Štvrtok 22.08.2019
Dnes má meniny 
Tichomír
°C
27.01.2016 11:00

Účasť obcí a verejnosti na enviromentálnom procese EIA sa zvyšuje


Proces EIA má zvýšiť povedomie samospráv o vplyvoch na životné prostredie. (Foto: archív)


Ciele a výsledky školiaceho projektu ZMOS zameraného na zvyšovanie znalostí a skúseností samospráv v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie.


V roku 2014 Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) začalo finalizovať veľkú novelu zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon EIA“). Tento zákon, ktorý predchádza povoleniu konkrétnych činností, stavieb alebo využitia územia a v zásade stanovuje podmienky povolenia z hľadiska ich vplyvu na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, je mimoriadne dôležitý pre obce a je kritériom ich ďalšieho rozvoja.

Novelou zákona EIA sa zásadne menia procesy a postupy podľa tohto zákona s mimoriadne veľkým dosahom na samosprávne orgány obcí a miest. Preto sa Kancelária ZMOS rozhodla v tejto fáze vstúpiť do legislatívneho procesu nielen jeho „pasívnym“ pripomienkovaním, ale aktívne pri formulovaní novely zákona EIA a jeho konečnej podoby.

Obce sú málo informované

Súčasne sme si uvedomili, ako sú obce a mestá na Slovensku málo informované o procese EIA a o prebiehajúcich legislatívnych zmenách. Preto sa v úzkej súčinnosti a s výraznou podporou výkonného podpredsedu ZMOS Milana Mušku pristúpilo k sformulovaniu osobitného školiaceho projektu s názvom „Zvyšovanie účasti obcí a verejnosti na procese EIA“.

Na zabezpečenie kofinancovania tohto projektu sa Kancelária ZMOS úspešne uchádzala o podporu v grantovej schéme Finančného mechanizmu EHP cez grantovú schému Aktívne občianstvo a inklúzia na podporu mimovládnych organizácií riadenú Nadáciou Ekopolis. Okrem vlastných zdrojov ZMOS sa na financovaní podieľal aj štátny Environmentálny fond pri MŽP SR. Súčasne ZMOS využilo aj možnosť zapojiť do projektu aj nórskeho partnera – obdobnú organizáciu samosprávnych orgánov z Nórskeho kráľovstva ako je ZMOS s logom KS (Kommunesektorens Organisasjon, Oslo).

Projekt sa začal v septembri 2014. Od začiatku boli do jeho implementácie zapojení aj odborní pracovníci MŽP SR, najmä riaditeľ odboru environmentálneho posudzovania G. Nižňanský a nestor procesu EIA M. Luciak. Ciele projektu boli zamerané predovšetkým na ľudí zo samospráv, odborných pracovníkov obecných úradov a stavebných úradov, ktorí sa s problematikou EIA stretli a zaoberajú sa ňou vo svojej praxi. Aj z tohto dôvodu boli do projektu zahrnutí aj zástupcovia obcí a miest alebo experti, ktorí už majú s procesom rôzne skúsenosti.

Autor: Peter Straka


komentáre
SHOW ALL
podobné
15.08.2019
Obec Ostrá Lúka predala kaštieľ, nový majiteľ chce doň vrátiť históriu
Kaštieľ v Ostrej Lúke v okrese Zvolen je už v rukách súkromného vlastníka. Obec rozhodnutím obecného zastupiteľstva pred niekoľkými týždňami rozhodla po viac ako dvojročnom úsilí o predaji svojho 5/6 podielu fyzickej osobe z Bratislavy za 250-tis. eur.
viac
16.08.2019
Na motozraze budú spanilá jazda, adrenalínové šou i hod mobilom
Zemplínska Šírava sa od štvrtka na tri dni stala centrom diania 18. ročníka Medzinárodného motozrazu Sveta motocyklov. Prvú spoločnú jazdu absolvovali motocyklisti už vo štvrtok večer, ich cieľom boli Michalovce.
viac
16.08.2019
Oldtimer Rallye Tatry 2019
Dňa 22. augusta 2019 zo srdca Liptovského Mikuláša vyštartuje na trate po Strednom Slovensku 65 krásnych historických automobilov.
viac
16.08.2019
Žiaci budú opäť cestovať do školy na linkách MHD zdarma
Žiaci v Štúrove budú aj v novom školskom roku cestovať do školy na linkách mestskej hromadnej dopravy zdarma. Umožní im to tretí ročník spoločného projektu dopravnej spoločnosti Arriva a mesta Štúrovo, ktoré bezplatnú prepravu žiakov finančne podporí.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.47 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.73 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.80 %