Sobota 15.06.2024
Dnes má meniny 
Vít
°C
23.02.2017 03:29

Bratislava háji záujmy svojich občanov a bráni mestský majetok


Bratislava.


Hlavné mesto SR Bratislava podalo odvolanie proti rozsudku Okresného súdu Bratislava I vo veci podielového spoluvlastníctva nehnuteľnosti na Hviezdoslavovom námestí, aby hájilo záujmy svojich občanov, obyvateľov nehnuteľnosti a zároveň bránilo majetok mesta.


Okresný súd začiatkom tohto roka rozhodol, že ruší podielové spoluvlastníctvo nehnuteľnosti na Hviezdoslavom námestí, v ktorých je spoluvlastníkom Hlavné mesto SR Bratislava a spoločnosť Hviezdoslavovo námestie 11, spol. s. r. o. a dané nehnuteľnosti zaviazal previesť do výlučného vlastníctva minoritného spoluvlastníka (spoločnosti Hviezdoslavovo nám. 11, spol. s. r. o.), ktorá má hlavnému mestu SR Bratislave zaplatiť sumu 981 833,34 EUR.

Hlavné mesto je však presvedčené, že musí hájiť záujmy svojich občanov a brániť mestský majetok a preto sa proti tomuto rozsudku odvolalo. Podľa čl. 80 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy je totiž Bratislava povinná majetok zveľaďovať, chrániť, zhodnocovať v prospech rozvoja Bratislavy a jej obyvateľov, ako aj ochrany a tvorby životného prostredia.

Hlavné mesto SR Bratislava sa preto proti rozsudku odvolalo. Zároveň rokuje aj s mestskou časťou Bratislava – Staré Mesto, ktoré má uvedenú nehnuteľnosť v správe s cieľom nájsť iné, optimálnejšie riešenie, ako len predaj väčšinovej časti bytového domu súkromnému vlastníkovi. Vedenie mesta chce totiž chrániť obyvateľov, ktorí teraz v tomto bytovom dome žijú. „Nie je možné totiž povedať, ktorá časť bytov patrí minoritnému a ktorá majoritnému spoluvlastníkovi a ktorých z obyvateľov necháme bývať v mestských bytoch a ktorých nie. Aj súd povedal, že takto sa to jednoducho deliť nedá. Veď chrániť musíme všetkých občanov!“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Už niekoľko rokov trvá súdny spor o vysporiadanie vzťahov medzi spoluvlastníkmi bytového domu na Hviezdoslavovom námestí. Na Hviezdoslavovom námestí 11 sa v bytovom dome nachádza 10 bytov, ktoré sú v podielovom vlastníctve dvoch vlastníkov – mesta Bratislava a spoločnosti Hviezdoslavovo námestie 11, spol. s. r. o. Ide o nehnuteľnosť postavenú v 1898, v ktorej však bývajú nájomcovia reštituovaných bytov a ktorí majú právo bývať v týchto bytoch až do doby udelenia bytovej náhrady. Celá nehnuteľnosť je v správe mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Pred súdom je tak mestská časť účastníkom konania v prvom rade, mesto Bratislava účastníkom konania v druhom rade.

 

Genéza prípadu

Hlavné mesto nadobudlo podiel v tejto nehnuteľnosti vo výške 86/120 priamo od štátu, druhým spoluvlastníkom sa stala spoločnosť Hviezdoslavovo námestie 11, s.r.o., ktorá nadobudla svoj podiel 34/120 v roku 2005 od bývalých reštituentov. V objekte je spolu 10 bytov a nebytový priestor na prízemí, v ktorom sa nachádza reštauračné zariadenie, celý objekt prenajíma mestská časť Bratislava – Staré Mesto.

V roku 2009 podal spoluvlastník návrh na vysporiadanie podielového spoluvlastníctva. Chcel tak odkúpiť aj byty, ktoré sú vo vlastníctve mesta, ale zverené do správy mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Mesto malo namiesto toho získať do vlastníctva nebytové priestory, čo ale vtedajšie vedenie mesta odmietlo.

V roku 2012 bola informácia o aktivitách mesta a snahe riešiť tento prípad predložená aj na rokovanie mestského zastupiteľstva, ktoré však v tejto veci nezaujalo žiadne stanovisko aj napriek tomu, že mestská časť Bratislava – Staré Mesto prejavila záujem o vyčlenenie financií na kúpu menšinového podielu od spoluvlastníka. V tomto roku bol podiel mesta ohodnotený na 982-tisíc EUR.

Mestská časť následne v roku 2013 požiadala o súhlas za účelom predaja nehnuteľnosti vtedajšie vedenie, súhlas na predaj primátor Milan Ftáčnik udelil, ale vzápätí ho opäť zrušil. Keďže medzi mestom a druhým spoluvlastníkom nedošlo k dohode, spoločnosť sa domáhala riešenia v súdnom konaní, kde žiadajú odkúpenie časti domu, ktorá je v majetku mesta Bratislava a v správe mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Na súde žiadali, aby mohli odkúpiť časť domu, ktorá patrí mestu.

23. januára 2017 súd rozhodol, že mesto má svoj podiel tejto spoločnosti predať. Mesto sa proti tomuto rozhodnutiu odvolalo. Hlavné mesto SR Bratislava chce totiž chrániť občanov, ktorí momentálne bývajú v reštituovanom bytovom dome a navyše aj brániť svoj majetok, ktorí sa nachádza v lukratívnej časti Starého Mesta a obsahuje bytové jednotky, ktoré je možné využívať.

 

Autor: (mhm)


komentáre
SHOW ALL
podobné
10.05.2016
Štát momentálne neuvažuje o finančných náhradách pre reštituentov
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja momentálne o poskytovaní finančných náhrad reštituentom v Bratislave, namiesto náhradných nájomných bytov, neuvažuje.
viac
20.01.2017
Hlavné mesto začína stavať prvé náhradné nájomné byty
Hlavné mesto SR Bratislava už v najbližších dňoch začne s výstavbou náhradných nájomných bytov pre nájomcov z reštituovaných bytov. Prvých 68 bytových náhrad sa bude stavať v lokalite Pri kríži v mestskej časti Dúbravka.
viac
12.04.2017
Stanovisko hlavného mesta k výstavbe bytových náhrad Pri kríži
Primátor berie na vedomie hlasovanie poslancov, pri svojom rozhodovaní však musí postupovať tak, aby konal v záujme všetkých obyvateľov Bratislavy a zároveň tak, aby prijaté uznesenia neboli v rozpore so zákonom  či v rozpore s efektívnym a hospodárnym nakladaním s majetkom mesta.
viac
20.08.2019
Mesto navrhuje, aby mu vláda poskytla každoročne finančný príspevok
Metropola SR by mohla od štátu dostávať každoročne príspevok vo výške niekoľkých desiatok miliónov eur na zabezpečenie povinností hlavného mesta. Na utorkovom stretnutí s predsedom vlády Petrom Pellegrinim (Smer-SD) mu to navrhol primátor Bratislavy Matúš Vallo.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.17 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.69 %