Streda 11.12.2019
Dnes má meniny 
Hilda
°C
20.01.2016 09:00

Bratislavská župa financuje rozvoj a zároveň znižuje svoj dlh


Hlavné mesto znižuje závratný dlh. (Foto: Pixabay.com)


Poslanci BSK na svojom 14. zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo 11. decembra jednomyseľne schválili rozpočet župy na roky 2016 - 2018. V roku 2016 bude kraj hospodáriť s rozpočtom v sume 142 995 258,66 eura a miera jeho zadlženosti sa bude kontinuálne znižovať.


„Zadlženie bratislavskej župy sa zníži tak, že už v roku 2016 pôjdeme pod 30 % bežných príjmov. To pre župu znamená výrazné ozdravenie. Darí sa nám niekoľkoročný projekt postupného znižovania zadlženia župy, dokonca podstatne výraznejším tempom než sa napríklad znižuje zadlženie štátu,“ povedal predseda BSK Pavol Frešo.

Rozpočet župy na rok 2016 v celkovej sume 142 995 258,66 eur je vyrovnaný. V plnej miere spĺňa požiadavky zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zohľadňuje aj údaje o cieľoch a zámeroch kraja.

Cieľom BSK naďalej ostáva poskytovať kvalitné vzdelávanie, pripravovať kvalifikovaných stredoškolsky vzdelaných odborníkov, podporovať celoživotné vzdelávanie, financovanie voľnočasových aktivít, stredísk odbornej praxe, športové a mládežnícke aktivity a iné. Pre rok 2016 je preto pre oblasť školstva a vzdelávania vyčlenených 46 487 354,60 eura.

Oblasť sociálnych vecí bude v roku 2016 hospodáriť s finančným objemom 24 778 575,51 eura, z čoho je 7 700 000 eur vyčlenených neštátnym poskytovateľom a 16 326 145,29 eura štátnym poskytovateľom.

Prioritou župy aj v nasledujúcom roku zostáva oprava ciest a komunikácií. Na rok 2016 to predstavuje 14 630 000 eur, čo je o 1 130 000 viac než bolo na to vyčlenených v roku 2015. Na dopravu v kraji, ktorá zahŕňa autobusovú dopravu, železničnú dopravu a Bratislavskú integrovanú dopravu, je vyčlenených 10 178 000 eur.

„Pôjdeme aj do opravy ciest na úrovni mesta. Musíme to ešte zmluvne a legislatívne doladiť, ale tak, že vždy budeme vedieť dokázať a ukázať, že toto sú konkrétne úseky, ktoré opravila župa. Bratislavská župa má výrazne nižšie ceny ako možno niektorí iní, ktorí pôsobia v tomto regióne,“ doplnil P. Frešo.

Autor: (red)


komentáre
SHOW ALL
podobné
06.12.2019
Duálne vzdelávanie má budúcnosť
Výber strednej školy je opäť aktuálnou otázkou nielen pre žiakov 9. ročníkov, ale aj pre ich rodičov. Pri tomto rozhodovaní treba prihliadať nielen na študijné výsledky, ale spojiť výber školy s budúcim povolaním, zohľadniť osobnostné predpoklady a schopnosti žiaka.
viac
05.12.2019
Dobrý trh v Starej tržnici a v okolitých uličkách ponúkne bohatý program
Objavovanie susedstva, vianočná atmosféra, vynikajúce jedlo a kvalitný tovar, ale aj dôležité témy klimatickej zmeny na vás čakajú na decembrovom Dobrom trhu. Koná v nedeľu 15. decembra v Starej tržnici a okolí.
viac
05.12.2019
730 dní trnavskej župy
Za prvé dva roky sa trnavskej župe podarilo znížiť zadĺženie kraja o 9%, opraviť viac ako 40 km ciest, spustiť radikálnu obmenu zastaranej techniky na údržbu ciest, rozlietať Letisko Piešťany či prijať účinné opatrenia v oblasti sociálnych služieb, kultúry či školstva.
viac
05.12.2019
Obec chce obnoviť krov storočného Domu ľudových tradícií
O finančné prostriedky vo výške 23.306 eur na rekonštrukciu krovu Domu ľudových tradícií požiadala obec Sása v okrese Zvolen Miestnu akčnú skupinu (MAS) Verejno-súkromné partnerstvo Hontiansko-Dobronivské.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
78.10 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.82 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.08 %