Sobota 15.06.2024
Dnes má meniny 
Vít
°C
11.01.2018 02:47

Bratislava podporí kultúrne a spoločenské projekty sumou 369 000 eur


Magistrát Bratislavy.


Hlavné mesto vyčlenilo v rozpočte na rok 2018 na podporu kultúry cez grantový program Ars Bratislavensis sumu 180 000 eur. V rámci Grantového programu pre voľný čas, šport a sociálne aktivity prerozdelí Bratislava na projekty ďalších 189 000 eur.


Oproti minulému roku ide o úhrnné navýšenie prostriedkov o 74 000 eur.

„Podporou projektov v rámci našich grantových schém motivujeme organizátorov kultúrnych, športových a vzdelávacích aktivít, aby prinášali nové inovatívne podujatia a projekty, ktoré obohatia život Bratislavčanov. Keďže o granty je mimoriadny záujem, každoročne na ne navyšujeme rozpočet,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Grantový program Hlavného mesta SR Bratislavy - Ars Bratislavensis prichádza tento rok s niekoľkými novinkami. Zásadnou zmenou je možnosť  podporiť jednotlivé projekty vyššou sumou než bolo tomu doteraz, a to v úhrnnej výške až 10 000 eur na kalendárny rok. Ďalšou novinkou je zmena hodnotenia projektov. Po novom do nej vstúpi novozriadená Hodnotiaca komisia ako odborný poradný orgán Grantovej komisie pre vyhodnocovanie projektov. Súčasťou zmien sú aj nové uzávierkové termíny pre podávanie žiadostí o grant.

Grantový program hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na podporu kultúry Ars Bratislavensis sa zameriava na podporu:

- umeleckých a kultúrnych aktivít v Bratislave

- aktivít propagujúcich Bratislavu v Slovenskej republike i v zahraničí.

Termín uzávierky žiadostí o granty pre rok 2018 je 14. február 2018.

Grantový program Hlavného mesta SR Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity sa zameriava na podporu:

- voľnočasových aktivít detí a mládeže Bratislavy v čase mimo vyučovania v oblasti záujmových, tvorivých, pohybových a vzdelávacích aktivít a aktivít na podporu rozvoja talentu,

- výkonnostného športu a športových aktivít v Bratislave s dôrazom na podporu športovania detí a mládeže,

- sociálnych aktivít prostredníctvom aktivít znevýhodnených skupín obyvateľov hlavného mesta s dôrazom na zdravotne znevýhodnené deti a mládež, a to v oblasti pohybových, tvorivých a vzdelávacích aktivít a aktivít na podporu zdravia.

Termíny uzávierok žiadostí o granty pre rok 2018 sú 31. január, 31. marec, 30. jún, a 30. september. Prioritne budú podporované projekty zamerané na tému: "Poznaj a chráň svoje mesto" a "Deti a mládež v pohybe."

Žiadosť o granty môžu podávať právnické osoby, ktorých zakladateľom nie je hlavné mesto a fyzické osoby – podnikatelia, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území hlavného mesta alebo ktorí pôsobia či vykonávajú činnosť na jeho území. 

Všetky informácie, podmienky, ako aj tlačivá žiadostí sú zverejnené na webovej stránke Hlavného mesta SR Bratislavy

Autor: (hmb)


komentáre
SHOW ALL
podobné
28.11.2016
Mesto podporilo v rámci svojich grantových programov 411 projektov
Grantové komisie hlavného mesta zasadli v októbri poslednýkrát v roku 2016 a podporili spolu 58 projektov v hodnote 46 187 eur. Celkovo však Bratislava prostredníctvom svojich grantových programov podporila v tomto roku 411 projektov a prerozdelila medzi ne sumu 270 000 eur.
viac
03.01.2017
ŽSK podporí kultúru a šport takmer 249 000 eurami
Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) spustil na začiatku tohto kalendárneho roka nový systém poskytovania dotácií. Záujemcovia sa môžu o financie uchádzať v dvoch programoch, prostredníctvom ktorých ŽSK prerozdelí takmer 249 000 eur.
viac
15.03.2017
Žilina opäť podporí aktivity občanov a občianskych združení
Mesto Žilina v tomto roku podporí aktivity občanov a občianskych združení, a to až vo výške 296 000 eur. Záujemcovia sa môžu uchádzať o finančnú podporu v oblastiach: kultúra, vzdelávanie, šport, sociálna a zdravotná oblasť a životné prostredie.
viac
14.03.2020
Žilina podporí v roku 2020 žiadosti o granty sumou 173 000 eur
Mesto Žilina podporí tento rok žiadosti o granty v oblasti kultúry, športu, vzdelávania, životného prostredia a sociálnej a zdravotnej oblasti sumou 173 000 eur. Informoval o tom hovorca mesta Vladimír Miškovčík.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.17 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.69 %