Štvrtok 20.06.2024
Dnes má meniny 
Valéria
°C
28.11.2016 02:31

Aktualizáciu územného plánu Popradu dokončujú po takmer dvoch rokoch


Ilustračná snímka: (poprad.sk).


V Poprade dokončujú práce na najdôležitejšom dokumente z pohľadu jeho ďalšieho rozvoja, a to zmene a doplnku 2016 Územného plánu mesta Poprad (ÚPN).


Upravený návrh bude v zmysle platnej legislatívy predložený štátnym orgánom na odsúhlasenie a následne na schválenie mestským zastupiteľstvom mesta Poprad.      

"Zmena a doplnok 2016 ÚPN zásadným spôsobom vytvára predpoklady na zastavenie stagnácie a naopak naštartovanie rozvoja mesta, a to riešením kolabujúcej dopravy, rozšírením možností jeho ďalšieho rozvoja či spresnením regulácie umiestňovania stavieb," povedal primátor mesta Poprad Jozef Švagerko. Podľa jeho ďalších slov po schválení bude vypracované úplné znenie grafickej časti ÚPN, ktoré bude zverejnené v digitálnej podobe, kde si každý obyvateľ bude môcť overiť, čo sa v jeho susedstve plánuje, respektíve čo tam môže a čo nemôže byť. "Týmto krokom budú môcť aj samotní občania vo zvýšenej miere prispieť k verejnej kontrole," informoval Švagerko.      

Mestské zastupiteľstvo v Poprade schválilo začatie preskúmania ÚPN v marci 2015. Zámerom bolo prehodnotiť stav ÚPN a zapracovať víziu vychádzajúcu z Programu rozvoja mesta na roky 2015 - 2022. Do preskúmania mesto zapojilo aj verejnosť, ktorú požiadalo o nahlásenie podnetov a problémov vyžadujúcich si riešenie. Samospráva tak urobila aj napriek tomu, že jej zákon túto povinnosť neukladá. "Verejnosť mohla svoje pripomienky a podnety podávať aj na verejných stretnutiach Hovor s mestom v roku 2015, ktoré samospráva zorganizovala v jednotlivých častiach mesta. Verejnosť túto možnosť privítala a do procesu preskúmania ÚPN prispela takmer 300 podnetmi na riešenie," priblížil komunikačný manažér mesta Marián Galajda. Všetky podnety boli podľa jeho slov posúdené. Výsledkom preskúmania ÚPN bola správa, ktorá bola predložená poslancom mesta v novembri 2015. V decembri toho istého roku následne mestské zastupiteľstvo uložilo prednostovi zabezpečiť obstaranie zmeny a doplnku územného plánu.      

Po spracovaní návrhu zmien a doplnkov samospráva v júni tohto roku oznámila prerokovanie návrhu zmeny a doplnku a materiál zverejnila na svojej internetovej stránke a vo vestibule mestského úradu. Okrem toho usporiadala po jednotlivých častiach mesta verejné prerokovania, na ktorých zabezpečila výklad spracovateľa. "Verejnosť sa tak mohla s predloženým rozsahom zmien podrobne oboznámiť. Verejné prerokovanie zmien a doplnkov ÚPN v takom rozsahu usporiadala aj napriek tomu, že stavebný zákon to nepožaduje, mesto Poprad tak urobilo prvýkrát od roku 2004," vysvetlil Galajda.      

Svoje pripomienky mohla verejnosť podať do 1. júla. Došlé pripomienky boli podľa komunikačného manažéra mesta posúdené, v prípade že sa neakceptovali, boli občania o tejto skutočnosti vyrozumení a boli opätovne prerokované. "Pri niektorých sa našli na týchto rokovaniach kompromisné riešenia, ktoré boli napokon do zmien a doplnkov zapracované," uviedol spracovateľ zmeny a doplnku 2016 ÚPN Martin Baloga. Nové regulatívy vstúpia do platnosti schválením Zmeny a doplnku 2016 ÚPN mesta Poprad a vyhlásení ich záväznej časti poslancami mestského zastupiteľstva.

 

Autor: (tasr)


komentáre
SHOW ALL
podobné
09.08.2016
Mesto pripravuje nový územný plán
Mesto Vráble pripravuje nový územný plán. Mesto ako orgán územného plánovania konštatovalo, že sa zmenili územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady a na základe toho rozhodlo o obstaraní nového Územného plánu mesta Vráble.
viac
06.03.2020
V Liptovskom Mikuláši sa opäť nepodarilo schváliť rozpočet
Rozpočet mesta Liptovský Mikuláš na rok 2020 sa vo štvrtok (5. 3.) opäť nepodarilo schváliť. Z rokovania sa ospravedlnila väčšia časť mestských poslancov, primátor Ján Blcháč preto zasadnutie zrušil.
viac
29.08.2020
Poslanci v Michalovciach rokovali o zmene územného plánu
Poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Michalovciach vo štvrtok odštartovali proces obstarania deviatej zmeny územného plánu mesta. Dôvodom je 37 žiadostí od fyzických i právnických osôb o zmenu funkčného využitia územia.
viac
04.11.2020
Ružinov začal prerokovávať návrh zadania ÚPZ záhradkárskej osady
Bratislavský Ružinov začal s prerokovávaním návrhu zadania pre územný plán zóny (ÚPZ) Zlaté piesky, záhradkárska osada. Pripomienkovať ho môžu dotknuté orgány štátnej správy a samosprávy, ale tiež obyvatelia.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.18 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.67 %