Piatok 03.07.2020
Dnes má meniny 
Miloslav
°C
19.12.2019 04:23

Nie každá obec musí zvyšovať poplatok za komunálny odpad


Ilustračná snímka: garbage-can


Dnes mnohé obce a mestá zvyšujú poplatky za odpad. Iné nie. Aké výšky poplatkov stanovili svojim občanom v dlhodobo cielene triediacich samosprávach Žiaru nad Hronom a Slaskej?


V médiách sa v poslednom období objavili informácie o budúcoročnom zvyšovaní poplatkov za komunálne odpady vo viacerých obciach, ale aj zvyšovania ďalších poplatkov či daní. V princípe by malo platiť, že v obci, kde malým dielom a nekvalitne triedili plasty, kovy, sklo, papier, bioodpady, pneumatiky, stavebný odpad, končiacimi poväčšine medzi zmesovými odpadmi, by mali pociťovať nielen v roku 2020, ale (pri ich nezmenenom prístupe k odpadom) aj v nasledujúcich rokoch čoraz väčšie problémy s „platením“ poplatkov za komunálne odpady.

Dva prípady solídne triediacich: Žiar a Slaská

Ponúkame zjednodušený pohľad dvoch samospráv, ktoré sa dlhodobo k svojim komunálnym odpadom správajú zodpovedne. V portfóliu spoločnosti organizácie zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK sú i okresné mesto Žiar nad Hronom (vyše 19-tisíc obyvateľov) a obec Slaská (476), vzdialená od Žiaru šesť kilometrov.

Na otázku, či samospráva Žiaru zvýši v budúcom roku poplatok za komunálny odpad, odpovedala Ivana Martincová Škriniarová z oddelenia odpadového hospodárstva mesta: „Nie. Zmenu poplatkov sme riešili v roku 2018 pre obdobie od januára 2019,“ doplnila. „Tento poplatok ostáva v platnosti aj pre nasledujúci kalendárny rok 2020.“

Vzhľadom na dlhodobo existujúci systém triedenia v Slaskej a tomu zodpovedajúci nízky doterajší poplatok (3 eurá ročne na osobu – pozn. pš) sa obec chystá budúcoročný zvýšiť o jedno euro. „To však, samozrejme, nespôsobila nekvalitná separácia, ale zohľadnenie, že zo zákona sa automaticky v roku 2020 zvyšuje poplatok za uloženie odpadu aj pri maximálnej separácii,“ konštatoval starosta Slaskej Daniel Gelien. Zároveň doplnil, že obec nezvyšuje v roku 2020 ani ďalšie poplatky či dane.

Základ: dlhoročný záujem o nakladanie s komunálnymi odpadmi

„Mesto Žiar nad Hronom sa systematicky venuje problematike dlhodobo, viac ako 15 rokov,“ informovala I. Martincová Škriniarová. „Za jeden z najdôležitejších krokov uskutočnených v minulosti považujeme vybudovanie stojísk zberných nádob a prechod na množstvový systém zberu. Tiež sme zrealizovali celý rad projektov a akcií, smerujúcich ku zvýšeniu miery triedenia, k zníženiu množstva skladovaného odpadu i k zmodernizovaniu odpadového mobiliáru a techniky.“

„Dôležité je medzi ľuďmi apelovať na stav životného prostredia, ktorý je alarmujúci,“ doplnil D. Gelien, starosta obce Slaská. „Ak chceme budúcim generáciám zanechať aspoň časť zdravej prírody, mali by sme sa spamätať čím skôr.“

Osveta podstatou triedenia

„Mesto Žiar neustále pracuje na rozvoji odpadového hospodárstva a hľadá cesty ako naplniť ciele stanovené národnou a európskou legislatívou,“ informuje I. Martincová Škriniarová. „V súčasnosti realizujeme projekt cez informačné aktivity v oblasti odpadového hospodárstva  s cieľom predchádzať vzniku odpadu, zvýšiť mieru jeho triedenia, zhodnocovať respektíve znižovať množstvo zmesových komunálnych odpadov a ich ukladania na skládky.“

„Podstatou úspechu separovania je predovšetkým osveta medzi ľuďmi,“ konštatuje starosta obce Slaská D. Gelien. „Dôležitý je však aj pohľad cez peňaženku. Občanom treba vysvetľovať, že ak sa na separácii zúčastnia, eliminujú vznik zmesového komunálneho odpadu, a tým znížia náklady potrebné na jeho likvidáciu. To sa nám darí, ale aj tak v budúcnosti chceme systém separácie ešte skvalitniť, aby čo najmenej zaťažoval občana a  samotnú mieru separácie čo najviac zvýšil.“

Autor: (pš)


komentáre
SHOW ALL
podobné
28.06.2016
Moderné technológie rozširujú možnosti využívania triedeného odpadu
Spoločnosť MUNTech sa dlhodobo venuje aspektom odpadového hospodárstva, ktorým je v súvislosti s novým zákonom o odpadoch venovaná výrazná pozornosť. Adriana Króliková z dcérskej spoločnosti ZMOS nám predstavila aktivity, webové stránky a projekty, ktoré organizácia pripravuje pre mestá a obce.
viac
15.11.2016
Nové financovanie zberu a odvozu triedeného odpadu sa zabieha
Systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov, ktorý odštartoval 1. júla, napreduje, potrebuje však „utriasť“ a zabehnúť sa.
viac
24.11.2016
Čo bude s obcami a mestami, ktorým OZV vypovedali zmluvy?
Ešte koncom septembra sa dve najväčšie organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) ENVI-PAK a NATUR-PACK (spolu vyše 92 percent na trhu OZV) rozhodli od januára 2017 vypovedať alebo neobnoviť zmluvy o ďalšej spolupráci s niektorými obcami a mestami.
viac
25.11.2016
Nadišiel už na Slovensku čas podzemných kontajnerov?
„Pri praktickom riešení problémov s odpadmi zaostáva Slovensko za Českom o približne 20 rokov,“ konštatuje riaditeľka Organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) ENVI-PAK Hana Nováková.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
78.02 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.73 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.25 %