Sobota 19.10.2019
Dnes má meniny 
Kristián
°C
27.01.2016 11:00

Účasť obcí a verejnosti na enviromentálnom procese EIA sa zvyšuje


Proces EIA má zvýšiť povedomie samospráv o vplyvoch na životné prostredie. (Foto: archív)


Ciele a výsledky školiaceho projektu ZMOS zameraného na zvyšovanie znalostí a skúseností samospráv v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie.


V roku 2014 Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) začalo finalizovať veľkú novelu zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon EIA“). Tento zákon, ktorý predchádza povoleniu konkrétnych činností, stavieb alebo využitia územia a v zásade stanovuje podmienky povolenia z hľadiska ich vplyvu na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, je mimoriadne dôležitý pre obce a je kritériom ich ďalšieho rozvoja.

Novelou zákona EIA sa zásadne menia procesy a postupy podľa tohto zákona s mimoriadne veľkým dosahom na samosprávne orgány obcí a miest. Preto sa Kancelária ZMOS rozhodla v tejto fáze vstúpiť do legislatívneho procesu nielen jeho „pasívnym“ pripomienkovaním, ale aktívne pri formulovaní novely zákona EIA a jeho konečnej podoby.

Obce sú málo informované

Súčasne sme si uvedomili, ako sú obce a mestá na Slovensku málo informované o procese EIA a o prebiehajúcich legislatívnych zmenách. Preto sa v úzkej súčinnosti a s výraznou podporou výkonného podpredsedu ZMOS Milana Mušku pristúpilo k sformulovaniu osobitného školiaceho projektu s názvom „Zvyšovanie účasti obcí a verejnosti na procese EIA“.

Na zabezpečenie kofinancovania tohto projektu sa Kancelária ZMOS úspešne uchádzala o podporu v grantovej schéme Finančného mechanizmu EHP cez grantovú schému Aktívne občianstvo a inklúzia na podporu mimovládnych organizácií riadenú Nadáciou Ekopolis. Okrem vlastných zdrojov ZMOS sa na financovaní podieľal aj štátny Environmentálny fond pri MŽP SR. Súčasne ZMOS využilo aj možnosť zapojiť do projektu aj nórskeho partnera – obdobnú organizáciu samosprávnych orgánov z Nórskeho kráľovstva ako je ZMOS s logom KS (Kommunesektorens Organisasjon, Oslo).

Projekt sa začal v septembri 2014. Od začiatku boli do jeho implementácie zapojení aj odborní pracovníci MŽP SR, najmä riaditeľ odboru environmentálneho posudzovania G. Nižňanský a nestor procesu EIA M. Luciak. Ciele projektu boli zamerané predovšetkým na ľudí zo samospráv, odborných pracovníkov obecných úradov a stavebných úradov, ktorí sa s problematikou EIA stretli a zaoberajú sa ňou vo svojej praxi. Aj z tohto dôvodu boli do projektu zahrnutí aj zástupcovia obcí a miest alebo experti, ktorí už majú s procesom rôzne skúsenosti.

Autor: Peter Straka


komentáre
SHOW ALL
podobné
17.10.2019
Falošný list zneužíva identitu námestníčky primátora
V súvislosti so snahou zdiskreditovať nové vedenie magistrátu hlavného mesta aj niektorých zamestnancov sa na nás obrátila listom Ing. arch. Lucia Štasselová, námestníčka primátora hlavného mesta SR Bratislavy.
viac
12.10.2019
V obnovenej kuchyni MŠ Stodoláčik majú aj stroj na kompostovanie
Školská kuchyňa pri Materskej škole (MŠ) Stodoláčik v Liptovskom Mikuláši prešla modernizáciou. Práce zrealizovalo mesto v náklade 65-tis. eur.
viac
12.10.2019
Hankovce: Pri železničnej stanici vznikli nové parkovacie miesta
Zvýšiť komfort obyvateľov využívajúcich na prepravu do Humenného vlaky majú v obci Hankovce nové parkovacie miesta v blízkosti železničnej stanice.
viac
12.10.2019
Pýtajme slovenské - každý deň
Počas Národných dní na podporu ekonomiky Slovenka budeme v spolupráci s mestami a obcami vyzývať občanov, aby aktívne pristupovali k nákupom. Aby nielen nakupovali, ale aj komunikovali s predajcami a dávali im typy na dobré domáce produkty, aby ich upozorňovali, ak niečo v regáloch chýba.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.52 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.69 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.78 %