Pondelok 23.09.2019
Dnes má meniny 
Zdenka
°C
24.07.2016 12:35

Samosprávy môžu čerpať aj z Dunajského nadnárodného programu


Dunaj.


Krajiny, ktoré spája Dunaj, môžu čerpať prostriedky pre rozvoj príslušných regiónov aj z Dunajského nadnárodného programu pripomína Úrad vlády SR. Projekty bude možné posielať koncom roku 2016.


Dunajský nadnárodný program 2014-2020 je finančný nástroj v rámci Európskej územnej spolupráce (Interreg), ktorá vytvára rámec pre implementáciu spoločných aktivít a výmeny skúseností medzi národnými, regionálnymi a lokálnymi aktérmi v štátoch dunajského regiónu. Oprávnené územie teda tvorí 14 krajín, z toho 9 členských krajín EÚ: Nemecko (Bádensko-Würtembersko, Bavorsko), Rakúsko, Česká republika, Slovenská republika, Maďarsko, Slovinsko, Chorvátsko, Rumunsko, Bulharsko a 5 štátov mimo EÚ: Bosna a Hercegovina, Moldavsko, Čierna Hora, Srbsko a Ukrajina. Program má 4 prioritné osi: Inovatívny a sociálne zodpovedný dunajský región, Dunajský región zodpovedný voči životnému prostrediu a kultúre, Lepšie prepojený a energeticky zodpovedný dunajský región a Dobre spravovaný dunajský región. Rozpočet programu, ktorého Národným kontaktným bodom je Úrad vlády SR, je vo výške 262 989 839 eur. Prvá výzva na predkladanie návrhov projektov nadnárodného programu Dunaj bola otvorená od 23. septembra do 3. novembra 2015 ( 1. kolo) a medzi 29. marcom a 9. májom 2016 ( 2. kolo). V prvom kole bolo predložených 547 platných návrhov projektov. Slovenské subjekty boli ako partner prítomné v 332 projektoch a témach, ako sú energetika, vodné cesty, prírodné a kultúrne dedičstvo, ekologické inovácie, migrácia mladých v Dunajskom regióne, riadenie sedimentov rieky Dunaj, zvýšenie ekoturizmu malých a stredných mokradí v povodí Dunaja, ako aj riešenie kapacity verejných inštitúcií pre podporu migrujúcich voči trhu práce. Do 2.kola postúpilo 100 najlepších projektov. Postup hodnotenia je založený na dvojitej analýze kritérií oprávnenosti a kvality a zabezpečuje ho Riadiaci orgán programu so sídlom v Maďarsku. Konečné rozhodnutie o schválených projektoch sa očakáva na jeseň roku 2016. Záujemcovia – podnikateľské subjekty, štátna správa i miestna samospráva a pod. - ktorí by mali záujem zaslať svoje projekty, tak môžu urobiť opäť koncom roka 2016, kedy sa predpokladá zverejnenie ďalšej výzvy v rámci Dunajského národného programu, o čom bude Úrad vlády SR verejnosť včas informovať. Fakty a údaje o Dunajskom nadnárodnom programe sú zverejnené na stránke: www.danube.gov.sk.

Autor: (Zdroj: ÚV SR, tasr)


komentáre
SHOW ALL
podobné
05.09.2016
BSK: Župa informačným bodom pre cezhraničnú spoluprácu
Bratislavský samosprávny kraj sa stal Infobodom pre Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko (Interreg V-A SK-HU).
viac
08.02.2017
Obec Utekáč chce urobiť protipovodňové opatrenia na 3 tokoch
Protipovodňové opatrenia na potokoch Guzmánka, Krahuľčová a Lichý potok chcú v dohľadnom čase uskutočniť v obci Utekáč v okrese Poltár. Stavba sa však zrealizuje až po získaní finančných prostriedkov z eurofondov.
viac
22.05.2017
Na projekty oživenia okolia Dunaja poputuje vyše 55 000 eur
Na podporu projektov na kultivovanie a oživenie prostredia Dunaja a Malého Dunaja poputuje z Dunajského fondu vyše 55 000 eur. Peniaze v rámci druhej grantovej výzvy získalo osem projektov neziskových organizácií. Podporené budú aktivity od Bratislavy až po Komárno.
viac
12.07.2017
Voľby do VÚC by mali stáť vyše 10 miliónov eur
Novembrové voľby do vyšších územných celkov (VÚC) by mali stáť viac ako 10 miliónov eur. Vyplýva to z návrhu organizačno-technického zabezpečenia krajských volieb, ktorý je v medzirezortnom pripomienkovom konaní.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.70 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.77 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.53 %