Nedeľa 27.05.2018
Dnes má meniny 
Iveta
18°C Bratislava
20.04.2017 04:40

Poplatky SOZA treba riešiť vecne


Ilistračná snímka: (on)


Nedávne rokovanie sekcie Rady ZMOS pre školstvo, kultúru a šport sa týkalo viacerých oblastí regionálneho školstva a aj systému platieb miest a obcí SOZA.


Odborná sekcia sa po vyhodnotení plnenia úloh venovala aktuálnej legislatíve. V tejto časti boli prezentované stanoviská k novej metodike vo vzťahu k žiakom zo sociálnej znevýhodneného prostredia. Tu členovia sekcie konštatovali, že síce je štatisticky menší počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ale aj po tlaku ZMOS sa zvýšil objem poskytovaných prostriedkov na takýchto žiakov a základné školy by problém financovania nemali výrazne pociťovať.

Ďalším bodom pracovného stretnutia bola informácia z februárového rokovania Rady ZMOS k problematike školstva, ktorá bola rozšírená o diskusiu vo vzťahu k málotriednym školám a školským autobusom. Skúsenosti samospráv, ktoré už využívajú školské autobusy, sa využijú aj pre prípadné potreby iných miest a obcí, a to formou spracovania súhrnnej informácie. „Komplexný materiál o priamych skúsenostiach so školskými autobusmi má pre mestá a obce veľmi cennú informáciu, ktorú určite využije aj ZMOS pri rokovaniach o tejto téme,“ konštatoval po rokovaní riaditeľ sekcie rezortných činností kancelárie ZMOS Zdenko Krajčír.

Sekcia vyhodnotila plnenie úloh v oblasti školstva z 27. snemu ZMOS a vzala na vedomie návrh informácie o činnosti sekcie na účely prípravy snemových materiálov.

Výrazná pozornosť bola tiež venovaná systému platieb miest a obcí SOZA. K tomuto bodu boli tiež prizvaní zástupcovia Asociácie kultúrnych inštitúcií miest a obcí Slovenska, ktorá sa orientuje na financovanie rozvoja infraštruktúry kultúry. Predstavitelia asociácie členov odbornej sekcie tiež informovali o ich predstave týkajúcej sa poplatkov za hudobnú produkciu. Podľa názoru asociácie je vhodné súčasný model sprehľadniť, a to zavedením metodiky tvorby výšky fakturovaných poplatkov. „V poplatkoch nie je jednotný meter a z územia máme vážne signály o určitom chaose nielen vo vzťahu k výške poplatkov, ale aj k celému systému,“ hovorí predseda sekcie Branislav Grimm. Podľa jeho slov poplatky SOZA treba riešiť vecne, a preto aj sekcia ocenila konštruktívny prístup Asociácie kultúrnych inštitúcií miest a obcí Slovenska...

Viac v Obecných novinách č. 15-16/2017 na str. 2

 

Autor: Michal KALIŇÁK, hovorca ZMOS


komentáre
SHOW ALL
podobné
01.09.2015
Vzdelávací projekt Buk pokračuje pilotnou schémou zavádzania politík integrácie
Vzdelávací program BUK, ktorý sa realizoval v rámci projektu ZMOS – Budovanie kapacít na úrovni miestnej územnej samosprávy v oblasti integračnej politiky zabezpečil cyklus školiacich aktivít.
viac
29.07.2017
Envirorezort a ZMOS optimalizujú výšku poplatkov za skládkovanie
„Prezradiť definitívnu výšku pripravovaného zvýšenia poplatkov za skládkovanie komunálnych odpadov je v tejto chvíli predčasné,“ konštatoval pre Obecné noviny Tomáš Ferenčák, hovorca Ministerstva životného prostredia (MŽP).
viac
08.09.2017
Dobrá správa pre obecné školy. Sú oslobodené od koncesionárskych poplatkov
Združenie miest a obcí Slovenska na základe podnetov z niektorých samospráv vstúpilo do rokovaní ohľadom úhrad koncesionárskych poplatkov školami a školskými zariadeniami v pôsobnosti miest a obcí. Výsledok je pozitívny.
viac
29.01.2018
Stratégia EÚ: Všetky plasty by mali byť recyklovateľné do roku 2030
V polovici januára sa prijala prvá celoeurópska stratégia, ktorej cieľom je významne zmeniť spôsob, akým sú výrobky z plastov v EÚ navrhované, vyrábané, používané a recyklované. Jej dôsledným uplatňovaním by všetky plastové obaly na trhu štátov EÚ mali byť do roku 2030 recyklovateľné.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
78.36 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.62 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.02 %