Nedeľa 22.09.2019
Dnes má meniny 
Móric
°C
18.05.2018 09:17

Zelená infraštruktúra - kvalitné životné prostredie pre mestá a obce


Ilustračný výrez programopvého pagátu


Pozvánka na konferenciu


Program:

8:30 - 9:00 Registrácia

9:00 - 9:20 Privítanie a príhovory (Dana Čahojová, starostka Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Michaela Kubíková, riaditeľka Národného Trustu n.o)

9:20 - 9:40 „Čo je to zelená infraštruktúra – predstavenie projektu PERFECT a publikácie Zelená infraštruktúra - príručka nielen pre samosprávy“ (Ing.Zuzana Hudeková, PhD, Mestská časť Bratislava-Karlova Ves

9:40 - 10:00 „Typy a prvky zelenej infraštruktúry“ (Ing.Attila Toth, PhD., Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU Nitra)

10:00 - 10:20 "Hodnotenie významu a funkcií zelenej infraštruktúry v koncepcii ekosystémových služieb" (Doc.RNDr.Peter Mederly,PhD., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)

10:20 - 10:35 Diskusia

10:35 - 11:00 Prestávka a krst publikácie „Zelená infraštruktúra - príručka nielen pre samosprávy“ za účasti RNDr. Anny Zemanovej, poslankyne NRSR

11:00 - 11:20 „Možnosti financovania tvorby zelenej infraštruktúry“ (RNDr. Michal Šutriepka, PhD., Ministerstvo životného prostredia SR), TBC

11:20 - 12:00 „Zelená infraštruktúra v meste Ferrara, Taliansko – príklady dobrej praxe“ (Roberta Fussari, poslankyňa reprezentujúca Mestský úrad Ferrara) (v anglickom jazyku s prekladom do slovenčiny)

12:00 - 12:15 Záverečná diskusia k dopoludňajšiemu bloku

12:15 - 13:10 OBEDOVÁ PAUZA (obed formou studeného bufetu)

Poobedňajšia sekcia – Stromy – špecializované prednášky

13:10 - 13:30 „Stromy – významný prvok zelenej infraštruktúry, pripravovaný arboristický štandard Ochrana stromov pri stavebnej činnosti“ (prof. Ing. Viera Paganová, PhD., Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU Nitra)

13:30 - 14:00 „Ochrana stromov pri stavebnej činnosti v praxi“ (Michal Zelenák, ISA Slovensko)

14:00 - 14:40 „Senescentné stromy“ (Ing. Barbora Vojáčková, DiS. spol. SAFE TREES, s.r.o.)

14:40 -15:00 „Revitalizácia stromoradia medzi obcou Vinosady a mestom Modra“ – príklad právnej starostlivosti o stromy z praxe (Tomáš Fraňo, ISA Slovensko)

15:00 - 15:30 Záverečná diskusia k popoludňajšiemu bloku a záver, predstavenie ďalšieho programu Víkendu otvorených parkov a záhrad - VOPZ

Zmena programu vyhradená

Účasť na podujatí je bezplatná, počet miest je obmedzený, záväzná registrácia je možná na linku https://goo.gl/forms/UQEwxXnk99SknwGH3

najneskôr do 28. 05. 2018

Autor: Podujatie je organizované v rámci Víkendu otvorených parkov a záhrad (VOPZ) ako súčasť projektu PERFECT, v spolupráci s Národným trustom n.o. a ISA Slovensko. Podujatie je zároveň evidované ako aktivita v rámci „Zeleného týždňa EÚ“


komentáre
SHOW ALL
podobné
21.04.2016
Mestá dostanú možnosť vyhlásiť na svojom území nízkoemisné zóny
Slovenské obce a mestá budú mať možnosť zlepšiť kvalitu ovzdušia na svojom území vytvorením takzvaných nízkoemisných zón.
viac
21.12.2016
Ľudia žijú na ekologický dlh, upozorňuje SAŽP
Ľudia spotrebúvajú viac ako unesie planéta Zem a žijú na ekologický dlh. Pri predstavení jedinečného modelu pre výpočet ekologickej stopy – Ekomerača, na to upozornil Timotej Brenkus zo Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP).
viac
06.04.2019
Trenčianska župa sa pilotne vydala na cestu envirovzdelávania mládeže
Budovanie pozitívneho prístupu k ochrane životného prostredia už od skorého veku. S jasným cieľom pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) k príprave Krajskej koncepcie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v Trenčianskom kraji.
viac
15.07.2019
Vysadíme 10-tis. drevín a vytvoríme aleje, tvrdia primátor i poslanci
Vysadenie 10-tis. nových drevín, vytvorenie troch nových mestských alejí, zabezpečenie kvalitnej údržby a starostlivosti o zeleň, príprava koncepcie bratislavských brehov či spracovanie opatrení na zníženie znečistenia ovzdušia.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.70 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.77 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.53 %