Streda 17.07.2024
Dnes má meniny 
Bohuslav
°C
06.04.2023 05:00

Do konca apríla je možné žiadať o dotáciu zo Zeleného vzdelávacieho fondu


Ilustračná snímka.


Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR prostredníctvom Slovenskej agentúry životného prostredia vyhlásilo už 5. ročník Zeleného vzdelávacieho fondu.


Cieľom tohto ročníka je podporiť environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu na území Slovenskej republiky. Dotácie na rok 2023 sú financované z prostriedkov Environmentálneho fondu.

Ako sa uvádza na stránkach Zeleného vzdelávacieho fondu, jeho cieľom je podporiť rozvoj environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety na území Slovenskej republiky prostredníctvom presadzovania princípov spoločnej zodpovednosti, a taktiež aj priama podpora vybraných aktivít všeobecne prospešných pre oblasť podpory environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety. Predkladať žiadosti je možné do 28. apríla 2023, pričom podporené projektové zámery je potrebné uskutočniť do 31. decembra 2023. Maximálna výška podpory je 8000 eur s DPH pri dodržaní 5 % spolufinancovania oprávnených nákladov projektu.

Vzdelávacie aktivity nielen pre deti a mládež

Tohtoročná podpora je určená na výchovno-vzdelávacie aktivity pre deti a mládež, verejnosť a pedagogických pracovníkov. “Oproti minulému ročníku nastali výraznejšie zmeny, a to najmä v prípade oprávnenosti žiadateľov. Ku školám a občianskym združeniam, ktoré existujú a realizujú envirovýchovnú činnosť aspoň dva roky, pribudli správy národných parkov ako príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR,” uvádza envirorezort.

Podpora v téme odpadov a prechodu na obehové hospodárstvo

Zelený vzdelávací fond podporí výchovno-vzdelávacie aktivity aj v téme odpadov a prechodu na obehové hospodárstvo, ako napríklad činnosti zamerané na podporu predchádzania vzniku odpadu, prípravu na opätovné použitie, ale aj na zvýšenie zhodnocovania odpadu a skvalitnenie podmienok pre triedený zber odpadu či nákup kompostérov a kontajnerov. “Vítame každú podporu vzdelávacích aktivít v oblasti odpadov a obehového hospodárstva. Práve takáto edukácia môže viesť k zvýšeniu povedomia o odpade ako surovine, ktorá má veľký potenciál ďalšieho využitia. Verím, že aj tieto projekty budú veľkou motiváciou k celkovému zlepšeniu životného prostredia,” povedala Katarína Kretter, riaditeľka komunikácie OZV ENVI - PAK, ktorá zabezpečuje triedený zber vo väčšine miest a obcí na Slovensku. Okrem toho môžu uspieť aj projekty na realizáciu podujatí a súťaží, konferencií, workshopov, seminárov, školení, festivalov, výstav, exkurzií s envirotematikou a veľa iného.

Téma zmeny klímy a ochrany ovzdušia a téma podpory a ochrany biodiverzity

Podpora je v tomto prípade určená na aktivity zamerané na budovanie prvkov zelenej infraštruktúry, starostlivosť o krajinné prvky, ktoré majú význam vo vzťahu k zmene klímy. Taktiež aj na činnosti zamerané na ochranu biodiverzity (výsadba pôvodných druhov flóry, prezentácia chránených druhov, území, podpora hospodárenia v súlade s ekologickými princípmi a podobne). “Okrem toho môžu byť projekty zamerané aj napríklad na vývoj, tvorbu a aktualizáciu mobilných aplikácií, ale aj vydávanie odborných publikácií, správ, informačných a propagačných materiálov s danou tematikou,” uvádza v podmienkach Zelený vzdelávací fond.

Kompletné podmienky, ako aj adresy, kde je možné podať jednotlivé projekty, nájdu záujemcovia na stránkach Zeleného vzdelávacieho fondu.

Autor: (js)


komentáre
SHOW ALL
podobné
14.12.2017
Desiatky mimovládnych organizácií požiadali o príspevok na envirovýchovu
Desiatky mimovládnych organizácií požiadali o príspevok na envirovýchovu zo Zeleného vzdelávacieho fondu. Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) od októbra 2017 prijímalo žiadosti o podporu projektov zameraných na environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu.
viac
18.02.2020
V rámci Zeleného vzdelávacieho fondu prijalo MŽP 60 žiadostí o finančnú podporu
V treťom ročníku Zeleného vzdelávacieho fondu prijalo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR zatiaľ 60 žiadostí s výškou podpory 434 152 eur. Informoval o tom Slavomír Held z odboru komunikácie MŽP.
viac
17.02.2023
EF poskytne podporu obciam v oblasti odpadového hospodárstva
Environmentálny fond (EF) poskytne pomoc v oblasti rozvoja obehového a odpadového hospodárstva. Žiadatelia sa môžu o dotáciu uchádzať do 17. apríla. Informovala o tom vedúca oddelenia komunikácie a propagácie EF Tamara Lesná.
viac
03.04.2023
O dotáciu zo Zeleného vzdelávacieho fondu možno požiadať do konca apríla
O dotáciu zo Zeleného vzdelávacieho fondu možno požiadať do 28. apríla. Cieľom piateho ročníka je podporiť environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu na Slovensku.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.24 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.13 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.63 %