Sobota 28.11.2020
Dnes má meniny 
Henrieta
°C
24.10.2020 01:25

Aktuálne opatrenia pre školy platné od 26.októbra 2020


Ilustračná snímka


V nadväznosti na aktuálnu situáciu dávame do pozornosti rozhodnutie ministra školstva s aktuálnymi opatreniami po školy platnými od 26. októbra 2020 vrátane zverejneného kontrolného listu pre riaditeľov škôl pri prechode na dištančné vzdelávanie.


Na základe prijatého uznesenia vlády č. 678 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020.

Na základe uznesenia vlády z 22. októbra a rozhodnutia ministra školstva z 23. októbra od pondelka 26. októbra 2020:

- ostávajú otvorené materské školy a prvý stupeň základných škôl;

- druhý stupeň základných škôl a stredné školy prechádzajú na dištančné vzdelávanie, a to vrátane prvého stupňa špeciálnych základných škôl a špeciálnych stredných škôl;

- základné umelecké školy a jazykové školy prechádzajú na distančné vzdelávanie;

- školské kluby detí fungujú ďalej;

- prerušuje sa prevádzka centier voľného času a podľa možností môžu prejsť na dištančnú formu činnosti;

- prerušuje sa poskytovanie  výchovno-vzdelávacej  činnosti,  ubytovania  a stravovania v školských internátoch pre žiakov škôl;

- v prevádzke zariadení školského stravovania sa neumožňuje konzumácia a výdaj jedál a nápojov pre žiakov škôl;

- prerušuje sa záujmové vzdelávanie v školách a školských zariadeniach a  podľa možností môžu prejsť na dištančnú formu vzdelávania;

v školskom roku 2020/2021 sa nemôžu konať:

- výlety a exkurzie, 

- športové výcviky a školské športové súťaže,

- pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode,

- kurzy na ochranu života a zdravia,

- kurzy pohybových aktivít v prírode,

- saunovanie,

- dni otvorených dverí.

Prerušenie uvedených školských  činností a prevádzok je platný do dovolania.

Školy by mali v rámci možností zabezpečiť plynulú prevádzku, a to nielen v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, ale aj školských klubov detí, v ktorých je možné využiť voľné personálne kapacity (pedagogickí či odborní zamestnanci), prípadne je možné využiť personálne kapacity pedagógov, ktorí nevykonávajú dištančné vzdelávanie prostredníctvom digitálnych technológií.

Rezort komunikuje so splnomocnenkyňou pre rómske menšiny, aby mohla byť nadviazaná spolupráca s ich terénnymi pracovníkmi. Tí môžu vypomáhať s vyučovaním pre marginalizované skupiny.

Z dôvodu celoplošného testovania sa upravuje aj termín jesenných prázdnin a budú mimoriadne školské prázdniny:

Nový termín jesenných prázdnin: 30. 10. 2020 – 2. 11. 2020

Termín mimoriadnych školských prázdnin: 6. 11 .2020 – 9. 11. 2020

Vysoké školy prechádzajú celoplošne na dištančnú výučbu a to počas celého zimného semestra. Minister školstva ich následne vyzval, aby všetky akademické orgány prešli na online fungovanie a fyzicky sa nestretávali vo väčšom počte ako 6 ľudí.

Rozhodnutie ministra 23. 10. 2020

Kontrolný list pre riaditeľov škôl pi prechode na dištančné vzdelávanie 

Autor: Zdroj: ZMOS


komentáre
SHOW ALL
podobné
09.09.2020
NKN ponúka granty na rozvoj vzdelávania
Nitrianska komunitná nadácia (NKN) finančne podporí verejnoprospešné a dobrovoľnícke aktivity na základných školách.
viac
13.10.2020
BBSK vyzval firmy aby darovali stredoškolákom počítače
Banskobystrický samosprávny kraj zareagoval na prechod stredných škôl na dištančnú výučbu výzvou, ktorú adresoval podnikateľom. Tí môžu darovať počítače študentom, ktorí by inak nemali prístup k online vzdelávaniu.
viac
22.10.2020
NKN podporila grantom sedem projektov na základných školách
Nitrianska komunitná nadácia (NKN) podporí sumou 6900 eur viaceré aktivity zamerané na skvalitnenie vzdelávania na základných školách. V rámci grantového programu Strecha pre váš nápad získa dotáciu celkovo sedem podaných projektov.
viac
18.11.2020
B. Gröhling: V súvislosti s návratom detí do škôl sa stretneme s epidemiológmi
V súvislosti s návratom detí do škôl sa vedenie ministerstva školstva stretne s epidemiológmi vo štvrtok 19. novembra.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
78.02 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.80 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.18 %