Sobota 27.11.2021
Dnes má meniny 
Milan
°C
31.08.2018 03:35

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2018: Zdieľané dedičstvo


Nitra - Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2018


DEKD 2018 slávnostne otvoria v nedeľu 2. septembra v Nitre v rámci programu osláv 770. výročia udelenia kráľovských výsad mestu.


 

 

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2018: Zdieľané dedičstvo ponúknu v septembri takmer 400 podujatí a aktivít po celom Slovensku. Návštevníkom sa otvoria aj bežne neprístupné pamiatky a v inom svetle sa predstavia tie bežne prístupné. Vzdelávacie podujatia, semináre i prednášky doplnia turistické aktivity, súťaže a hry súvisiace s historickým prostredím a jeho hodnotami. DEKD 2018 slávnostne otvoria v nedeľu 2. septembra v Nitre v rámci programu osláv 770. výročia udelenia kráľovských výsad mestu.

Generálnymi partnermi podujatia, ktoré iniciovala Rada Európy a Európska komisia už v roku 1993 v 49 krajinách, sú Ministerstvo kultúry SR, Pamiatkový úrad SR, Slovenské národné múzeum, redakcia revue Pamiatky a múzeá.

Hlavnými partnermi podujatia sú Fakulta architektúry STU v Bratislave, Národný Trust, Nadácia SPP a mesto Nitra. Koordináciu aktivít na Slovensku zabezpečuje ICOMOS Slovensko a Združenie historických miest a obcí Slovenska.

Celoeurópsky stanovená nosná téma DEKD 2018 Zdieľané dedičstvo upozorňuje, že kultúrne dedičstvo Európy je všade okolo nás: v našich mestách, architektúre, prírode a archeologických lokalitách. A to nielen v literatúre, umení či rôznych predmetoch, ale aj v remeselných zručnostiach, príbehoch, gastronómii, hudobnej tvorbe i vo filme. Kultúrne dedičstvo nás vo svojej rozmanitosti spája. Vďaka technológiám a internetu máme k nemu teraz lepší prístup než kedykoľvek predtým a môžeme si uvedomiť jeho lokálny, národný a súčasne aj spoločný európsky charakter a zdieľať ho.

V rámci programu DEKD sa uskutoční každoročné slávnostné odovzdávanie výročných cien revue Pamiatky a múzeá 7. septembra v koncertnej sále Župného domu. Po ňom bude nasledovať o 18. h v synagóge v Nitre slávnostný otvárací koncert DEKD 2018.

Slávnostné ukončenie DEKD 2018 sa uskutoční vo štvrtok 27. septembra vo Vzdelávacom a vedecko-výskumnom centre Fakulty architektúry STU v Banskej Štiavnici o 17. h, kde bude vyhlásený druhý ročník súťaže Národného komitétu ICOMOS Slovensko „Dedičstvo pre budúcnosť".

Aktivity v rámci programu DEKD 2018 v jednotlivých krajoch:

Nitriansky samosprávny kraj

Zo 63 aktivít vyberáme:

- 2. 9.: vo veľkej dvorane Ponitrianskeho múzea v Nitre uvedú o 18. h divadelnú inscenáciu Kráľ Belo IV. a jeho rodina v podaní súboru DRIM ZUŠ J. Rosinského.

- 4. 9.: v nitrianskej synagóge sa uskutoční vernisáž s uvedením publikácie Najstaršia kniha mesta Nitry 1681 – 1693. Súčasne bude v priestoroch Synagógy sprístupnená výstava dokumentov Štátneho archívu v Nitre s názvom Nitra v období vzniku Československej republiky a filatelistická výstava s názvom 100 rokov československej poštovej známky.

-5. 9.: V Nových Zámkoch sa 5. 9. sa v čase od 14. do 15. h na Ulici SNP 32 uskutoční Krst zbierky ľudových piesní obce Hostie.

- 6. a 7. 9.: Medzinárodná konferencia Archeologického ústavu SAV v Nitre s názvom 30 rokov výskumu Nitrianskeho hradu sa uskutoční v Kňazskom seminári sv. Gorazda.

- 15. 9.: na Oponickom hrade sa uskutočnia prehliadky s odborným výkladom zameraným na históriu a pamiatkovú obnovu hradu. Zabezpečený bude aj bohatý program pre deti. Starší sa zábavnou formou dozvedia niekoľko informácii o histórii a živote na hrade a môžu si vyskúšať aj prácu archeológa. Pre najmenších bude pripravené modelovanie, kreslenie, či hod na terč.

- 15. 9.: Dni otvorených dverí malého kaštieľa v Horných Lefantovciach. Prehliadka „kúrie“ a pripravovanej expozície dejín obce Horné Lefantovce bude spojená s výstavou prác detí obce v súťaži „Naše kultúrne dedičstvo“.

- 22. 9.: Krajský pamiatkový úrad v Nitre v spolupráci so Správou CHKO Ponitrie pripravili spoznávanie krás prírody okolia Nitry a zaujímavostí pamiatok Horného mesta spolu s archeologickými nálezmi v sprievode odborníkov pod názvom Putovanie pamiatkami a prírodou Nitry.

- 23. 9.: Na Kalvárii v Nitre sa uskutoční piknik vo farskej záhrade spojený s oboznámením sa s dejinami farnosti a misijnej činnosti SVD a komentovanou prehliadkou Kostolíka Božieho hrobu pod názvom Deň otvorených dverí na Kalvárii.

- 28. 9.: V Kostole sv. Ladislava sa uskutoční podujatie A. Grassalkovič, málo známy mecenáš..., ktoré priblíži život a dielo A. Grassalkoviča v prepojení s Nitrou a piaristami v podaní študentov Piaristického gymnázia sv. J. Kalazanského v Nitre.

- 29. 9.: Zoborský kláštor – aktivita s týmto názvom obsahuje divadelné predstavenie Legenda o sv. Svoradovi a Benediktovi, tvorivé dielne pre deti, prehliadky so sprievodcom, jazdu konským povozom a otvorenie lapidária archeologických nálezov v areáli kláštora.

Trnavský samosprávny kraj

Z 91 aktivít vyberáme:

- 6 .9. pripravilo Vlastivedné múzeum v Galante podujatie Pivo, pivo, pivo. V súvislosti s dočasnou výstavou pod názvom Od chmeľu k pivu, ktorá končí v múzeu dňa 8. 9., bude prehliadka výstavy a špeciálna prednáška o varení domáceho piva, prednáša pivár - „hrncovarník“ Joška Gaál a ochutnávka múzejného piva, ktoré bolo uvarené v múzeu počas Galantských trhov.

- 14. 9.: Štátny archív v Trnave, pracovisko Archív Skalica pripravilo vo františkánskom kláštore v Skalici tvorivé dielne Poznaj svoje družobné mesto Skalica. Náučno-zábavné aktivity sú spojené s tvorivými dielničkami pre žiakov základných škôl z Uherského Hradišťa. Vítaní sú všetci tí, ktorí si chcú náučno-zábavnou formou oplniť svoje vedomosti o Skalici, ktorá sa pred 100 rokmi stala sídlom dočasnej vlády ČSR. Podujatie sa koná pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR, príchodu dočasnej vlády do Skalice a v rámci medzinárodnej spolupráce družobných miest Skalica a Uherské Hradiště.

- 15. 9.: v Holíči sa uskutoční podujatie Putovanie regiónom – DEKD 2018. Ide o celodenné podujatie pre širokú verejnosť, v rámci ktorého budú sprístupnené bezplatne bežne prístupné pamiatky, ale i bežne neprístupné pamiatky: Holíčsky zámok, vrátane priľahlých objektov, hospodárskych budov, zámockého areálu s rybníkom a bylinkovou záhradou, Veterný mlyn, Mestské múzeum a galéria, Kostol sv. Martina, Kostol Božského srdca Ježišovho, Evanjelický tolerančný kostol, novootvorený pravoslávny chrám Počajevskej ikony Matky Božej a sv. Cyrila a Metoda, Floriánska kaplnka a Baroková sýpka. Vo všetkých pamiatkach budú počas DEKD 2018 sprievodcovia v dobových a tematických kostýmoch.

- Od 11. do 28. 9. sa v mestskej veži v Trnave bude konať prednáškový cyklus O Trnave vo veži, ktorý bude obsahovať 8 odborných prednášok. Tie širokej verejnosti priblížia výsledky najnovších, napr. archívnych i pamiatkových výskumov k histórii mesta.

Bratislavský samosprávny kraj

Z 15 aktivít vyberáme:

- 1. a 2. 9.: od 16. do 19. hod. a 2. 9. od 10. do 18. h bude v kaštieli v Malackách Bábkové žihadlenie - rodinná slávnosť s Divadlom Žihadlom Vlada Zeteka, venovaná bábkarovi Jonášovi Jiráskovi. Divadelné predstavenia s medzinárodnou účasťou je určené nielen pre deti.

- 13. 9.: v Galérii Labyrint MSKS v Senci sa uskutoční výtvarný workshop Maľované pri hudbe J. N. Hummela pod vedením akad. mal. Jitky Bezúrovej. Vernisáž a výstava výsledkov workshopu a vybraných diel akad. maliarky Jitky Bezúrovej sa uskutoční o 18.hod. v ZŠ Alberta Molnára Szenciho na Námestí Alberta Molnára 2 v Senci.

- 19. 9. bude v mestskej veži v Modre Degustácia vín na veži. Ako jedna z dominánt mesta poskytuje výhľady na vinohradnícke domy, vinohrady i samotné mesto. Návštevníci sa zoznámia s históriou Modry i architektúrou mesta i veže - to všetko pri ochutnávke vín od miestnych vinárov.

- 20. 9. sa v Bratislave-Rusovciach uskutoční 9. ročník podujatia Konferencia BSK Dunajský Limes a odkaz rímskej antiky na ľavom brehu Dunaja. Téma reflektuje heslo DEKD 2018 Zdieľané dedičstvo, ktorým kultúrne dedičstvo z čias rímskej antiky nesporne je, ako aj medzinárodnú nomináciu Dunajského Limes na Zoznam svetového kultúrneho dedičstva.

Trenčiansky samosprávny kraj

Z 38 aktivít vyberáme:

- Jednota dôchodcov v múzeu v Moravskom Lieskovom pripravila 8. 9. Popoludnie v múzeu. Vo vonkajších priestoroch sa nachádza poľnohospodárske náradie. Prvá veľká miestnosť je venovaná spracovaniu a úprave plátna a odevu. V druhej veľkej miestnosti je zariadená sedliacka izba s výstavou kroja. V ďalšej malej miestnosti sa nachádzajú kuchynské nádoby a náradie. V poslednej najmenšej miestnosti sú vystavené fotografie a dokumentačný materiál o významných osobnostiach pôsobiacich v obci.

- 11. až 15. 9. pripravilo Slovenské banské múzeum v Handlovej podujatie Remeselná Handlová – tvorivé dielne: papiernik – ručný papier, mramorový papier; kníhviazač – dosky z kartónu; pekár – perníky, medovníky, koláče, vlastnoručne vymiesený a upečený chlebík; hrnčiar – fimo hmota, keramat hmota, studený porcelán; krajčír – ihelníček, bábika; šperkár – plstenie, smaltovanie; drotár – drôtovanie; baník – prehliadka múzea. Navštevníkov čaká aj tkanie na krosnách, vyšívanie, plstenie ovčej vlny, rezbárstvo – výroba píšťalky – kurz vyrezávania s Jankom Procnerom.

- 20. a 21. 9. sa v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi uskutoční podujatie Za bránou múzea 2018.

Program:

HISTORIAE SUPERIOR NITRIENSIS - múzejná dokumentácia vývoja prírody a spoločnosti v regióne hornej Nitry. Lektorovaná prehliadka stálej expozície, ktorá prezentuje rozmanitú ukážku artefaktov z deviatich múzejných fondov.

SPOMIENKY NA ZAMBIU - unikátne predmety doplnené fotografiami s čarom krajiny i bežným životom Afričanov (zo súkromnej zbierky MVDr. Milana Jeřábka). Prehliadka aktuálne prebiehajúcej výstavy spojená so zábavno-náučnými úlohami nielen pre deti.

MÚZEÁ A MUZEÁLIE - panelová výstava poukazujúca na dôležitosť múzeí a ich zbierkových fondov pre súčasnú i budúce generácie. Propagácia a prezentácia múzejného poslania.

PORADÍME – POSLÚŽIME - ukážky konzervátorských postupov múzejných konzervátorov spojené s odborným poradenstvom pri ošetrovaní starožitností.

MÚZEJNÉ HRY - zábavno-náučná hra Krížom-krážom hornou Nitrou, sprevádzajúca krásami, zaujímavosťami i historickými udalosťami regiónu horného Ponitria.

HÁDANKY Z MÚZEA - zbierky múzea ukrývajú mnohé známe i nevšedné predmety, ktorých používanie ostáva pre súčasníkov zahalené tajomstvom. Hra – zábavné a zaujímavé hľadanie totožnosti jednotlivých predmetov zo zbierok múzea.

AKO NA RODOSTROM - poradenstvo a praktický návod na spoznávanie koreňov rodiny.

TRADIČNÝ TVORIVÝ KÚTIK - nápaditá tvorivá dielňa pre malých i veľkých návštevníkov na danú tému, ktorá rozvíja kultúrne povedomie a kreativitu.

- 29. a 30. 9. budú v obci Pobedim Jesenné slávnosti - sprístupnenie expozícii Roľníckeho domu a výstava ovocia a zeleniny pri príležitosti DEKD a domácich michalských hodov.

Žilinský samosprávny kraj

Z 37 aktivít vyberáme:

- 1. 9. sa uskutoční Deň otvorených dverí na hrade Lietava. Nebude chýbať stredoveké divadlo, sokoliari, repliky bojov ako aj ukážky stredovekého života a tanca. Okrem dobových ukážok sú pre vás pripravené aj informácie o plánoch na hrade v diskusii s riaditeľom združenia Ľubomírom Chobotom.

- 20. 9.: Krajská knižnica v Žiline pripravila podujatie o osobnostiach a pamiatkach dvoch priľahlých regiónov Beskydy nás spájajú. Literárno-historické chodníčky susediacimi regiónmi Slovenska a Poľska.

- 22. 9. sa v Liptovskom Mikuláši uskutoční umelecký festival Tehláreň - výstavy, koncerty a premietania, workshopy, prednášky, literárne čítania či divadelné predstavenia. Počas Tehlárne budú umelci tvoriť svoje diela aj priamo na mieste, pred očami divákov.

- 23. 9. bude na Hrade Strečno Cestovanie v čase - podujatie pri príležitosti Medzinárodného dňa cestovného ruchu. Pripravená je ochutnávka stredovekých jedál, rímskej kuchyne, vojenskej kávy. Súčasťou bude aj ukážka vývoja stolovania od stredoveku po súčasnosť. Atmosféru dotvoria dobové remeselnícke stánky s tradičnými výrobkami.

Banskobystrický samosprávny kraj

Zo 70 aktivít vyberáme:

- 12. - 14. 9.: Divadlo Štúdio tanca pripravilo exteriérovú produkciu tanca Dar pre Banskú Bystricu.

- 14. 9.:Pohronské múzeum v Novej Bani pripravilo prednášku Novobanské cintoríny ako kultúrne dedičstvo o histórii cintorínov - katolícke, evanjelické, židovský, pochované známe osobnosti, pozoruhodné náhrobníky.

 - 19. 9.: V Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici sa uskutoční podujatie Dotknite sa kultúrneho dedičstva - Tradičné bábkarstvo na Slovensku. Od 12.do 16. h náívštevníkov čakajú ukážky z hier Tradičného bábkového divadla A. Anderleho zo zbierok LHM, expozícia Múzeum – domov múz, staňte sa bábkohercami s tradičnými marionetami (nádvorie Márie Terézie ŠVK).

- 26. 9.: Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici – Thurzov dom pripravilo podujatie Stretnutia s minulosťou pod Zelenou klenbou. Prednášku na tému Skutočný príbeh grófa Mórica Beňovského pripravuje PhDr. Miroslav Musil, PhD., ktorý už roky „prenasleduje" grófa Mórica Beňovského. Počas svojho niekoľkoročného bádania objavil aj lokalitu jeho hrobu na Madagaskare a vo svojich štúdiách zmapoval Beňovského prepojenie s históriou a kultúrou vyše 20 krajín Európy, Ázie, Afriky a Ameriky.

Prešovský samosprávny kraj

Z 30 aktivít vyberáme:

- 9. 9.: SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku pripravilo Deň ľudových tradícií a Pirohy 2018. Medzinárodnú súťaž vo varení pirohov múzeum organizuje od roku 1996, teda tento rok sa uskutoční jej 23. ročník. Súčasťou podujatia bude prezentácia tradičnej remeselnej výroby a ponuka včelích produktov.

- 15. a 16. 9.: V Múzeu Červený kláštor sa uskutočnia Kláštorné dni - verejnoprospešné podujatie, ktoré prezentuje život kartuziánskych a kamaldulských mníchov v regióne Zamaguria, ich duchovné hodnoty, ale aj svetskú zábavu a kultúru regiónu.

- 23. 9.: V kultúrnom dome v Kamenici ochotnícke divadlo Das Kus Teatro zahrá veselohru od Ferka Urbánka Kamenný chodníček s ľudovými pesničkami a so sprievodom akordeónu.

- 29. 9.: Krajské múzeum v Prešove – Kaštieľ a Archeopark v Hanušovciach nad Topľou pripravilo podujatie Svet dávnoveku - otvorenie dobudovaného Archeoparku Živá archeológia v rámci projektu Interreg V-A PL-SK „Živá archeológia ako jedinečný produkt kultúrneho turizmu Karpát".

Košický samosprávny kraj

Z 39 aktivít vyberáme:

- 1. 9.: od 10. do 21. h bude otvorená Gotická cesta. Prístupné budú tieto kostoly: Ev. a. v. kostol Štítnik, Ev. a. v. kostol Ochtiná, Ev. a. v. kostol Roštár, Ev. a. v. kostol Koceľovce, rím. kat. Kostol Všetkých svätých Henckovce, Ev. a. v. kostol Brdárka. V každom bude počas celého dňa zabezpečený sprievodca a grafický materiál s údajmi o kostole spolu s mapou kostolíkov. Okruh sa dá sa prejsť autom alebo aj veľmi pohodlne na bicykli. Ponúkame však aj možnosť absolvovať trasu autobusom spolu s odborným výkladom a s polhodinovými zastávkami v kostoloch. Odchod o 15., príchod o 19. príchod do Henckoviec. Do autobusu je potrebné sa vopred písomne zahlásiť. Podujatie je pre každého (vrátane autobusu) zadarmo. Druhou časťou podujatia je večerný program v Henckovciach pri kostole: koncert ľudového súboru Polomci (miestni) a rómskej kapely Rejdovate čhave s občerstvením, o 21.h koncert renesančnej hudby pri sviečkach v interiéri kostola - súbor Vesna.

- 8. 9. a 9. 9.: V Pozdišovciach sa uskutočnia Harčarske dni – tvorivé dielne venované remeselnej tradícii zemplínskych hrnčiarov, zasvätené spomienke na kedysi samozrejmú súčasť každodenného tunajších obyvateľov.

- 18. 9. a 19. 9.: V Múzeu kinematografie a fotografickej techniky rodiny Schusterovej v Medzeve sa uskutoční podujatie Poznaj svoj kraj – Medzevské technické pamiatky. Ide o komentované prehliadky so sprievodným programom: Kujem kujem podkovičku – ukážky ručného kovania klincov, Čarovanie s materiálom - ekodielnička v prírode, kreatívna práca s mládežou, tepanie z plechu, drôtikovanie a Gazdovský dvor – výstava drevorezby.

- 18. a 19. 9.: V románsko-gotickom kostole vo Svinici bude konať Festival starého umenia a histórie Abova. V kultúrnom programe účinkujú domáce profesionálne a amatérske zbory a súbory starej dobovej hudby a ich kombinácie a zahraničné súbory. Sprievodnými podujatiami sú výstavy s rôznym tematickým zameraním (výstavy opálov, fotografií sakrálnych pamiatok z regiónu a pod.), oživenie histórie - ukážka života v minulosti v podaní historických združení a klubov a tvorivé dielne pre deti.

Kompletný prehľad podujatí nájdete pod webovým odkazom http://www.zhmao.sk/dekd/katalog-aktivit.

Autor: (Zdroj: mksr)


komentáre
SHOW ALL
podobné
31.07.2017
Počas augusta možno prihlásiť aktivity podporujúce záujem o kultúrne dedičstvo
Zástupcovia štátnych inštitúcií, samosprávy, súkromných spoločností či organizácií tretieho sektora, ale i aktívni jednotlivci môžu do konca augusta prihlásiť aktivity, ktorými sa Slovensko bude prezentovať v rámci septembrových Dní európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD).
viac
17.01.2018
MK SR spustilo nominácie na zápis do zoznamov nehmotného kultúrneho dedičstva
Výzvy na predkladanie nominácií vyhlásilo Ministerstvo kultúry (MK) SR. Termín na predloženie nominácií je do 16. marca 2018.
viac
01.08.2020
Trenčiansky kraj rozširuje spoluprácu v oblasti rozvoja kultúrneho dedičstva
Trenčiansky kraj rozširuje spoluprácu v oblasti rozvoja a zachovania kultúrneho dedičstva regiónu. Dosiahnuť to chce nielen propagáciou podujatí, ale i alternatívnymi možnosťami financovania podpory dedičstva.
viac
02.11.2020
Objavte NATURPARK Podunajsko
Deväť projektových partnerov z oboch strán Dunaja sa podieľalo na vzniku prvého naturparku na Slovensku - NATURPARKu Podunajsko.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.66 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.73 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.60 %