Štvrtok 25.02.2021
Dnes má meniny 
Frederik, Frederika
°C
22.02.2021 09:20

Dôležitá informácia ZMOS k elektronickým schránkam


Ilustračná snímka.


Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti informáciu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ktoré zriadilo mnohým obciam ďalšie elektronické schránky typu „právnická osoba“.


Elektronické schránky boli zriadené na základe požiadavky Ministerstva práce, sociálny vecí a rodiny SR, v súlade so zákonom o e-Governmente a s uznesením vlády SR.

Pre obce a mestá to znamená, že okrem elektronickej schránky v právnom postavení orgánu verejnej moci (OVM) im bola zriadená ďalšia elektronická schránka v právnom postavení právnickej osoby (PO).

Ak si túto schránku obce aktivujú, musia ju aj povinne kontrolovať!

V praxi to vyzerá tak, že máte pre obec alebo mesto zriadené dve schránky:

1. Obec „právnická osoba“ (PO-IČO, suffix - napr. 12345678,001)

2. Obec „orgán verejnej moci“ (OVM- IČO - napr. 12345678)

Po prihlásení sa na portál www.slovensko.sk máte pri výbere subjektu pre zastupovanie okrem schránky OVM aj ďalšiu schránku PO.

Týmto si Vám dovoľujeme odporučiť, aby ste do schránky obce (IČO, suffix) – NEVSTUPOVALI.

V prípade ak do elektronickej schránky vstúpite odporúčame schránku nechať neaktívnu na doručovanie (nestláčajte zelené tlačidlo aktivovať).

V momente ako sme sa o uvedenom dozvedeli, začali sme podnikať kroky pre pozastavenie tejto aktivity, nakoľko MIRRI o uvedenej aktivite nikoho vopred neinformovalo a nezvážilo možné následky. (Ako napríklad zmeškane lehôt doručovaných dokumentov...)

Uvedenú aktivitu zriadenia ďalšej schránky sme identifikovali ako nevyhovujúcu, preto rokujeme o jej zrušení.

Aktuálne je pre obce a mestá pozastavená automatická aktivácia na doručovanie uvedených schránok právnických osôb, avšak len do momentu pokiaľ si o to sami nepožiadate.

Za obce a mestá, ktoré sú zapojené v IS DCOM rieši túto iniciatívu DEUS spoločne so ZMOS a MIRRI.

Obce ktoré nie sú zapojené v IS DCOM si musia túto situáciu ustrážiť samostatne a byť náležite obozretný, aby u nich nedošlo k  škodám spôsobených nesťahovaním všetkých schránok obce.

V prípade nových informácií bude ZMOS informovať prostredníctvom svojej webovej stránky.

Zoznam obcí mimo DCOM, ktoré majú zriadené schránky, pričom niektoré obce si už tieto aktivovali na doručovanie! Niektoré možno vedome, niektoré nevedome, je k dispozícii TU 

Autor: (ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
09.06.2020
Povinnosť v oblasti kyberbezpečnosti sa presúva na správcu systému
Združenie miest a obcí Slovenska bolo v súvislosti s kybernetickou bezpečnosťou informované o tom, že Informačný systém Dátové centrum obcí a miest je zaradený do zoznamu základných služieb a DEUS do registrov poskytovateľov základných služieb.
viac
18.08.2020
Návratná finančná výpomoc
Ministerstvo financií Slovenskej republiky predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky materiál „Návrh na poskytnutie návratných finančných výpomocí obciam a vyšším územným celkom na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020“.
viac
14.10.2020
Opäť je možné elektronické rokovanie zastupiteľstiev
Združenie miest a obcí Slovenska koncom marca predložilo návrh novely zákona o obecnom zriadení na rozšírenie možností rokovania zastupiteľstiev.
viac
14.01.2021
Vyhlásenie ZMOS k zvukovej nahrávke z rokovania vlády SR
Združenie miest a obcí Slovenska reaguje na publikovanú zvukovú nahrávku z rokovania vlády SR.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.78 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.70 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.52 %