Pondelok 17.06.2019
Dnes má meniny 
Adolf
°C
07.04.2016 01:47

Odkaz z Bardejova: Podporme sa navzájom, nesúperme, ale spolupracujme


Pohľad na predsednícky stôl počas rokovanie snemu


Na svojom výročnom sneme sa 16. marca v Bardejove zišli členovia Regionálneho združenia miest a obcí Šariša. ZMOS na zasadaní zastupoval jeho výkonný podpredseda Milan Muška.


Hosťami na sneme boli aj Miroslav Bujda, poslanec zastupiteľstva PSK a prednosta Obvodného úradu v Bardejove a poslanec PSK Andrej Havrilla.

Rokovanie snemu otvoril a viedol predseda Regionálneho združenia miest a obcí Šariša, starosta Sveržova Pavol Ceľuch, ktorý privítal účastníkov snemu a hostí. V úvode snemu vystúpili aktivisti Pre čistý región, ktorí oboznámili účastníkov snemu s problematikou podľa nich nepovolených prieskumných vrtov spoločnosťou Alpine Ouil& Gas, s. r. o., v lokalitách východného Slovenska (Bardejov, Svidník, Stropkov, Medzilaborce a Snina).

 

Ceľuch: Otvorenejšiu samosprávu dosiahneme len úzkou spoluprácou

Následne sa slova ujal predseda združenia P. Ceľuch, ktorý vo svojej správe zhodnotil rok 2015 a stručne predostrel, ako by sa malo združenia uberať v roku 2016. Veľmi pozitívne, ako uviedol, je hodnotený Deň samosprávy, ktorý sa každý rok koná v októbri pri príležitosti vzniku samosprávy na Slovensku, ako aj ďalšie stretnutia, ktoré sa organizujú v tomto združení, či už so zástupcami štátnej správy, alebo či je to slávnostné otváranie nového roka vo Sveržove a schvaľovanie aktivít a rozpočtu Spoločného obecného úradu pre príslušný rok, aby bol zabezpečený jeho chod. Predseda regionálneho združenia vyzval všetkých zástupcov obcí a štátnej správy na lepšiu spoluprácu, aby sa nedelili podľa straníckosti, ale aby spolupracovali a nehľadeli, kto má aké má politické tričko. „Len úzkou spoluprácou dosiahneme lepšiu a otvorenejšiu samosprávu, ktorá bude bližšie k občanovi,“ zdôraznil.

V závere P. Ceľuch poďakoval všetkým prítomným za ich spoluprácu, predsedovi VÚC PSK P. Chudíkovi za čas, ktorý venuje problematike samosprávy, poďakoval aj prednostovi okresného úradu Miroslavovi Bujdovi a jeho pracovníkom, mestu Bardejov – primátorovi za priestory, vedeniu Úradu práce,  sociálnych vecí a rodiny v Bardejove, členom Rady RZMOŠ. Osobitné a veľmi úprimné poďakovanie smerovalo aj vedeniu ZMOS, všetkým pracovníkom ZMOS za ich odbornosť, otvorenosť a korektný prístup k členom združenia.

Výkonný riaditeľ Združenia miest a obcí Slovenska Milan Muška pozdravil v mene vedenia ZMOS všetkých delegátov a hostí snemu. Oboznámil ich s činnosťou Kancelárie ZMOS, s tým, čo sa podarilo vyrokovať v minulosti s vládou SR a zástupcami štátnej správy a oboznámil ich s projektom DCOM, ktorý uskutočňuje spoločnosť DEUS. Reagoval aj na otázky účastníkov snemu.

 

Problémom je nedostatočná legislatíva

Starosta obce Malcov Stanislav Gernát sa v diskusii kriticky vyjadril k Východoslovenskej distribučnej, ktorá mení meracie zariadenia elektrického prúdu za digitálne bez toho, aby informovali odberateľov o zmenách. Pracovníci VSD nevedia vysvetliť fakturačné položky na faktúre a dochádza k nárastu paušálnych poplatkov, čo má za následok v konečnom dôsledku zdraženie elektrickej energie. Kriticky sa vyjadril aj k zákonu o verejnom obstarávaní, ktorý je veľmi zlý a predlžuje procesy verejného obstarávania a aj napriek kontrolám, ktoré konštatujú, že je všetko v poriadku, starostovia stále žijú v strachu, že nejaký úradník v budúcnosti napadne verejné obstarávanie a spochybní ho.

Ján Železný, starosta obce Chmeľová kritizoval zákon o verejnom obstarávaní, ako aj veľkú administratívnu záťaž na úrade práce pri zamestnávaní nezamestnaných cez projekty ÚPSVaR. Kriticky sa vyjadril aj k odstupnému starostov po skončení viacerých volebných období. Zdá sa nelogické, aby starosta, ktorý celý život a svoje najproduktívnejšie roky života venoval samospráve, mal také isté odstupné ako ten, ktorý v nej pôsobil len jedno volebné obdobie, uviedol. Poďakoval sa pracovníkom ZMOS a vyzdvihol ich odbornosť a ústretovosť.

Viac v Obecných novinách č. 13-14 na str. 12

Autor: (red)


komentáre
SHOW ALL
podobné
07.04.2016
Z výročného snemu Združenia miest a obcí dolnej Oravy
V Oravskej Porube sa 19. februára zišli na svojom výročnom sneme členské mestá a obce Združenia miest a obcí dolnej Oravy, aby zhodnotili svoju činnosť v uplynulom roku a predovšetkým vytýčili základné smery a úlohy združenia na ďalšie obdobie.
viac
07.04.2016
ZMO horného Gemera: aj východ potrebuje rozvojové stimuly, komunikácie a prácu
V Spoločenskej sále Mestského úradu v Rožňave sa 16. marca sa uskutočnil výročný snem Združenia miest a obcí horného Gemera. Na sneme sa zúčastnilo 35 zo 62 členov združenia, t. j. 54,5 % členov.
viac
03.05.2016
V Margecanoch sa na výročnom zasadaní zišli členovia ZMO Hnileckého regiónu
Za Košický samosprávny kraj sa na rokovaní, ktoré sa konalo v Margecanoch 3. marca, zúčastnili aj zástupcovia Úradu Košického samosprávneho kraja - Ladislav Olexa a Marek Mitterpák. Združenie miest a obcí Slovenska na zasadaní zastupoval výkonný podpredseda Milan Muška.
viac
17.05.2018
ZMOS podporuje modernizáciu a zodpovedné rozhodnutia
Takmer 800 starostov a primátorov sa zíde na rokovaní v poradí 29. snemu Združenia miest a obcí Slovenska. Dvojdňové rokovanie najvyššieho orgánu ZMOS sa uskutoční aj za účasti ústavných činiteľov, poslancov parlamentu, členov vlády a ďalších hostí.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.19 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.66 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
20.16 %