Piatok 01.03.2024
Dnes má meniny 
Albín
°C
19.02.2019 07:25

Budúci prváci na SŠŠ v Trenčíne si môžu vybrať z dvoch študijných odborov


Ilustračná snímka (tsk)


Všestranné vzdelanie, príprava na štúdium na vysokej škole i kvalitná športová príprava. To všetko ponúka svojim študentom Stredná športová škola Trenčín, ktorá vznikla transformáciou bývalého Športového gymnázia.


Pre tých, ktorí sa rozhodnú rozvíjať svoje vedomosti i zručnosti práve na nej, škola ponúka naviac aj jeden nový študijný odbor či možnosť stať sa súčasťou prvej Hokejovej akadémie v rámci Slovenska. A to už od nového školského roka 2019/2020.

 Stredná športová škola Trenčín v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) je od začiatku roka unikátnou vzdelávacou inštitúciou pre športovo nadanú mládež v Trenčianskom kraji. Na základe platnej legislatívy možnosť otvárať športové triedy prináleží už len výlučne stredným športovým školám. Študijné odbory určené pre tento typ škôl sa na ostatných stredných školách po novom už vyučovať nemôžu. V porovnaní s minulým rokom škola okrem študijného odboru športové gymnázium ponúka aj nový študijný odbor športový manažment. „Pre školský rok 2019/2020 má Stredná športová škola v Trenčíne určený maximálny počet 24 žiakov pre odbor športové gymnázium a 24 žiakov pre nový študijný odbor športový manažment. V rámci tohto počtu, tzn. 48 prvákov, je zahrnutých aj prvých 15 hokejistov, ktorí sa stanú súčasťou pilotného projektu Hokejovej akadémie,“ vysvetlila vedúca Odboru školstva a kultúry Úradu TSK Daniela Hilčíková.

 Nový študijný odbor pripraví absolventa aj pre potreby trhu práce

Kvalifikovaný odborník, ktorý dokáže riadiť i koordinovať základné činnosti v oblasti športu, no tiež navrhovať a realizovať praktické riešenia pre športové zväzy a organizácie. Taký by mal byť absolvent nového študijného odboru športový manažment, ktorý škola ponúka svojim študentom už od septembra. Vďaka kvalitne vyskladanému učebnému plánu študent získa nielen schopnosti potrebné pre oblasť športového marketingu a manažmentu, ale aj základy ekonomiky a podnikania v športe. Kvality absolventa sú tiež rozšírené aj o zručnosti z aplikovanej informatiky či zdravého životného štýlu a výživy, čo mu otvára dvere aj v oblasti prípravy a analýzy stravovacieho režimu športovcov. „Absolvent tohto odboru je plne spôsobilý viesť športovú prípravu na úrovni vrcholového športu mládeže a výkonnostného športu dospelých vo vybranom športe a získava kvalifikáciu tréner 3. stupňa,“ doplnil riaditeľ školy Jozef Pšenka s tým, že tento odbor pripraví študenta na prácu v nižšom manažmente športových klubov, zväzov a telovýchovných jednôt, ale tiež regeneračných a fitnes centier či iných organizácií v športovej oblasti.

V ponuke zostáva aj študijný odbor športové gymnázium

Znalosti a kompetencie z oblasti prírodných a spoločenských vied, ktoré má ovládať každý absolvent študijného odboru športové gymnázium, vymedzujú vzdelávacie štandardy. Okrem komunikácie v materinskom jazyku študent po jeho ukončení ovláda aj dva cudzie jazyky, má osvojené matematické princípy a postupy, ktoré dokáže využiť aj v praktickom živote a zdatný je aj v používaní informačno-komunikačných technológií. Absolvent tohto študijného odboru je pripravený pre ďalšie pokračovanie štúdia na vysokej škole.

V oboch študijných odboroch je povinná maturita zo základov športovej prípravy. Pre mladých športovcov, ktorí sa rozhodnú študovať v rámci pilotného projektu Hokejová akadémia, budú v ponuke uvedené študijné odbory, a to s rozšírenou výučbou angličtiny. Do prvého ročníka unikátneho projektu škola od septembra prijme 15 mladých talentovaných hokejistov, a to najmä na základe talentovej skúšky. Tým, ktorých ponuka Strednej športovej školy v Trenčíne zaujala pripomíname, že prihlášky môžu žiaci odovzdať riaditeľovi svojej základnej školy už len do 20. februára 2019. Okrem uvedených dvoch študijných odborov škola pre nasledujúce školské roky pripravuje na experimentálne overovanie ďalšie dva nové odbory, a to digitálne služby v športe a spracovanie dát v športe. Všetky podrobné kritériá pre prijatie sú zverejnené na webovom sídle Strednej športovej školy Trenčín www.sportgymtn.sk.

Autor: (ts-tsk)


komentáre
SHOW ALL
podobné
05.02.2019
Pilotný projekt Hokejová akadémia otvorí svoje brány už v septembri
Prvá hokejová akadémia v rámci Slovenska vznikne ako súčasť Strednej športovej školy Trenčín v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) už od septembra tohto roka. Prihlášku je potrebné podať do 20. februára!
viac
26.03.2019
O štúdium na SŠŠ v Trenčíne prejavilo záujem 130 žiakov, z toho 32 hokejistov
Stredná športová škola (SŠŠ) Trenčín v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK ako unikátna vzdelávacia inštitúcia pre športovo nadanú mládež lákala budúcich prvákov ponukou všestranného vzdelania, kvalitnej športovej prípravy i možnosťou stať sa súčasťou pilotného projektu Hokejovej akadémie.
viac
24.04.2021
Do Hokejovej akadémie nastúpi ďalších 20 talentovaných hokejistov
Záujem študovať na Hokejovej akadémii pri Strednej športovej škole v Trenčíne prejavilo až 52 uchádzačov. Absolvovať však museli prijímacie skúšky pozostávajúce z troch častí i antigénové testovanie, keďže celý prijímací proces sa uskutočnil v tzv. bubline.
viac
14.06.2022
TSK investuje do rekonštrukcie Obchodnej akadémie v Trenčíne 1,8 milióna eur
Zníženie energetickej náročnosti budovy je hlavným cieľom rekonštrukcie budovy trenčianskej obchodnej akadémie. Prípravu rekonštrukcie komplikoval fakt, že časť školy je kultúrnou pamiatkou. Informoval o tom predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
76.98 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.08 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.94 %