Utorok 30.11.2021
Dnes má meniny 
Ondrej, Andrej
°C
12.07.2021 08:25

Štát nevie efektívne využiť zhabaný olej či naftu, milión litrov leží v skladoch


Infografika. Zdroj: (NKÚ).


Viac ako 1 milión litrov minerálnych olejov uskladňovala Finančná správa bez efektívneho využitia. Nafta, mazací či vykurovací olej, ktoré boli zaistené colnými úradmi, sa skladujú najmä u externých skladovateľov formou outsourcingu za priemernú cenu 441 eur za tisíc litrov.


Náklady na skladovanie vo vlastných priestoroch sú pritom na úrovni 45 eur za tisíc litrov. Zistil to Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) v rámci kontroly Finančnej správy za roky 2017-2019. Upozorňuje, že minerálne oleje sú v skladoch aj niekoľko rokov a ich likvidácia je pomalá aj kvôli chýbajúcim termínom a nejednotným pravidlám. NKÚ odporúča využívať prepadnuté motorové palivá pre vlastné potreby finančnej správy či ostatných zložiek štátu, napr. armádu, políciu a hasičov.

Finančná správa pri výkone colnej agendy môže rozhodovať aj o zhabaní resp. prepadnutí tovaru, ako sankcie za porušenie platných pravidiel v oblasti ciel a spotrebných daní. Najvyšší kontrolný úrad sa pozrel, ako Finančná správa a colné úrady nakladajú s prepadnutým minerálnym olejom, medzi ktoré sa radí aj benzín, nafta či vykurovací alebo mazací olej. Kontrola NKÚ bola zameraná na posúdenie hospodárnosti a opodstatnenosti výstavby ďalších centrálnych skladov minerálneho oleja Finančnou správou. Výsledky auditu preukázali nevyhnutnosť komplexného riešenia likvidácie minerálneho oleja kvôli neefektívnemu využívaniu skladovacej kapacity centrálnych skladov.

V rokoch 2017-19 Finančná správa uskladňovala takmer 1,2 miliónov litrov minerálnych olejov, najviac naftu (62 %), ostatné oleje (38 %). Prevažnú väčšinu, až 65 % (757 tisíc litrov) skladovali formou outsourcingu u externých partnerov, a 35 %, (viac ako 400 tisíc litrov) vo svojich vlastných skladoch. Kým priemerné náklady na skladovanie vo vlastných priestoroch predstavujú 45 eur na tisíc litrov za rok, náklady u externých skladovateľov dosahujú až 441 eur za 1000 l. Celkovo za uskladnenie olejov a nafty u externých partnerov zaplatilo Finančné riaditeľstvo SR takmer 265 tisíc eur.

V snahe riešiť vlastné skladovacie kapacity, vybudovala Finančná správa v roku 2018 moderný centrálny sklad na zaistený minerálny olej v Trstenej na Orave za viac ako 2,5 mil. eur, čím získali dostatočnú kapacitu pre vlastné potreby (508 tisíc litrov). Podľa kontrolórov bol tento sklad vybudovaný v súlade s pravidlami, pri jeho výstavbe však Finančné riaditeľstvo nevypracovalo žiadnu analýzu a nezdôvodnilo, prečo sa rozhodlo vybudovať sklad v tejto lokalite. Práve kvôli nevhodnému umiestneniu majú ostatné colné úrady vysoké náklady na prepravu týchto tekutých látok na sever Slovenska.

Zásadný problém a dôvod neefektívneho využívania skladovacích kapacít vidí národná autorita pre externú kontrolu v príliš dlhej dobe od prepadnutia tovaru po finálnu likvidáciu. Finančná správa za obdobie troch rokov dokázala zlikvidovať len necelých 40 tisíc litrov olejov, čo nepredstavuje ani 4 % z celkového množstva. „Efektívnejším a rýchlejším zlikvidovaním zadržaných zásob nafty či olejov by dokázala finančná správa ušetriť nemalé finančné prostriedky na skladovanie, zároveň by mohla napr. využívať naftu ako palivo pre motorové vozidlá vo vlastníctve štátu, napr. polície, armády, hasičov či finančnej správy,“ konštatuje predseda NKÚ Karol Mitrík. Podľa národnej autority pre externú kontrolu však colným úradom chýbajú jednotné vnútorné pravidlá a tiež termíny, dokedy musia prepadnutý tovar zlikvidovať. „Niekoľkoročným skladovaním dochádza tiež k degradácii suroviny, čím je obmedzené aj jej následné využitie, a v konečnom dôsledku je tak znehodnotený štátny majetok,“ upozorňuje predseda slovenských kontrolórov.

Výstavba ďalších centrálnych skladov by bola podľa NKÚ nehospodárna. Finančné riaditeľstvo by malo pripraviť analýzu, ktorá by objektívne zhodnotila najlepší, resp. najhospodárnejší spôsob uskladňovania minerálnych olejov z pohľadu vynaložených financií. Kontrolóri odporúčajú tiež systémové zmeny v organizácii Finančnej správy tak, aby agendu skladovania zastrešoval jeden útvar, a nie každý colný úrad samostatne.

Výsledky tejto kontroly zasiela predseda úradu Karol Mitrík na rokovanie Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti a Výboru pre financie a rozpočet s odporúčaním, aby Ministerstvo financií predložilo komplexné riešenie uskladňovania a likvidácie minerálneho oleja v podmienkach Finančného riaditeľstva SR.

 

Prílohy

Graf: Minerálny olej uskladnený v priestoroch colných úradov a u externých dodávateľov v rokoch 2017-2019

 

Graf - skladovanie minerálnych olejov

Zdroj: vlastné spracovanie NKÚ SR, z podkladov poskytnutých z FR SR.

Autor: (NKÚ)


komentáre
SHOW ALL
podobné
05.10.2020
Analýza systému vnútornej kontroly v mestách a obciach
Najvyšší kontrolný úrad vypracoval analýzu systéme vnútornej kontroly zabezpečovanej hlavným kontrolórom. Z analýzy národnej autority pre externú kontrolu vyplýva odporúčanie pre reformu samosprávy, ktorá zabezpečí efektivitu vnútornej kontroly v mestách a obciach.
viac
16.10.2020
NKÚ:Inštitúcie neboli pripravené na pandémiu
Kompetentné inštitúcie krízového riadenia vrátane Správy štátnych hmotných rezerv SR neboli dostatočne pripravené na pandémiu nového koronavírusu.
viac
15.02.2021
Súčasné kapacity materských škôl sú nedostatočné
Súčasné kapacity materských škôl sú nedostatočné. Najvyšší kontrolný úradu SR preveril realizáciu projektov zo strany miestnej samosprávy, ktoré súvisia s rozširovaním priestorových kapacít existujúcich predškolských zariadení.
viac
12.04.2021
Potrebná zmena legislatívy na ochranu nerastného bohatstva
Kontrolná autorita zrealizovala kontrolu výberu tematického zamerania súvisiaceho s ochranou nerastného bohatstva SR.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.68 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.73 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.59 %