Sobota 21.07.2018
Dnes má meniny 
Daniel
20°C Bratislava
07.08.2017 10:55

Výzva na podporu zvýšenia ochrany pred požiarmi


Ilustračná snímka.


Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zverejnilo výzvu (Výzva číslo VII. Prezídium Hasičského a záchranného zboru 2017) na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MV SR. Termín uzávierky prijímania žiadosti je 31. 8. 2017.


Na projekt, ktorý sa bude uskutočňovať od roku rok 2017 do roku 2021 je k dispozícii 10 miliónov eur, pričom minimálna výška dotácie je 5000 eur a maximálna  30 000 eur.

Cieľom výzvy je podpora zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov, nadobudnutie budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc podľa § 2 písm. c) zákona  č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR.

Žiadosť o dotáciu môžu podať:

obce – zaradené do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov na území SR, občianske združenia – zaradené do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov na území SR.

Dotáciu možno poskytnúť oprávneným žiadateľom na projekty zamerané na:

výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu dokončenej stavby, t. j. technické zhodnotenie budovy hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice, stavbu, nadstavbu, prístavbu, stavebné úpravy, drobné stavby a udržiavacie práce (v zmysle stavebného zákona) pre dosiahnutie alebo zvýšenie štandardov vybavenosti hasičských zbrojníc, nadobudnutie budovy na účel hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice, zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov - realizáciu opatrení na zlepšenie tepelno-izolačných vlastností konštrukcií, najmä obnovu obvodového plášťa, opravu a výmenu výplňových otvorových konštrukcií, opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia a zariadení objektu ako aj výmenu jeho súčastí (najmä výmenu vykurovacích kotlov a telies a vnútorných inštalačných rozvodov, klimatizačného zariadenia), projektové a inžinierske práce pre projekt.

Dotácia sa neposkytuje na platby za kúpu pozemkov, alebo ich častí, ani na platby za prenájom nehnuteľných a hnuteľných vecí.

 

Kontakt na Ministerstve vnútra SR:

e-mail: dotaciaphz@minv.sk

plk. Ing. Rastislav Koleda, tel.: 02/4859 3449,

e-mail:rastislav.koleda@minv.sk

npor. Ing. Eva Sirotová, tel.: 02/4859 3495

e-mail: eva.sirotova@minv.sk

Adresa na predkladanie žiadostí:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Prezídium Hasičského a záchranného zboru

odbor plánovania a koncepcií

Drieňová 22

826 86 Bratislava 29

 Viac informácií, ako aj vzor žiadosti o poskytnutie dotácie nájdete na webovom sídle MV SR na adrese http://www.minv.sk/?dotacie-1.

Obecné noviny č. 31-32/2017

 

Autor: (mvsr)


komentáre
SHOW ALL
podobné
09.12.2016
Rómske domácnosti majú šancu získať prístup k pitnej vode
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (MV SR) ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásilo dňa 7. decembra 2016 výzvu zameranú na podporu prístupu k pitnej vode.
viac
09.01.2017
MV SR plánuje zvýšiť príspevky pre dobrovoľné hasičské zbory obcí
Príspevky pre dobrovoľné hasičské zbory obcí by sa mali zvýšiť. Uvažuje o tom Ministerstvo vnútra (MV) SR, ktoré pripravuje novelu príslušnej vyhlášky.
viac
29.05.2017
Ministerstvo vnútra SR poskytne finančné prostriedky na komunitné centrá
Obce, mestá a mimovládne organizácie môžu opäť stavať nové či rekonštruovať už existujúce komunitné centrá.
viac
08.09.2017
MV SR zjednodušilo podmienky výzvy na prístup k pitnej vode
Oprávnení žiadatelia z 1043 obcí a miest majú možnosť sa zapojiť do výzvy v predĺženom termíne uzávierky, a to do 26. septembra 2017.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
79.47 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.35 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
18.18 %