Utorok 17.09.2019
Dnes má meniny 
Olympia
°C
25.08.2017 08:53

Úrad vlády vyčlenil na podporu regiónov viac ako milión eur


Úrad vlády SR.


Úrad vlády Slovenskej republiky informuje širokú verejnosť, že na webovom sídle www.nro.vlada.gov.sk vyhlásil a zverejnil Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja.


Dotáciu je možné žiadať na realizáciu aktivít v rámci jednej alebo viacerých oblastí podpory, ktorými sú:

1. Podpora prípravy akčných plánov rozvoja;

2. Špecializované aktivity zamerané na realizáciu, metodickú a koordinačnú podporu konkrétnych projekto;

3. Vzdelávacie a iné aktivity zamerané na zvýšenie ľudských a inštitucionálnych kapacít v oblasti regionálneho rozvoja.       

O dotáciu sa môžu uchádzať regionálne rozvojové agentúry, slovenská časť euroregiónu, európske zoskupenie územnej spolupráce, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, obce a vyššie územné celky.

Celkový objem disponibilných finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 1 110 178 eur, pričom maximálna výška dotácie na jeden projekt je 50 000 eur a minimálna 20 000 eur. Minimálna výška spolufinancovania projektu (z vlastných alebo iných zdrojov), na ktorý je dotácia požadovaná, je najmenej 10 percent z celkovej výšky požadovanej dotácie.       

Žiadosť je potrebné doručiť buď osobne do podateľne Úradu vlády SR alebo doporučene na adresu: Úrad vlády Slovenskej republiky, Sekcia regionálneho rozvoja, Námestie slobody, 1 813 70 Bratislava.      

Termín predkladania žiadostí o poskytnutie dotácie je 30. september 2017.       

Výzvu, jej prílohy a formuláre potrebné k podaniu žiadosti o poskytnutie dotácie nájdete na webovom sídle Úradu vlády SR http://nro.vlada.gov.sk/regionalny-rozvoj/.

Autor: (tasr)


komentáre
SHOW ALL
podobné
27.06.2016
Kraj podporí 24 projektov miest a obcí
Bratislavský samosprávny kraj (BSK) finančne podporí 24 projektov miest a obcí v bratislavskom regióne a jednej bratislavskej časti v celkovej výške 100 000 eur.
viac
10.11.2016
Dotačná schéma pre turizmus je spustená
BSK 9. novembra zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu pre rok 2017.
viac
12.12.2017
MŽP vyhlásilo výzvu zameranú na triedený zber
Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) vyhlásilo výzvu pre najmenej rozvinuté okresy so zameraním na triedený zber. K dispozícii je pre nich 25 miliónov eur.
viac
15.01.2019
Záujemcovia o dotácie na šport majú otvorenú aktuálnu výzvu Úradu vlády SR
Dnes, v utorok 15. januára 2019, vyhlásil Úrad vlády SR Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.61 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.78 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.61 %