Štvrtok 21.02.2019
Dnes má meniny 
Eleonóra
1°C Bratislava
01.07.2018 01:30

Výstavba juhovýchodného obchvatu mesta schválená!


Ilustračná snímka mesto Stará Ľubovňa


Neúnosné dopravné zaťaženie historického centra mesta Stará Ľubovňa predstavuje dlhodobý problém. V súčasnosti prejde Námestím sv. Mikuláša denne viac než 6 000 vozidiel. Riešením tejto kritickej situácie je výstavba juhovýchodného obchvatu, ktorá v posledných rokoch dostáva reálnejšie kontúry.


Juhovýchodný obchvat predstavuje výstavbu novej komunikácie v dĺžke 919,12 m, ktorá bude spájať dve cesty III. triedy, a to cestu III/3146 vedúcu v smere Jakubany, Nová Ľubovňa a Stará Ľubovňa - Levočská ul. a cestu III/3120 Stará Ľubovňa - Prešovská ul. Tá sa napája na cestu I. triedy I/68 na trase Stará Ľubovňa - Sabinov - Prešov. Aj napriek tomu, že témou juhovýchodného obchvatu sa zaoberali mestskí poslanci viac než 20 rokov, k samotnej realizácii investície z dôvodu vysokej finančnej náročnosti nedošlo.

Prvotná myšlienka výstavby obchvatu z vlastných zdrojov viazla predovšetkým na výkupe pozemkov prebiehajúcom už v roku 1996. Napokon Mesto začalo v tomto smere intenzívne rokovať o združenej investícii s Prešovským samosprávnym krajom (PSK). „V októbri 2015 Mesto Stará Ľubovňa definitívne ukončilo majetkovoprávne vyrovnanie pozemkov pod plánovanou obchvatovou komunikáciou s celkovou výmerou 22 024 m2. Ich hodnota bola znaleckým posudkom stanovená na 436 295,44 €. Po rokovaniach o podmienkach prevodu majetku došlo koncom marca 2016 k odpredaju predmetných pozemkov PSK za cenu 1 €. Ten sa v prípade nezrealizovania projektu výstavby juhovýchodného obchvatu do 15 rokov zmluvne zaviazal previesť predmet kúpy späť na predávajúceho,“ informuje primátor mesta, Ľuboš Tomko. PSK mal následne zabezpečiť výstavbu obchvatu z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu. Problémom sa však stal Plán udržateľnej mobility (PUM), ktorého vypracovanie bolo podmienkou schválenia projektu. Predpokladá sa však, že vyhotovený bude až v roku 2020, čiže na konci programového obdobia daného operačného programu. Mestskí poslanci a poslanci PSK tak začali hľadať výhodnejšiu alternatívu, ktorou sa napokon stala výstavba obchvatu z vlastných zdrojov.

Dňa 21. júna 2018 bolo teda uznesením MsZ schválené spolufinancovanie stavby „Preložka cesty III/3146 (III/542 040) juhovýchodný obchvat mesta Stará Ľubovňa“ vo výške 1 mil. €. Uznesením prijatým dňa 25. júna 2018 potvrdili realizáciu tejto združenej investície aj poslanci PSK, v ktorom schválili spolufinancovanie výstavby obchvatu vo výške 1,35 mil. €. „Juhovýchodný obchvat s rozpočtovým nákladom 2,35 mil. € predstavuje dlhoočakávané riešenie zníženia dopravnej zaťaženosti centra mesta, ktorým podľa výsledkov celoštátneho sčítania dopravy v SR v roku 2015 denne prejde takmer 6 500 vozidiel. Skráti sa tiež vzájomná vzdialenosť Levočskej a Prešovskej ulice, s priemyselnou a občianskou vybavenosťou, o približne 2 km. Zníži sa hluk a nehodovosť v tomto úseku a taktiež dôjde k zlepšeniu kvality životného prostredia z dôvodu zníženia množstva produkovaných exhalátov. V neposlednom rade pozitívne vnímame aj dopad na rozvoj cestovného ruchu v historickom jadre mesta. Keďže na výstavbu juhovýchodného obchvatu je vydané právoplatné stavebné povolenie, v priebehu mesiaca júl sa začne proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby. Po ukončení tejto fázy sa začne s realizáciou samotných prác,“ konštatuje primátor mesta. Dlhoočakávaný juhovýchodný obchvat mesta Stará Ľubovňa sa tak snáď už čoskoro stane realitou.

Autor: (ts-Mgr. Emília Mačugová)


komentáre
SHOW ALL
podobné
11.05.2016
V okolí Starej Ľubovne vznikli tri turistické trasy dlhé 38 km
Oblasť Severného Spiša a Pienin je známa prírodnými krásami a bohatou históriou, ktorá každoročne láka tisícky turistov.
viac
04.01.2017
Mesto Kežmarok vstúpilo do nového roka bez úverov
Kežmarskej radnici sa v roku 2016 podarilo ušetriť dostatočné zdroje na doplnenie rezervného fondu a koncom decembra splatila zostatok jej jediného bankového úveru.
viac
31.12.2017
Výstava diel s pútnickou tematikou začala svoju púť v Starej Ľubovni
V knižnici v Starej Ľubovni 12. decembra sprístupnili putovnú výstavu diel s pútnickou tematikou s názvom Ja, pútnik. Dovedna 10 obrazov od autorov z Poľska, Ukrajiny, Rumunska, Ekvádoru a zo Slovenska vzniklo počas umeleckého sympózia v júni tohto roku ako plánovaná aktivita medzinárodného projektu
viac
20.07.2018
Združená investícia odbremení centrum mesta
Prešovský samosprávny kraj spolu s mestom Stará Ľubovňa vstupuje do výstavby juhovýchodného obchvatu. Investícia za 2,3 milióna eur má výrazným spôsobom odľahčiť dopravné zaťaženie v centre mesta a zvýšiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.94 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.80 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.25 %