Sobota 15.06.2024
Dnes má meniny 
Vít
°C
23.05.2024 02:55

Celospoločenský dialóg ako kľúč k integrácii Rómov


Ilustračná snímka, zdroj: Človek v ohrození


Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity reaguje na výsledky prieskumu, ktorý sa zaoberal náladou v spoločnosti aj v súvislosti so začleňovaním rómskych detí do školských kolektívov.


Výsledky prieskumu, ktorý iniciovalo Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica a nezisková organizácia Teach ukázal, že až 60 percent Slovákov si myslí, že Rómovia by sa mali vzdelávať v oddelených triedach, či dokonca školách. Verejnosť vníma vzdelávanie pre deti z rómskych komunít ako kľúč k lepšej budúcnosti, no väčšina by preferovala, aby sa vzdelávali segregovane.

„Ako vidíme z výsledkov prieskumu, segregácia rómskej časti  obyvateľstva Slovenska je v našej spoločnosti stále pretrváva. Je potrebné viac hovoriť, vysvetľovať, komunikovať nielen zo strany nášho úradu, ale aj zo strany našich kolegov z iných rezortov. Segregácia je komplexný problém, ktorý si vyžaduje spoluprácu viacerých subjektov na úrovni štátu, je potrebné spolupracovať so samosprávou, školou a samozrejme s rómskou komunitou. A tiež považujem ako nástroj desegregácie komunikovať v médiách pozitívne príklady,“ hovorí  Alexander Daško, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity.

„Napriek tomu, že zo strany nášho úradu intenzívne komunikujeme a vysvetľujeme pozitívne dôsledky desegregácie, stále vnímame, že naša spoločnosť preferuje oddeľovanie rómskych a nerómskych detí.  Je nesmierne dôležité si uvedomiť, že pre rómske deti sa začína proces začleňovania do spoločnosti už v predškolských a školských zariadeniach. Deti sa učia tolerancii, návykom, vzájomnej komunikácií a prirodzene opakujú to, čo vidia u spolužiakov. Z prieskumu pre nás vychádza, že naďalej musíme vysvetľovať, pracovať s majoritou, minoritou, ale aj školami a pedagógmi. Aj učitelia musia chápať odlišnosti rómskej kultúry a nevnímať ich ako problém. Každý človek je jedinečný, má svoje špecifiká, talenty a takto je treba pristupovať ku všetkým deťom, rómskym aj nerómskym. Všimnime si iné štáty, kde sú premiešané rôzne kultúry a funguje to. Tolerancia začína u každého z nás. Buďme príkladom pre svoje deti, učme ich vzájomnému rešpektu a nevytvárajme u nich negatívne stereotypy už od útleho veku. Lebo tie môžu zničiť nejeden ľudský život,“ uzatvára Ingrid Zubková, generálna riaditeľka sekcie európskych programov na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

 

 

Autor: (Zdroj: Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
10.03.2019
Mesto realizuje projekty na zlepšenie životných podmienok Rómov
Mesto Levice realizuje v súčasnosti projekty za viac ako 200-tis. eur zamerané na zlepšenie životných podmienok marginalizovanej rómskej komunity predovšetkým z lokality Ladislavov Dvor a Koháryho ulice.
viac
26.06.2019
Vláda: Zo 154 plánovaných aktivít na integráciu Rómov sa v roku 2018 plnilo 85
Zo 154 aktivít a opatrení, ktoré mali byť v roku 2018 realizované v rámci integrácie Rómov, bolo 85 splnených, respektíve sa priebežne plnilo, vo fáze prípravy bolo 54 opatrení a 15 aktivít sa neplnilo.
viac
25.09.2020
Krádež živého zvieraťa by mohla byť trestným činom
Krádež živého zvieraťa by mohla byť trestným činom - V reakcii na medializované informácie o zabíjaní psov v rómskych osadách o tom informoval riaditeľ odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a enviromentálnej kriminality ÚKP Prezídia Policajného zboru SR.
viac
03.09.2022
Vynaložené financie na vzdelávanie a integráciu Rómov neprinášajú zatiaľ výsledk
Na Slovensku sa nedarí znižovať rozdiely vo vzdelanostnej úrovni Rómov oproti priemeru populácie. Neprispela k tomu ani Stratégia pre integráciu Rómov do roku 2020 v oblasti vzdelávania, ktorej implementáciu v praxi kontroloval Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.17 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.69 %