Sobota 09.12.2023
Dnes má meniny 
Izabela
°C
29.10.2020 02:10

Aktuality z MV SR vyplývyjúce z rokovania Vlády SR


Ilustračná snímka: (tasr).


Vláda SR na svojom zasadnutí prerokovala aj dva poslanecké návrhy, ktoré predstavil minister vnútra Roman Mikulec. Prvý z nich sa týka zákona o verejných zbierkach a druhý zákona o obecnom zriadení.


Z rokovania Vlády SR pre rezort vnútra vyplynula aj spolupráca s rezortom pôdohospodárstva pri more ošípaných.

Pandémia COVID-19 nepriaznivo ovplyvnila všetky súčasti života a zasiahla aj do konania verejných zbierok. Organizovanie skupinových podujatí a ďalších aktivít financovaných z verejných zbierok bolo v dôsledku protiepidemiologických opatrení sťažené, resp. úplne znemožnené. Pritom ich výnosy musia byť využité v lehote 12-tich mesiacov, resp. v lehote 24 mesiacov, ak ide o zbierky, ktorých výnos sa použije mimo územia Slovenskej republiky. Poslanecký návrh má za cieľ zosúladiť lehoty na predkladanie záverečných správ zbierok, a to na 24 mesiacov, bez ohľadu na to, či sa výnos zbierky použije v rámci alebo mimo územia SR. V praxi sa tým v prípade zbierok s použitím výnosu na území SR vytvorí dodatočný priestor na využívanie výnosov. Zmena zákona by sa mala vzťahovať na všetky zbierky, ktoré neboli ku dňu navrhovanej účinnosti novely ukončené a využívanie ich výnosu počas roku 2020 nebolo z objektívnych príčin možné.

Pre zabezpečenie transparentného hospodárenia a spravovania finančných prostriedkov obcí i samosprávnych krajov, ako aj pre garantovanie dodržiavania právnych predpisov má v samospráve dôležitú úlohu vnútorná kontrola, ktorú vykonáva hlavný kontrolór. S cieľom posilniť transparentnosť a otvorenosť rokovania samosprávy je účelom navrhovanej právnej úpravy aj rozšíriť okruh subjektov, ktorí môžu požiadať o slovo na rokovaní obecného zastupiteľstva či zastupiteľstva samosprávneho kraja a toto im bude udelené. Okrem poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, poslanca Európskeho parlamentu, zástupcu vlády či zástupcu iného štátneho orgánu môže požiadať o slovo na rokovaní obecného zastupiteľstva (zastupiteľstva samosprávneho kraja) aj hlavný kontrolór obce (samosprávneho kraja).

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka predložilo návrh na spoluprácu s Policajným zborom a príslušníkmi ozbrojených síl pri zabránení šírenia afrického moru ošípaných (AMO). AMO je veľkou hrozbou pre chov domácich ošípaných a výkon poľovníctva nielen u diviačej zveri. Množstvo pozitívnych prípadov diviakov stúpa od 7. júla 2020 (prvý identifikovaný prípad) pozdĺž hranice Slovenskej republiky a Maďarska. Na území Slovenskej republiky bolo k 12. októbru 2020 potvrdených 299 pozitívnych prípadov. Vzhľadom na viaceré závažné faktory, najmä intenzitu šírenia AMO a veľkosť zasiahnutého areálu je potrebné zapojiť do spolupráce Policajný zbor a ozbrojené sily Slovenskej republiky. Silové zložky by mali poskytnúť spoluprácu a súčinnosť najmä pri výkone úradných veterinárnych kontrol u chovateľov ošípaných a kontrolách dodržiavania veterinárnych požiadaviek vrátane splnenia požiadavky na zaregistrovanie každého chovu ošípaných.

Autor: (MV SR)


komentáre
SHOW ALL
podobné
11.06.2020
ZMOS pripravuje analýzu majetku a investícií miest a obcí
Združenie miest a obcí Slovenska pripravuje analýzu majetku a investícií samospráv. Dokument bude svojim zameraním prvý svojho druhu, ktorý ponúkne komplexné spracovanie dáta a informácie spojené s nadobudnutím a zhodnocovaním majetku miest a obcí.
viac
05.10.2020
ZMOS poukazuje na zásah do originálnych kompetencií
Združenie miest a obcí Slovenska v rámci medzirezortného pripomienkového konania adresovalo rezortu vnútra zásadnú pripomienku vo vzťahu k navrhovanej zmene o zrušení oznamovacej povinnosti podnikateľských subjektov k samosprávam.
viac
20.10.2020
Ministerstvo vnútra schválilo eurofondový projekt pre SŠHR
Ministerstvo vnútra schválilo štátnym hmotným rezervám eurofondový projekt zameraný na pomoc pri zvládaní pandémie COVID-19.
viac
28.10.2020
Všetky kontaktné pracoviská MV SR sú až do odvolania zatvorené
Klientske centrá, oddelenia odkladov, dopravné inšpektoráty a ďalšie pracoviská MV SR sú z dôvodu zákazu vychádzania zatvorené a ich stránkové hodiny sú zrušené. Ich zamestnanci však naďalej pracujú a všetky žiadosti verejnosti vybavujú v zákonom stanovených lehotách.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.10 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.95 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.95 %