Piatok 23.02.2024
Dnes má meniny 
Roman, Romana
°C
06.05.2019 06:10

Do verejného hlasovania postupuje z okresu Nové Mesto nad Váhom 8 projektov


Ilustračná snímka zo zasadania komisie.


Posledný aprílový pondelok sa v priestoroch Strednej priemyselnej školy v Novom Meste nad Váhom v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) uskutočnilo prvé verejné zvažovanie projektov 3. ročníka Participatívneho-komunitného rozpočtu TSK.


Participatívny-komunitný rozpočet (PKR) Trenčianskej župy vstúpil v pondelok 29. apríla 2019 do svojej ďalšej fázy. Ako prví prezentovali svoje projekty na verejnom zvažovaní obyvatelia okresu Nové Mesto nad Váhom. Za tento okres bolo na župný úrad od začiatku roka do konca marca predložených celkom 10 zaujímavých nápadov. Medzi podanými projektmi majú najpočetnejšie zastúpenie tie, ktoré sú z oblasti kultúry, nasledujú projekty zamerané na šport, voľno-časové aktivity, dopravu a komunikáciu, životné prostredie či sociálnu pomoc. Na realizáciu projektov v okrese Nové Mesto nad Váhom plánujú žiadatelia využiť 21 500 eur. O tom, ktoré projekty sa budú uchádzať o hlasy verejnosti rozhodovala komisia zložená z poslancov Zastupiteľstva TSK za okres Nové Mesto nad Váhom, medzi nimi Anna Halinárová, Ján Bielik a Vladimír Fraňo a odborných garantov.

Dominovali projekty určené pre deti a mládež

Úplne prvým predstaveným projektom 3. ročníka Participatívneho-komunitného rozpočtu TSK bol detský tábor Instacamp. Navrhovateľom projektu je Združenie sv. Petra Fouriera, ktoré organizuje detské letné tábory v spolupráci so Spojenou školou sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom od roku 1992. Za toto obdobie sa táborov zúčastnilo približne 2 500 detí a viac ako 500 animátorov. Detský tábor Instacamp je určený pre deti a mládež, ktoré sú ohrozené negatívnymi vplyvmi internetu a vonkajšieho prostredia. Cieľom projektu je vytvoriť mladým ľuďom príležitosť pre zmysluplné trávenie voľného času pomocou aktivít, ktoré podporujú zdravý rozvoj osobnosti mladého človeka. Združenie sv. Petra Fouriera žiada na realizáciu tohto projektu sumu 2 200 eur.

Hokejový klub Nové Mesto nad Váhom sa do PKR TSK zapojil aj tretí rok po sebe, opätovne s projektom Deti na hokej s cieľom prilákať deti vo veku od 4 do 10 rokov k športu a zdravému životnému štýlu. Podujatie sa každoročne teší veľkej popularite, len minulého ročníka sa zúčastnilo približne 155 detí. V nábore mladých hokejistov patrí Hokejový klub Nové Mesto nad Váhom k absolútnej špičke na Slovensku a na kúpu 25 ks hokejovej výstroje pre nové deti žiadajú od Trenčianskej župy 2 200 eur.

Jediný projekt z oblasti dopravy v tohto ročnej edícií PKR TSK predložila Materská škola, Poľovnícka 12 z Nového Mesta nad Váhom. Projekt s názvom Bezpečne na ihrisku – bezpečne na ceste je zameraný na vybudovanie a vybavenie detského dopravného ihriska v areáli materskej školy. Vďaka praktickej výučbe spoznajú deti nebezpečenstvá súvisiace s cestnou premávkou, naučia sa dodržiavať základné pravidlá správania sa chodcov a cyklistov, osvoja si používanie reflexných prvkov a ochranných prostriedkov či spoznajú význam dopravných značiek. Na vybudovanie a vybavenie dopravného ihriska žiada materská škola zo župnej pokladnice sumu 2 200 eur.

Obec Beckov patrí k významným historickým obciam nielen Trenčianskeho kraja, ale aj Slovenska. Práve z Beckova pochádza mnoho známych osobností, medzi nimi aj maliar a umelec európskeho formátu Ladislav Medňanský. Priblížiť život a osobnosť tohto velikána má návštevníkom obce nová informačná tabuľa, ktorú chce obec vybudovať na mieste jeho rodinného sídla. Na realizáciu projektu Informačná tabuľa – Ladislav Medňanský žiada obec sumu 2 000 eur.

So zaujímavým projektom z oblasti voľno-časových aktivít prišlo občianske združenie Západoslovenská skautská oblasť. Združenie plánuje využiť na školenie dobrovoľníkov v zručnostiach a vedomostiach potrebných na stavbu lanových prekážok a na získanie samotného vybavenia na prevádzkovanie lanových aktivít 2 200 eur. Cieľom projektu s príznačným názvom Lanové aktivity je pomocou lanových prekážok medzi stromami rozvíjať zručnosti, odvahu či tímovú prácu mladých ľudí a vytvoriť im zároveň atraktívny priestor na trávenie voľného času.

Až dva projekty z oblasti kultúry predstavila komisii na verejnom zvažovaní v Novom Meste nad Váhom starostka obce Trenčianske Bohuslavice. Na realizáciu oboch nápadov žiada obec zhodne po 2 200 eur. Prvý nesie názov Deň obce Trenčianske Bohuslavice. Hlavný program podujatia má zábavnou formou naučiť tancovať deti, rodičov a starých rodičov latino tance. Deň obce vytvorí zároveň priestor pre stretnutie rodákov i občanov celej Bošáckej doliny. Druhý predložený projekt obce s názvom Slovácka jaternica patrí medzi tradičné cezhraničné podujatie, ktoré obec Trenčianske Bohuslavice organizuje v spolupráci s obcami na Morave a Bošáckej doline. Akcia je zameraná najmä na utužovanie a zveľaďovanie dobrých vzťahov Čechov a Slovákov.

Posledným ôsmym projektom, ktorý odborná komisia posunula do verejného hlasovania, je projekt občianskeho združenia ŠK pre Radosť s názvom Zabudišovská vrchárska časovka. Cyklistický pretek, na ktorý organizátori žiadajú 1 900 eur, je určený nielen pre aktívnych cyklistov, ale aj pre širokú verejnosť. Trať dlhá 2,47 km začína v obci Bošáca a finišuje v kopaničiarskej osade Zabudišová. Hlavným cieľom podujatia je zábavnou formou spropagovať nie len cyklistiku medzi deťmi a dospelými, ale i svojskú kopaničiarsku osadu Zabudišová.

Odborná komisia vyradila počas verejného zvažovania dva projekty, ktorých požadované finančné prostriedky označila ako kapitálové výdavky. Práve na takýto druh výdavku nemôžu byť podľa Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 13/2018 použité financie z PKR. Prvým vyradeným projektom je Altánok pre všetkých z dielne Základnej školy na Tematínskej ulici v Novom Meste nad Váhom, ktorý má slúžiť ako exteriérová učebňa i priestor pre voľno časové aktivity žiakov. Druhým vyradeným projektom je Prístrešok pre chránené parkovanie 9-miestného motorového vozidla pre aktivity klientov Centra sociálnych služieb DOMOV Javorina.

V okrese Nové Mesto nad Váhom môžete od 15. mája do 30. mája 2019 hlasovať za nasledovné projekty:

Združenie sv. Petra Fouriera, o. z. – projekt Instacamp – oblasť voľno-časové aktivity

Hokejový klub Nové Mesto nad Váhom, o. z. – projekt Deti na hokej – oblasť šport

Materská škola, Poľovnícka 12, Nové Mesto nad Váhom – projekt Bezpečne na ihrisku – bezpečne na ceste – oblasť doprava a komunikácia

Obec Beckov – projekt Informačná tabuľa – Ladislav Medňanský – oblasť kultúra

Západoslovenská skautská oblasť, o. z. – projekt Lanové aktivity – oblasť voľno-časové aktivity

Obec Trenčianskeho Bohuslavice – projekt Deň obce Trenčianske Bohuslavice – oblasť kultúra

Obec Trenčianskeho Bohuslavice – projekt Slovácka jaternica – oblasť kultúra

ŠK pre Radosť, o. z. – projekt Zabudišovská vrchárska časovka – oblasť šport

Autor: (ts-tsk-Mgr. Matej Plánek)


komentáre
SHOW ALL
podobné
14.05.2019
Do verejného hlasovania za okres Ilava postúpilo osem jedinečných projektov
Do polovice mája budú v jednotlivých okresoch prebiehať verejné zvažovania projektov, v ktorých jednotlivé subjekty žiadajú o finančnú podporu v rámci Participatívneho-komunitného rozpočtu (PaKR) TSK. Počas druhého májového piatku bolo do hlasovania posunutých 8 originálnych zámerov z okresu Ilava.
viac
29.04.2021
V rámci Participatívneho - komunitného rozpočtu TSK budú zvažovať 82 projektov
Kvôli pandémii koronavírusu bol Participatívny-komunitný rozpočet TSK v minulom roku zrušený, po ročnej prestávke bolo možné opäť predkladať zaujímavé komunitné projekty z vybraných oblastí, ktoré prispejú k rozvoju kraja. Na župu bolo doručených 92 originálnych projektov.
viac
15.05.2021
Hlasovanie za projekty PaKR TSK spustené! Podporte ten svoj
O vaše hlasy sa v rámci štvrtého ročníka Participatívneho-komunitného rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja uchádza 80 zaujímavých projektov z oblasti voľno-časových aktivít, kultúry, športu, životného prostredia, sociálnej pomoci či zdravotníctva.
viac
08.06.2021
TSK podporí v rámci participatívneho komunitného rozpočtu 53 projektov
O hlasy verejnosti bojovalo počas dvoch týždňov 80 projektov, podmienkou na úspešnú realizáciu bol zisk minimálne 150 hlasov. Do hlasovania prišlo rekordných viac ako 19 tisíc hlasov.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
76.95 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.08 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.97 %