Piatok 21.02.2020
Dnes má meniny 
Eleonóra
°C
12.04.2017 12:15

Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy


Sad Janka Kráľa v Bratislave.


Keď je v lete v okolí obchodného centra v susedstve bratislavského Sadu Janka Kráľa teplota 33 stupňov, jeho čierna strecha je rozpálená na 50. V korunách stromov v sade je to však len 17,5 stupňa.


Každý strom tak pôsobí ako klimatizačná jednotka. Aj takáto informácia zaznela na včerajšej (11. 4.) konferencii Bratislava, zelenaj sa! Bola záverečným podujatím projektu Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy - pilotná aplikácia opatrení v oblasti zadržiavania zrážok v urbanizovanom prostredí.      

Cieľom projektu v rokoch 2014 až 2017 bolo zvýšiť pripravenosť Bratislavy na negatívne dosahy zmeny klímy a zabezpečiť primeranú kvalitu prostredia, ochranu zdravia, majetku a podmienok na kvalitný život obyvateľov mesta.      

"Vznikajú nám nové parky na území mesta, vymenili sme množstvo chorých stromov, poučili sme sa, kde je v Bratislave problém so starostlivosťou o zeleň. Podarilo sa nám vybudiť verejnú mienku. Bratislavčania si uvedomujú, že zeleň potrebujeme nielen preto, že je na ňu príjemný pohľad, ale potrebujeme ju pre zdravie, potrebujeme ju aby nám čistila vzduch, aby sme znižovali prašnosť a najmä teplotu," priblížila význam projektu jeho odborná garantka, hlavná architektka Bratislavy Ingrid Konrad. Zdôraznila aj dôležitosť prírodných zelených plôch v meste z hľadiska ich schopnosti absorbovať prívalové dažde a zadržiavať tak zrážky v mestskom prostredí.      

V rámci projektu boli zrealizované, resp. sa robia adaptačné opatrenia v niekoľkých lokalitách Bratislavy ako bioretencia (zadržiavanie) dažďových vôd v areáli cykloštadióna (Športpark Jama), revitalizácia Gaštanice v mestskej časti Nové Mesto či rekonštrukcia vodozádržných nádrží na Železnej studničke. V Petržalke sa uskutočnila revitalizácia Námestia hraničiarov a výsadba zelene na Dolnozemskej ceste. Revitalizácia drevín a alejí sa robila na Hlavnom a Františkánskom námestí aj na Námestí Slobody. Ďalšími výstupmi projektu sú obnovenie a sprístupnenie areálu na Svoradovej ulici či realizácia vegetačných striech na Domove seniorov Archa.      

Projekt bol financovaný z grantov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska a zo štátneho rozpočtu SR spolu vo výške viac ako 2 800 000 eur. Hlavné mesto SR v súčasnosti pripravilo Akčný plán pre adaptáciu mesta na nepriaznivé dosahy zmeny klímy. Podľa informácií, ktoré odzneli na dnešnej konferencii v Bratislave, by mal byť predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva už v najbližšom období.

 

Autor: (tasr)


komentáre
SHOW ALL
podobné
14.06.2017
Mesto vytvorilo prvú zelenú strechu
Projekt zelenej strechy na Domove seniorov Archa na bratislavských Kramároch v mestskej časti Nové Mesto predstavuje ďalší zo série úspešne zrealizovaných projektov Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy.
viac
17.07.2017
Mesto pripravilo päť projektov na zlepšenie životného prostredia
Nitrianska radnica pripravuje niekoľko projektov zameraných na zlepšenie životného prostredia v meste. Magistrát vypracoval päť zámerov, na ktoré chce získať peniaze z európskych fondov.
viac
28.07.2017
Bratislava pokračuje v revitalizácii Námestia slobody
Od spustenia 1. etapy revitalizácie Námestia slobody došlo koncom mája už k značnému zlepšeniu stavu námestia, pričom práce na jeho revitalizácii stále pokračujú.
viac
26.01.2018
Sídlisko Západ v Starej Ľubovni čaká revitalizácia vnútroblokových priestorov
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program, v pondelok 22. januára 2018 doručilo Mestu Stará Ľubovňa Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok vo výške 640 609,27 eur.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
78.36 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.78 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
18.86 %