Pondelok 17.06.2019
Dnes má meniny 
Adolf
°C
24.11.2017 07:30

Právo poslanca obecného zastupiteľstva na interpeláciu


Ilustračná snímka.


Právna poradňa v Obecných novinách. Odpovedá JUDr. Daniela Franzenová z Kancelárie ZMOS.


Otázka:

Som starosta obce. V obecnom zastupiteľstve máme poslanca, ktorý sa na každom zasadnutí obecného zastupiteľstva odvoláva na svoje zákonné právo interpelovať starostu a požaduje odo mňa okrem odpovedí aj vypracovanie a poskytnutie rôznych analýz a sumárov. Často pri tom zadáva úlohy priamo zamestnancom obce. Chcel by som vedieť, aký rozsah má právo poslanca na interpelácie, prípadne na informácie a či má oporu v zákone priame zadávanie úloh zamestnancom obce zo strany poslanca obecného zastupiteľstva. Zaujíma ma aj to, akú formu má mať interpelácia poslanca a odpoveď na ňu.

 Odpoveď:

Právo poslanca obecného zastupiteľstva na interpelácie a informácie je upravené v § 25 ods. 4 písm. b) až d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). V predmetných ustanoveniach zákona je priamo zakotvená možnosť interpelovať starostu obce a členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce, požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa ich činnosti. Poslanec obecného zastupiteľstva má tiež právo požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť, a to výlučne vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci.

Právo na interpelácie znamená právo poslanca obecného zastupiteľstva vznášať žiadosti, otázky, pripomienky a podnety na starostu obce a členov obecnej rady. Toto právo poslanca by však, podľa môjho názoru, v žiadnom prípade nemalo znamenať zahlcovanie starostu obce vypracúvaním odpovedí na akýkoľvek výkon jeho práce, ktorý dosť často poslanec obecného zastupiteľstva k riadnemu a zodpovednému výkonu svojej funkcie pravdepodobne ani nepotrebuje. Som presvedčená, že by sa interpelácie mali týkať výlučne závažných úloh súvisiacich so životom a rozvojom obce a nemali by neprimerane administratívne zaťažovať ani starostu obce a ani zamestnancov obce. Vychádzať by sa pritom malo predovšetkým z ustanovení § 4 zákona, ktoré dávajú právny rámec rozsahu výkonu práce jednotlivých volených orgánov obce pri výkone samosprávy.

Musím konštatovať, že zákon formu interpelácie poslanca obecného zastupiteľstva neustanovuje. Môže preto prichádzať do úvahy tak ústna, ako aj písomná forma. Písomná forma môže mať listinnú, no aj elektronickú podobu. Zákon neupravuje ani lehotu a formu, v ktorej by mala byť poskytnutá odpoveď na interpeláciu poslanca obecného zastupiteľstva. Myslím si preto, že by bolo vo vašom prípade vhodné upraviť otázky interpelácií v rokovacom poriadku obecného zastupiteľstva. Pravdepodobne by vám to pomohlo eliminovať uvádzané problémy. Inšpirovať sa pritom môžete napr. právnou úpravou interpelácií zakotvenou v paragrafoch 129 a 130 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady SR v znení neskorších predpisov.

Na záver si dovolím uviesť, že ak poslanec obecného zastupiteľstva v rámci interpelácie požaduje vypracúvanie rôznych prehľadov a analýz, ktorými obec nedisponuje, nejde o inštitút interpelácie, ale ide o jeho snahu zadávať priame pokyny a úlohy starostovi obce, prípadne zamestnancom obce, čo nemá oporu v zákone.

Autor: JUDr. Daniela FRANZENOVÁ, Kancelária ZMOS


komentáre
SHOW ALL
podobné
18.11.2016
Zákon neumožňuje obecnému zastupiteľstvu určiť starostovi jeho zástupcu
Užitočné rady a informácie - právna poradňa v Obecných novinách. Odpovedá JUDr. Daniela Franzenová z Kancelárie ZMOS.
viac
13.12.2016
Zastupovanie starostu neznamená zánik poslaneckého mandátu
Užitočné rady a informácie - právna poradňa v Obecných novinách. Odpovedá JUDr. Daniela Franzenová zo Združenia miest a obcí Slovenska.
viac
14.02.2017
Plat starostu sa vždy určuje dopredu, nie spätne
Užitočné rady a informácie - právna poradňa v Obecných novinách. Odpovedá JUDr. Daniela Franzenová zo Združenia miest a obcí Slovenska.
viac
17.10.2017
Starosta – poslanci – obecné zastupiteľstvo
Právna poradňa v Obecných novinách. Odpovedá JUDr. Daniela Franzenová z Kancelárie ZMOS.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.19 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.66 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
20.16 %