Nedeľa 07.03.2021
Dnes má meniny 
Tomáš
°C
15.01.2021 03:45

Čerpanie prostriedkov z fondov EÚ 2014-2020


Ilustračná snímka, zdroj: iStock


Ministerstvo financií SR zverejnilo Informáciu s detailným prehľadom o čerpaní prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov III. Programového obdobia 2014 – 2020 (bez Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka).


Z celkového záväzku 10 operačných programov programového obdobia 2014 -2020 (13783,36mil. EUR) boli k 31. 12. 2020 schválené prostriedky vo výške 5468,19mil. eur (za zdroj EÚ), čo predstavuje čerpanie na úrovni 39,67 %.

K 31. 12. 2020 sa sleduje finančný míľnik v zmysle pravidla N+3 vo výške 1480,19mil. eur. Na základe stavu deklarovaných výdavkov k 31. 12. 2020 bol tento míľnik pre rok 2020 splnený pre 9 operačných programov: OP Integrovaná infraštruktúra, OP Kvalita životného prostredia, OP Ľudské zdroje, Integrovaný regionálny OP, OP Efektívna verejná správa, OP Technická pomoc, Program Interreg V-A SK-CZ, Program Interreg V-A SK-AT a Program spolupráce INTERACT III, financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Kohézneho fondu a Európskeho sociálneho fondu. Uvedené pravidlo nebolo k 31. 12. 2020 splnené za OP Rybné hospodárstvo 2014 –2020, financovaného z Európskeho námorného a rybárskeho fondu, ohrozená suma predstavuje 2,23 mil. EUR.

Detailný prehľad čerpania pridelenej alokácie k 31. 12. 2020 je uvedený v prílohe č. 1 a prehľad čerpania na prioritné osi k 31. 12. 2020 v prílohe č. 2.   

Viac informácií nájdete TU.

Autor: Zdroj: (zmos)


komentáre
SHOW ALL
podobné
23.11.2016
Slovensko môže v novom období z nórskych fondov získať až 113 miliónov eur
Slovensko v pondelok (28. 11.) podpíše s Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom memorandá o porozumení pri implementácii Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu, čím bude môcť čerpať z nórskych grantov finančné prostriedky aj v novom období.
viac
24.05.2017
V Opatovciach nad Nitrou vybudujú zberný dvor z fondov EÚ
Zvýšenie intenzity a zefektívnenie systému triedeného zberu odpadu chce vybudovaním zberného dvora dosiahnuť samospráva Opatoviec nad Nitrou (okres Prievidza).
viac
10.02.2019
Trnavská župa vypracuje nízkouhlíkovú stratégiu
Trnavská župa získala nenávratný finančný príspevok z fondov Európskej únie na vypracovanie a implementáciu nízkouhlíkovej stratégie. Realizáciou projektu TTSK získa ucelený strategický dokument, ktorý definuje aktivity TTSK zamerané na znižovanie emisií CO2 do roku 2030.
viac
11.09.2020
Monitoring rozpočtu verejnej správy z pohľadu NKÚ
NKÚ v priebežnom monitoringu vývoja štátneho rozpočtu verejnej správy upozorňujú aj na nedostatočné čerpanie európskej finančnej pomoci, ktoré je na úrovni 35 %.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.70 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.70 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.61 %