobné
07.04.2016
Odkaz z Bardejova: Podporme sa navzájom, nesúperme, ale spolupracujme
Na svojom výročnom sneme sa 16. marca v Bardejove zišli členovia Regionálneho združenia miest a obcí Šariša. ZMOS na zasadaní zastupoval jeho výkonný podpredseda Milan Muška.
viac
11.11.2016
ZMOS podpísalo Memorandum so spoločnosťou Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o
Spoločným menovateľom spolupráce bude podpora, zvyšovania povedomia a informovanosť zriaďovateľov škôl a školských zariadení z oblasti školstva.
viac
18.11.2016
Zákon neumožňuje obecnému zastupiteľstvu určiť starostovi jeho zástupcu
Užitočné rady a informácie - právna poradňa v Obecných novinách. Odpovedá JUDr. Daniela Franzenová z Kancelárie ZMOS.
viac
07.12.2017
Platy zamestnancov štátnej a verejnej správy stúpnu budúci rok o 4,8 percenta
Sociálni partneri dnes podpísali kolektívne zmluvy vyššieho stupňa, na základe ktorých sa platy zamestnancov štátnej a verejnej správy zvýšia od 1. 1. 2018 o 4,8 %, okrem platov pedagogických a odborných zamestnancov a učiteľov vysokých škôl, ktorým boli platy navýšené o 6 % od 1. 9. 2017.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.15 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.66 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
20.19 %