Utorok 20.08.2019
Dnes má meniny 
Anabela, Liliana
°C
17.04.2019 08:10

Slováci môžu hlasovaním podporiť slovenský projekt v Bruseli


Limonka Gmelinova uhorská


Slaniská a pieskové duny patria nielen na Slovensku medzi najviac ohrozené biotopy. Ich vznik podporil človek – kosením a pasením po stáročia sa rôzne druhy rastlín a živočíchov prispôsobili na extrémne podmienky. Opúšťanie tradičných foriem hospodárstva spôsobilo ubúdanie vzácnych foriem života.


A tak opäť musel nastúpiť človek. Projekt na záchranu slanísk a pieskových dún bol realizovaný na Podunajsku a podporila ho Európska Komisia. Tá ho teraz vybrala medzi 5 najlepších projektov v kategórii Príroda. Jednou z cien je aj tzv. LIFE Citizen´s Prize, ktorá umožňuje verejnosti hlasovať o najlepší projekt.

„Projekt záchrany slanísk a pieskových dún pozostával z niekoľkých fáz. Pre každé z 15 území európskeho významu sme najprv navrhli správny spôsob obnovy, nakoľko boli v nepriaznivom stave a niektoré aj na pokraji vyhynutia. Kľúčová aktivita bola oživenie procesu zasoľovania – vytvorili sme „slané ostrovy“. Na 33 mikrolokalitách o celkovej ploche 2 hektáre sme odstránili vrchnú vrstvu pôdy, čo podporilo zrážanie solí z podzemnej vody na povrchu. Na Kamenínskom slanisku sme zasypali hlboký odvodňovací kanál v dĺžke 450 m. Následne sa pozemky odkupovali alebo sme ich získavali do dlhodobého prenájmu a pokračovali sme s takzvaným „obnovným manažmentom“. Odstraňovali sme náletové či nežiaduce dreviny, lokality sme mulčovali a zabezpečili kosbu alebo pastvu. Týmto spôsobom sa podporila obnova biotopov so slanomilnou vegetáciou a druhmi živočíchov na ňu viazaných,“ približuje Viera Šefferová z Inštitútu DAPHNE.

„Projekt skončil v roku 2017 a môžeme skonštatovať, že sa nám podarilo zabezpečiť dlhodobú ochranu vzácnych území a v spolupráci s obcami, miestnymi poľnohospodármi a úradmi obnoviť záujem o ich obhospodarovanie. To je pre zachovanie slanísk a viatych pieskov kľúčové. Druhy ako limonka Gmelinova uhorská, gáfrovka ročná a loboda pobrežná tak ostávajú naďalej súčasťou slovenskej prírody. Tešíme sa, že projekt PANNONICSK si všimla aj Európska Komisia a nominovala ho na prestížne ocenenie v oblasti ochrany prírody - LIFE Award ako jeden z piatich v Európe. Navyše, ako jeden z troch je nominovaný na cenu LIFE Citizens Prize, ktorú vyberá verejnosť. Slováci môžu náš projekt podporiť hlasovaním https://www.lifeawards.eu/  hovorí Monika Chrenková z Inštitútu DAPHNE.

Kontakt: Mgr. Monika Chrenková, chrenkova@daphne.sk,  02/ 455 240 19

Doplňujúce informácie:

- Viac informácii o projekte nájdete na: www.daphne.sk/pannonicsk a www.perlypodunajska.sk , v rokoch 2011 až 2017 ho realizoval Inštitút aplikovanej ekológie DAPHNE v spolupráci s Bratislavským regionálnym ochranárskym združením a Štátnou ochranou prírody SR.

- Projekt bol realizovaný v 15 územiach európskeho významu Natura 2000 (11 slaniskových lokalít a 4 lokality s výskytom viatych pieskov), ktoré sa nachádzajú v okresoch Nové Zámky, Komárno a Šaľa. V rámci projektu sa odkúpilo 78,3 ha pozemkov s výskytom slaniskových a pieskových biotopov. Do dlhodobého prenájmu bolo získaných 20,6 ha pozemkov slanísk a 6,9 ha biotopov pieskov.

- Obnovný manažment slanísk spočíval v odstránení náletových drevín, mulčovaní, bránení a kosení na výmere 380 ha. K zlepšeniu hydrologického režimu na Kamenínskom slanisku prispelo odstránenie, resp. zasypanie odvodňovacieho kanála v dĺžke 450 m, na čo sa použilo cca 5 000 m3 zeminy.

- Obnovný manažment viatych pieskov pozostával z odstránenia nežiaducich drevín, najmä agátov, kríkov, mulčovania, bránenia a kosenia na ploche 16,9 ha. Zlikvidovanie inváznej dreviny – pajaseňa žliazkatého, ktorý vo významnej miere ohrozuje biotopy a druhy viatych pieskov, bolo zabezpečené na projektových lokalitách Čenkov (na výmere 122,78 ha) a Nesvadské piesky – časť Líščie diery (na výmere 0,22 ha).

- V rámci projektu bola pastva obnovená na ôsmich lokalitách slanísk a troch lokalitách viatych pieskov, spolu na 350 ha. Motivácia miestnych poľnohospodárov bola zabezpečená projektovými investíciami do pasienkovej infraštruktúry a zvierat. Pritiahne ďalšie financovanie prostredníctvom možného využívania agroenvironmentálnych stimulov a zabezpečí ďalšie pracovné miesta a financie z extenzívneho poľnohospodárstva.

- Vnútrozemské viate piesky a slaniská patria k veľmi špecifickým ohrozeným nížinným biotopom, mnohé lokality na Slovensku zanikli a tie, ktoré zostali, boli pred začiatkom projektu v nepriaznivom stave. Slovensko je povinné zabezpečiť ich ochranu v rámci európskej sústavy chránených území Natura 2000. Monitoringom lokalít pred a po realizácii projektových aktivít sa preukázalo zlepšenie stavu biotopov a obnova populácií vzácnych druhov.

Autor: ts-Inštitút aplikovanej ekológie DAPHNE - Mgr. Monika Chrenková


komentáre
SHOW ALL
podobné
09.01.2017
OTS: Je to vo vašich rukách!
Výzva pre neziskové organizácie, aby sa opäť prihlásili do programu na podporu miestnych komunít „Vy rozhodujete, my pomáhame“.
viac
11.01.2017
Ide OTO. Poďakovať Peťovi
Televízne obrazovky sa hemžia tvárami, ktoré možno viac, možno menej, túžia získať ocenenie Osobnosť televíznej obrazovky. Niektorí nám ponúkajú lepšie (alebo horšie) spracované ľudské príbehy, ďalší sa nás pokúšajú zabaviť, prípadne sa nám cez televízne obrazovky prihovárajú iným spôsobom.
viac
24.02.2017
Mesto poskytuje príležitosť talentovaným ľuďom
V Žiline sa konal seminár na podporu kultúrno-kreatívnej tvorby, na ktorom sa prezentovali aktivity podnikania a budovania start-up komunity v meste. V súčasnosti prebiehajú prípravy na otvorenie Kreatívneho centra. Pripravuje sa projekt, o ktorom môžete rozhodnúť aj Vy!
viac
09.05.2017
Rozhodnúť o víťazovi Ceny verejnosti môžete i vy
Nadácia Orange umožní každému v online hlasovaní vyjadriť svoje sympatie jednej z nominovaných mimovládnych organizácií a udeliť tak Cenu verejnosti.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.34 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.74 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.91 %