Nedeľa 17.10.2021
Dnes má meniny 
Hedviga
°C
17.09.2021 01:05

Nová dotačná výzva v programe Kultúra znevýhodnených skupín


Ilustračná kresba


Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zverejnilo novú výzvu v rámci programu Kultúra znevýhodnených skupín v podprograme 2.5 Fyzická debarierizácia. Účelom poskytnutia dotácie je podpora kultúry osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva.


Výzva na podporu odbúravania fyzických bariér

Podprogram je zameraný na podporu odbúravania fyzických bariér a podporu prístupnosti kultúry pre osoby so zdravotným postihnutím – na zlepšenie prístupnosti kultúrnej infraštruktúry a lokalít kultúrneho dedičstva pre OZP s preferenciou samoobslužných riešení a univerzálneho dizajnu (napr. bezbariérové vstupy, bezbariérové plošiny a výťahy, bezbariérové hygienické zariadenia, vodiace hmatové línie, orientačné nápisy v Braillovom písme a pod.).

O poskytnutie dotácie v podprograme 2.5 Fyzická debarierizácia môžu požiadať vyššie územné celky alebo obce. Oprávnenými subjektmi sú tiež rozpočtové organizácie alebo príspevkové organizácie, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec. Dotáciu je možné poskytnúť len na projekt alebo jeho časť, ktorá sa realizuje na území Slovenskej republiky.

Žiadateľ môže v tomto podprograme podať maximálne dve žiadosti, pričom výška požadovanej dotácie na jeden projekt môže byť maximálne 30 000 eur. Minimálna výška spolufinancovania projektu, na ktorý sa dotácia požaduje, pri predkladaní žiadosti je 20% z celkového rozpočtu projektu. V zmluve o poskytnutí dotácie sa výška spolufinancovania upraví na 20% z oprávnených nákladov. Dotácia bude poskytnutá vo forme kapitálového výdavku.

Viac ako 200 000 eur na fyzickú debarierizáciu

Disponibilný objem finančných prostriedkov na danú výzvu je 202 000 eur. Termín uzávierky predkladania žiadostí je 15. október 2021.

Dôležitými kritériami pri hodnotení žiadostí sú kultúrny prínos a potenciál projektu, prínos projektu pre cieľovú skupinu, doterajšie kultúrne aktivity žiadateľa vo vzťahu k projektu, rozpočet projektu a kvalita realizačného plánu.

Dotáciu nie je možné poskytnúť na projekty, ktorých cieľom je šíriť násilie, diskrimináciu, rasizmus, xenofóbiu, homofóbiu, antisemitizmus a ostatné prejavy intolerancie.

Všetky potrebné informácie k výzve zverejnilo ministerstvo kultúry na svojom webovom sídle v časti  Program 2 – Kultúra znevýhodnených skupín na rok 2021 – podprogram 2.5.

Zdroj: e.gov.sk

Autor: Zdroj: ZMOS, culture.gov.sk


komentáre
SHOW ALL
podobné
04.06.2016
Kladné hospodárenie obce neovplyvnila ani kríza
Nová Ves nad Žitavou v okrese Nitra realizuje z vlastných zdrojov každoročne investície v priemere vo výške 45 000 eur.
viac
18.10.2016
Kultúrny a kreatívny priemysel dostane na rozvoj 50 miliónov eur
Malí a strední podnikatelia, ale aj neziskové organizácie a občianske združenia pôsobiace v tejto oblasti sa budú môcť uchádzať o takýto objem eurofondov z  Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) a Prioritnej osi 3 (PO 3) - Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch.
viac
23.03.2021
Výzvy na kultúrne aktivity pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva
Ministerstvo kultúry v utorok 16. marca 2021 zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí na podporu projektov zameraných na kultúrne aktivity osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva.
viac
24.06.2021
Časť balíka REACT-EÚ bude zameraná na modernizáciu kultúrneho sektora
Prostredníctvom finančného nástroja REACT-EÚ, ktorý má zmierniť dosah koronakrízy na ekonomiky členských krajín únie, by mal z dodatočných dotácií profitovať aj slovenský kultúrny sektor.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.71 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.76 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.52 %