Streda 16.01.2019
Dnes má meniny 
Kristína
0°C Bratislava
17.01.2018 06:00

Medzinárodný projekt podporuje prácu s mládežou na úrovni samosprávy


Ilustračná snímka.


Národná agentúra programu Erasmus+ pre mládež a šport pripravuje bezplatné neformálne vzdelávanie pre lokálne tímy. Hlavnou témou projektu je podpora práce s mládežou na úrovni samosprávy a pozostávať bude z troch fáz.


Mladí ľudia čelia väčšine sociálnych problémov v ich bezprostrednom miestnom kontexte. Podpora ich blahobytu a samostatnosti je preto vo všeobecnosti organizovaná na miestnej úrovni. Vo väčšine európskych krajín zodpovednosť za prácu s mládežou spočíva vo veľkej miere na lokálnych samosprávach, keďže táto politická a administratívna štruktúra je najbližšie k mladým ľuďom. Lokálne samosprávy prispievajú k zlepšeniu životných podmienok mladých ľudí rôznymi spôsobmi a okolnosťami: podporou praktík a štruktúrou práce s mládežou alebo samotným vykonávaním práce s mládežou.

Národné agentúry programu EÚ Erasmus+ v rámci oblasti mládeže a ich partneri začali dlhodobú spoluprácu zameranú na zvýšenie kvality práce s mládežou najmä prostredníctvom zlepšenia spolupráce medzi rôznymi zúčastnenými stranami. Tento projekt spolupráce sa nazýva "Europe Goes Local – Supporting Youth Work at the Municipal Level" a prebieha od júla 2016 do mája 2019.

Absolventi získajú základné vedomosti o metódach strategického plánovania na úrovni samosprávy, základné kompetencie v komunikácii s mládežou, ale aj základy z oblasti participácie mladých na rozhodnutiach v samospráve. Chýbať nebudú základné informácie o legislatíve, strategických dokumentoch o mládeži a o finančných nástrojoch pre prácu s mládežou. To všetko na miestnej, regionálnej, národnej a európskej úrovni. Zároveň si osvoja informácie o dobrých príkladoch z praxe miestnych samospráv v oblasti práce s mládežou, ktoré môžu neskôr aplikovať vo svojich vlastných projektoch.

O aký typ aktivity ide?

Projekt je zameraný na podporu práce s mládežou na úrovni samosprávy, v rámci ktorého sa bude konať bezplatné trojfázové školenie lokálnych tímov v oblasti práce s mládežou. Školenia budú vedené v slovenskom jazyku. Prvá fáza školenia bude prebiehať v Žilinskom kraji (Country salón Belá) v dňoch 25. – 27. januára 2018. Ubytovanie, strava a cestovné sú hradené z prostriedkov programu EÚ Erasmus+ v rámci programu Europe goes local.

Kto sa môže zapojiť do projektu?

Na školenie sa prihlasujú už vytvorené tímy, ktoré majú pozostávať z min. 3 zástupcov rôznych sektorov pôsobiacich na lokálnej úrovni:

• Samosprávy – pracovníci a pracovníčky, ktorí a ktoré pracujú s mládežou, poslanci a poslankyne, starostovia a starostky, primátori a primátorky, prednostovia a prednostky;

• Organizácie pracujúce s mládežou – centrá voľného času, základné, stredné školy, neziskové organizácie, a i. ;

• Občiansky sektor - občianske združenia pracujúce s mládežou, občianske združenia mladých ľudí;

• Mládežnícky sektor – žiacke rady, mládežnícke parlamenty, rady študentov a i.;

• Podnikateľský sektor – organizácie podporujúce podnikanie (aj) mladých ľudí, podniky, firmy, podnikatelia, ktorí sa chcú zapojiť napr. do rozvoja zamestnanosti mladých ľudí a i.

Bližšie informácie ako kritéria na zloženie tímu, konkrétny postup prihlásenia a samotnú prihlášku nájdete na internetovej stránke organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže: www.iuventa.sk v sekcii Aktuálne školenia pod názvom "Europe Goes Local – Supporting Youth Work at the Municipal Level".

Uzávierka prihlasovania je 20. januára 2018 do 18:00 hod.

Autor: (IUVENTA)


komentáre
SHOW ALL
podobné
03.01.2017
V bratislavskom kraji vyrastie unikátny rodinný park
Nový rodinný park v atraktívnej lokalite, ktorý bude mať zábavno-vzdelávací či oddychovo-rekreačný charakter, bude klásť dôraz na životné prostredie či ekológiu a určený bude predovšetkým pre rodiny s deťmi a mládež.
viac
07.09.2017
Na brány slovenských škôl zvoní Eko Alarm
Spolu so školským zvončekom, ktorý pred pár dňami ohlásil začiatok nového školského roka, na brány slovenských škôl zvoní aj nový zaujímavý projekt - Eko Alarm. Cieľom projektu je zavedenie komplexného systému zberu triedeného odpadu na slovenských materských, základných a stredných školách.
viac
28.11.2017
Mladí umelci sa môžu opäť zapojiť do súťaží Múdra príroda a Zelený svet
Čisté životné prostredie je základným predpokladom pre ľudské zdravie a duševnú pohodu. Aby to tak bolo, aké premeny budeme musieť urobiť v našom spôsobe života?
viac
30.12.2017
TSK štartuje druhý ročník Participatívneho-komunitného rozpočtu
V roku 2017 prišiel Trenčiansky samosprávny kraj (TSK), ako priekopník spomedzi krajov, s novinkou zavedenia Participatívneho-komunitného rozpočtu. Ten dal možnosť občanom na území kraja rozhodnúť o použití  časti verejných financií. Rovnako tomu bude aj v roku 2018.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
78.60 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.80 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
18.60 %