Piatok 14.12.2018
Dnes má meniny 
Branislava, Bronislava
-1°C Bratislava
17.03.2018 05:12

Organizácie cestovného ruchu sa profesne združili


Predstavitelia združených organizácií cestovného ruchu


Zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu, ktorému ZMOS v roku 2010 pomohol na svet, dnes dáva priestor 40 organizáciám cestovného ruchu, aby systematicky riadili rozvoj a propagáciu aktivít cestovného ruchu na územiach, kde pôsobia.


Tento zákon okrem podmienok založenia a činnosti organizácií cestovného ruchu ako súkromno-verejných partnerstiev, vytvoril aj podporný nástroj financovania rozvoja prostredníctvom štátnej dotácie, a to na princípe 1 : 1. Zákon tiež definuje, že toľko, koľko si členovia organizácií cestovného ruchu vyberú na členských príspevkoch, im prispeje štát zo štátneho rozpočtu, maximálne však do výšky vybranej dane z ubytovania členských samospráv. Štát takto ročne prerozdelí okolo 6 mil. eur.

Na základe vyššie spomenutého zákona nielen štát, ale aj vyššie územné celky finančne podporujú rozvoj cestovného ruchu. Oblastné organizácie cestovného ruchu sa totiž na základe tohto zákona môžu stať členom krajskej organizácie cestovného ruchu (ďalej „KOCR“), ktorej zakladateľským subjektom je okrem oblastných organizácií cestovného ruchu aj vyšší územný celok, ktorý do KOCR vkladá ďalšie finančné zdroje využívané na dofinancovanie rozvojových a marketingových aktivít na území členských OOCR.

Účinnosť Zákona č. 91/2010 Z. z. plynie od konca roka 2011. Za obdobie piatich rokov viaceré organizácie cestovného ruchu zistili, že im chýba jedna strešná profesná organizácia, ktorá by bola ich jednotným “hlasom” vo vzťahu k národným inštitúciám a iným profesným združeniam pôsobiacim v cestovnom ruchu. A tak v apríli 2017 založili profesný subjekt - Asociáciu organizácií cestovného ruchu, v ktorej je zatiaľ združených 14 organizácií cestovného ruchu (pozn.: pôsobia na území 126 samospráv a združujú celkovo 400 členov) s výhľadom postupne združiť všetky organizácie cestovného ruchu na Slovensku a získať tak silný mandát. Prvým úspechom asociácie je napríklad možnosť pre oblastné organizácie čerpať finančné zdroje aj z Fondu na podporu umenia, čo do roku 2018 nebolo možné či obhájenie praktických riešení niektorých vykonávacích predpisov vo vzťahu k Zákonu č. 91/2010, ktoré sekcia cestovného ruchu Ministerstva dopravy a výstavby SR plánovala v roku2017 upraviť.

 Asociácia sa tiež zameriava na sprostredkovanie odborných informácií a poznatkov prostredníctvom odborných školení a pracovných stretnutí, aby sa sieť organizácií cestovného ruchu spoločne odborne rozvíjala a profesionalizovala v tzv. destinačnom manažmente. Destinačný manažment je v slovenských podmienkach ešte stále pomerne neznámy pojem. Jeho význam je v koncepčnom a systematickom riadení a koordinácii všetkých subjektov cestovného ruchu na určitom vymedzenom území (v destinácii), ktorí sa podieľajú na komplexnom zážitku pre návštevníka. Keďže podnikateľská obec cestovného ruchu je pomerne roztrieštená (veľa malých subjektov) a destinácia sa často týka katastrálnych území a pôsobnosti viacerých samospráv, koordinácia aktivít všetkých zainteresovaných subjektov (súkromných aj verejných), ich vzájomné sieťovanie do spolupráce prostredníctvom organizácie destinačného manažmentu je v našich podmienkach organizácie cestovného ruchu nevyhnutným predpokladom zabezpečenia konkurencieschopnosti nielen samotnej destinácie, ale najmä subjektov, ktorí v nej podnikajú.

Autor: Michaela POTOČÁROVÁ, predsedníčka AOCR


komentáre
SHOW ALL
podobné
28.04.2016
Otvorením Barborskej cesty, Hodinovej veže a fontány sa začne sezóna
Otvorenie letnej turistickej sezóny v Banskej Bystrici bude v sobotu (30. 4.) nabité viacerými podujatiami a atrakciami.
viac
16.09.2016
Svetový deň cestovného ruchu v Nitre bude plný zážitkov
Mesto Nitra a Katedra manažmentu kultúry a turizmu FF UKF v Nitre organizuje už po jedenástykrát podujatie Svetový deň cestovného ruchu.
viac
21.11.2016
V jeseni láka turistov na severnom Spiši Cesta minerálnych prameňov
Počas leta navštívili región severného Spiša a Pienin najmä návštevníci zo Slovenska. Prekvapením tohtoročnej sezóny bol narastajúci počet turistov z Izraela či severských krajín.
viac
06.02.2017
Zrušenie krajských organizácií cestovného ruchu ohrozí turizmus
Schôdza NR SR mala v programe aj novelu zákona 91/2010 Z. z., ktorý upravuje fungovanie krajských organizácií cestovného ruchu na Slovensku.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
78.04 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.77 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.19 %