Nedeľa 18.04.2021
Dnes má meniny 
Valér
°C
04.03.2021 04:00

Viaceré univerzity chcú zriadiť materské školy, evidujú o ne záujem


Ilustračná snímka: (tasr).


Viaceré univerzity na Slovensku chcú zriadiť vo svojich priestoroch materské školy. Zo strany zamestnancov a študentov evidujú o ich zriadenie záujem. Zároveň mnohé z nich hľadajú vhodné miesta, kde by mohli nové škôlky vzniknúť.


„Jedným z benefitov vzniku univerzitnej škôlky je posilnenie a udržiavanie kolektívnej atmosféry či uľahčenie rodinného života,” uviedlo vedenie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach. Vybavenosť kampusu a univerzity poskytuje možnosť zrekonštruovať jeden z priestorov v areáli Filozofickej fakulty UPJŠ na Moyzesovej ulici. „Vzhľadom na umiestnenie budovy v pamiatkovej rezervácii očakávame ústretovosť krajského pamiatkového úradu. Konečná kapacita zariadenia bude známa po vyhotovení projektovej dokumentácie,” dodalo vedenie univerzity.

Prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing Žilinskej univerzity v Žiline Jozef Ristvej uviedol, že sa finalizuje projekt na realizáciu univerzitnej materskej školy. Ristvej tvrdí, že tak ako všetky nové a rozvojové aktivity, aj zriadenie materskej školy si vyžaduje počiatočné investície. Žilinská univerzita v Žiline v minulosti materskú školu nemala, musí vybudovať nové priestory, kapacity a zdroje vrátane tých finančných. „Tomuto kroku predchádza viacero rokovaní a analýz. Pôvodná analýza na vybudovanie novej materskej školy bola na 40 detí (v investícii približne 750 000 eur), momentálne pracujeme aj na novom variante s počtom 20 detí (v investícii približne 300 000 až 350 000 eur, možná rekonštrukcia exitujúcich priestorov),” vysvetlil Ristvej.

Univerzita Komenského (UK) v Bratislave potvrdila, že plánuje projekt univerzitnej škôlky, ako aj denného stacionára. Projekt najväčšia slovenská univerzita vníma aj ako potenciálnu platformu na praktické vzdelávanie študentov najmä v oblasti pedagogiky. „Priestorové, personálne a ďalšie technické aspekty sú momentálne v štádiu príprav,” uviedla hovorkyňa UK Lenka Miller.

Rektor Trnavskej univerzity v Trnave René Bílik poznamenal, že ako univerzita, ktorá pripravuje aj budúcich učiteľov materských škôl, sa pripravujú na zriadenie materskej školy, ktorá by bola na jednej strane cvičným pracoviskom a na strane druhej by mohla ponúknuť služby študentom a zamestnancom. „Na takýto krok hľadáme vhodné priestory a ich rekonštrukcia nateraz závisí aj od toho, čo pripravovaný projekt bude podporovať a ktoré výdavky bude pokladať za oprávnené. Súčasne je takéto zámery nutné konzultovať aj s miestnou samosprávou,” uviedol Bilík.

Možnosťami zapojenia sa do projektu výstavby univerzitnej materskej školy sa bude zaoberať aj vedenie Ekonomickej univerzity v Bratislave. Potrebné bude zistiť potenciálny záujem zo strany zamestnancov, prípadne študentov a posúdiť všetky technické, organizačné, personálne, ale i legislatívne podmienky zriadenia a prevádzky materskej školy v priestoroch univerzity. „V súčasnosti univerzita nedisponuje vhodnými priestorovými kapacitami na umiestnenie materskej školy, bude sa tým zaoberať v prípade rozhodnutia zapojiť sa do tohto projektu,” uviedol vedúci centra komunikácie a vzťahov s verejnosťou Ekonomickej univerzity v Bratislave Miroslav Horňák.

Rezort školstva v roku 2020 vyčlenil na projekt podpory vzniku univerzitných materských škôl jeden milión eur. Dotácie boli poskytnuté piatim verejným vysokým školám, a to UK v Bratislave, UPJŠ v Košiciach, Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Žilinskej univerzite v Žiline a Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre.

Autor: (tasr)


komentáre
SHOW ALL
podobné
30.04.2020
Samosprávy riešia, čo robiť s potravinami v zatvorených školách
Potraviny, ktoré základné a materské školy v mestách a obciach nestihli použiť na prípravu stravy pre žiakov, končia v Potravinovej banke Slovenska alebo v zariadeniach sociálnych služieb. Školy na celom Slovensku sú v súvislosti s epidémiou nového koronavírusu približne od polovice marca zatvorené.
viac
29.05.2020
Záujem o vyučovanie vo Svidníku
Mesto Svidník ma vo svojej pôsobnosti tri základné a tri materské školy. K dnešnému dňu máme informáciu, že od 1. júna 2020 nastúpi do škôlok vo Svidníku 200 detí, čo predstavuje 55 % zapísaných detí pre tento školský rok.
viac
07.10.2020
Žilina zrekonštruovala tri materské školy za 1,5 milióna eur z eurofondov
Mesto Žilina zrekonštruovalo materské školy (MŠ) Čajakova, Trnavská a Petzvalova za viac ako 1,5 milióna eur. Podľa hovorcu mesta Vladimíra Miškovčíka získalo financie z eurofondov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).
viac
19.01.2021
Ministerstvo školstva podporí stovky materských škôl cez nový projekt
Didaktické hračky, hry či detské knihy. Na všetky tieto pomôcky môže takmer tisíc materských škôl po prvýkrát získať príspevok. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR totiž vyhlásilo nový projekt „Múdre hranie.“
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.65 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.65 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.69 %