Pondelok 13.07.2020
Dnes má meniny 
Margita
°C
09.03.2018 10:27

Bratislava pokračuje v riešení problému náhradného nájomného bývania


Ilustračná snímka, zdroj: Aktualne - Centrum.sk


Hlavné mesto pokračuje v zabezpečení náhradných nájomných bytov. Riešením tejto problematiky je poverená aj medzirezortná pracovná skupina vytvorená na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky, č. 570 z 13. decembra 2017.


Mesto aktívne komunikuje so zástupcami  žiadateľov a aj samotnými žiadateľmi o bytovú náhradu, ktorým v uplynulých chladných dňoch pomáhalo pri riešení existenčných problémov. Voči reštituentom si zároveň plní svoju povinnosť a od minulého roka vypláca kompenzácie nájomného.

Riešenie náhradného nájomného bývania hlavné mesto otvorilo aj na historicky prvom výjazdovom rokovaní vlády Slovenskej republiky, ktoré sa konalo 13.12.2017. Témou rokovania boli návrhy na riešenie aktuálnych potrieb mesta Bratislavy. A práve na riešenie problematiky náhradných nájomných bytov bola uznesením vlády SR vytvorená medzirezortná pracovná skupina. Jej cieľom je riešenie problematiky usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a celkovo vyriešenie náhradného nájomného bývania pre občanov, ktorí na to majú nárok zo zákona. Vyriešenie tejto problematiky je totiž veľký problém, ktorý hlavné mesto nedokáže vyriešiť bez pomoci súčinnosti Vlády SR.

Prvé zasadnutie medzirezortnej pracovnej skupiny zloženej z ministerstva dopravy a výstavby, hlavného mesta a ministerstiAktualne - Centrum.skev spravodlivosti, financií a vnútra sa uskutočnilo 19. februára 2018. Počas jej zasadnutia mesto odprezentovalo zásadné problémy, ktoré sťažujú zabezpečenie náhradných nájomných bytov, ako aj možné riešenia danej problematiky. Výsledkom práce tejto pracovnej skupiny má byť predloženie konkrétnych návrhov, ktoré tento vlečúci sa problém konečne vyriešia v prospech všetkých dotknutých strán.

Hlavné mesto aktívne komunikuje aj s Občianskym združením Právo na bývanie, ktoré zastrešuje žiadateľov bytových náhrad. Zástupcov združenia prijal riaditeľ Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy Martin Maruška, ktorý ich informoval o aktuálnom stave riešenia problematiky. Najväčším problémom je nesúhlas mestských častí a ich obyvateľov, ktorý znemožňuje výstavbu bytových náhrad na vytypovaných lokalitách, napríklad v mestskej časti Dúbravka Pri kríži, v mestskej časti Petržalka v lokalite Mamateyova a Pankúchova či v mestskej časti Ružinov v lokalite Astronomická a Čmelíkova.

Mesto napriek tomu pokračuje ďalej v obstaraní bytových náhrad ako formou výstavby, tak formou kúpy nehnuteľností. Aktuálne je pripravený postup na obstaranie náhradných nájomných bytov formou kúpy pomocou verejnej obchodnej súťaže. O podmienkach budú rokovať poslanci mestského zastupiteľstva na najbližšom rokovaní.

Vedenie mesta zároveň neostáva ľahostajné voči nájomníkom, ktorí žijú v sťažených podmienkach reštituovaných bytov, ktoré neboli dlhodobo rekonštruované a vyskytujú sa v nich rôzne technické problémy. Zástupcovia mesta preto v uplynulých chladných dňoch, kedy sa teplota pohybovala hlboko pod bodom mrazu navštevovali domácnosti, kde sa vyskytoval problém s dodávkou tepla a nájomcom pomáhali so zabezpečením základných potrieb, napríklad zapožičaním ohrievačov. Hlavné mesto zároveň stále ponúka možnosť dočasného ubytovania v mestských zaradeniach pre seniorov tým žiadateľom, ktorí žijú v sťažených podmienkach. Počas minulého roka túto možnosť využila jedna žiadateľka.

Mesto aktívne komunikuje a plní si zákonnú povinnosť aj voči reštituentom, ktorým od minulého roka vypláca kompenzácie nájomného, teda rozdiel medzi regulovaným a trhovým nájomným. Kompenzácie sú vyplácané v súlade s metodikou vyplácania, ktorú schválilo mestské zastupiteľstvo.

Autor: (ts-mmb)


komentáre
SHOW ALL
podobné
20.01.2017
Hlavné mesto začína stavať prvé náhradné nájomné byty
Hlavné mesto SR Bratislava už v najbližších dňoch začne s výstavbou náhradných nájomných bytov pre nájomcov z reštituovaných bytov. Prvých 68 bytových náhrad sa bude stavať v lokalite Pri kríži v mestskej časti Dúbravka.
viac
12.04.2017
Stanovisko hlavného mesta k výstavbe bytových náhrad Pri kríži
Primátor berie na vedomie hlasovanie poslancov, pri svojom rozhodovaní však musí postupovať tak, aby konal v záujme všetkých obyvateľov Bratislavy a zároveň tak, aby prijaté uznesenia neboli v rozpore so zákonom  či v rozpore s efektívnym a hospodárnym nakladaním s majetkom mesta.
viac
21.04.2018
Stretnutie k problematike náhradného nájomného bývania
V Primaciálnom paláci sa konala ďalšia členská schôdza občianskeho združenia Právo na bývanie zameraná na riešenie problematiky náhradného nájomného bývania.
viac
29.06.2020
Bratislava spúšťa dostupné nájomné bývanie pre rodiny a seniorov bez domova
Mesto Bratislava ako jedna z prvých samospráv na Slovensku začína v deviatich vyčlenených bytoch realizovať jedinečný pilotný projekt ukončovania bezdomovectva prostredníctvom dostupného mestského nájomného bývania a sociálnej podpory.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
78.04 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.73 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.23 %