Sobota 13.04.2024
Dnes má meniny 
Aleš
°C
02.12.2016 04:00

Samosprávy v prvom polroku 2016 hospodárili veľmi zodpovedne


Obrázok zdroj: CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o., vizualizácia: Geologický ústav SAV.


Objem podielových daní poukázaný samosprávam bol oproti polroku 2011 vyšší až o 50,41 %. Samosprávy čerpali bankové úvery na rozvojové aktivity rozvážne.


Hospodárenie samospráv v Slovenskej republike v prvom polroku 2016 bolo veľmi zodpovedné a skončilo sa s celkovým prebytkom 409,922 mil. eur. Ako vyplýva z aktuálnej analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o., v porovnaní s 288,372 mil. eur v rovnakom období predchádzajúceho roku sa plusový výsledok ich hospodárenia zlepšil až o 42,15 %. Po započítaní príjmových a výdavkových finančných operácií sa účtovný prebytok medziročne zvýšil na 442,655 mil. eur oproti 333,538 mil. eur, t. j. o 32,72 %. „Samosprávy ako celok naďalej uskutočňujú úsporné opatrenia pri vynakladaní finančných prostriedkov, čo potvrdzuje medziročný nárast ich rozpočtovaných výdavkov iba o 2,81 % pri náraste príjmov o 7,86 %,“ zhodnotila Jana Marková, hlavná analytička CRIF – Slovak Credit Bureau (ďalej len CRIF SK).

Z analýzy spoločnosti CRIF SK ďalej vyplýva, že prebytok v sume 417,618 mil. eur bol dosiahnutý v bežnom rozpočte a v sume 32,733 mil. eur vo finančných operáciách samospráv. „Napriek tomu, že na rozdiel od prvého štvrťroku 2016 bol kapitálový rozpočet schodkový, záporný výsledok v sume 7,696 mil. eur za prvý polrok 2016 je oproti 60,048 mil. eur v rovnakom období minulého roku zlepšením o 87,18 % a výsledkom medziročného rastu kapitálových príjmov a poklesu kapitálových výdavkov,“ uviedla Jana Marková.

Rozpočtované príjmy (vrátane príjmových finančných operácií) samospráv a nimi zriadených rozpočtových organizácií sa v prvom polroku 2016 podieľali na celkovom objeme ich príjmov až 97,23 % (2,77 % tvorili nerozpočtované príjmy). Objem rozpočtovaných príjmov sa medziročne zvýšil o 7,86 % a nerozpočtované príjmy poklesli o 9,85 %. Najväčšiu časť z rozpočtovaných príjmov počas každého roka tvoria daňové príjmy (52,74 % k 30. 6. 2016 a 50,67 % k 30. 6. 2015) a v rámci nich tzv. podielové dane. „Z vývoja percentuálneho podielu samospráv z výnosov dane z príjmov fyzických osôb a vývoja objemu podielových daní vyplýva, že hoci podiel samospráv z tejto dane ešte stále nedosahuje úroveň 70,3 % z roku 2011, objem podielových daní 830,566 mil. eur za prvý polrok 2016 (podiel samospráv z výnosov DzPFO je 70 %) je oproti 552,211 mil. eur v prvom polroku 2011 vyšší až o 50,41 % a oproti 718,579 mil. eur v prvom polroku 2015 (podiel samospráv z výnosov DzPFO bol 68,5 %) vyšší o 15,58 %. Nárast objemu podielových daní pre samosprávy je výsledkom zvyšovania samotného výnosu dane z príjmov fyzických osôb vybranej štátom z dôvodu medziročného rastu miezd od roku 2011 a rastu zamestnanosti najmä v rokoch 2014 a 2015,“ zdôvodnila J. Marková. Na jedného obyvateľa pripadalo v priemere 153,21 eura podielových daní, čo je o oproti 132,68 eura v rovnakom období minulého roku viac o 20,53 eura, resp. o 15,47 %. Samosprávam bolo poukázaných 52,77 % z ich predpokladaného ročného objemu v sume 1 573 799 000 eur (49,83 % v prvom polroku 2015).

Viac v Obecných novinách č. 47-48/2016 na str. 1-5

Autor: CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o.


komentáre
SHOW ALL
podobné
24.07.2016
Samosprávy aj v roku 2015 hospodárili s financiami efektívne
V nútenej správe boli iba dve a v ozdravnom režime šesť obcí. Samosprávy získali o 1,78 % viac podielových daní ako sa predpokladalo. Na jedného obyvateľa SR pripadlo v priemere 270,47 eura.
viac
13.07.2017
Samosprávy v roku 2016 dosiahli prebytok viac ako 353 miliónov eur
Rozpočtové hospodárenie samospráv a nimi zriadených rozpočtových organizácií v Slovenskej republike sa k 31. 12. 2016 skončilo s prebytkom 302,361 mil. eur. V porovnaní s prebytkom 43,631 mil. eur z roku 2015 je to viac o 592,99 %.
viac
11.08.2017
Hodnotenie samospráv za rok 2016
Najlepšie ekonomické hodnotenie za rok 2016 dosiahli samosprávy v Bratislavskom kraji a v okresoch Bratislava V a Partizánske. Viac ako 90 % samospráv s akceptovateľnou mierou veriteľského rizika je v jedenástich okresoch.
viac
13.11.2018
Hospodárenie obcí a miest v prvom polroku ovplyvnili aj komunálne voľby
K 30. 6. 2018 obce a mestá získali 50,26 % z predpokladaného objemu podielových daní a vybrali 51,72 % z rozpočtovaného objemu dane z nehnuteľností.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.06 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.10 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.84 %