Streda 08.07.2020
Dnes má meniny 
Ivan
°C
10.09.2019 03:25

ENVI - PAK: Triedený zber sa musí zintenzívniť, výrobcovia by mali platiť viac


Ilustračný výrez vzdelávacieho plagátu


Aby Slovensko splnilo odpadové ciele Európskej únie, výrobcovia musia do systému triedeného zberu vložiť ročne o 44 miliónov eur viac. Tvrdí to najväčšia organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) ENVI - PAK, ktorá zároveň apeluje na stabilnejšiu legislatívu a lepšiu kontrolu jej dodržiavania.


V roku 2020 by malo Slovensko recyklovať 50 percent z vyprodukovaných komunálnych odpadov a zabezpečiť recykláciu 70 percent obalov uvedených na trh. Podľa prepočtov ENVI - PAK-u musia preto OZV vyzbierať o 165 000 ton viac papiera, plastov, skla a kovových materiálov, za ktoré sú v rámci systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov zodpovedné.       

"Jednoznačne je potrebná intenzifikácia zberu. Pre občanov je potrebné pristaviť viac nádob, respektíve zintenzívniť ich vyvážanie. Vzdelávanie a osveta sú takisto nevyhnutné, aby občania chápali, z akého dôvodu sa odpad triedi a čo sa s nim potom deje," priblížila generálna riaditeľka organizácie Hana Nováková.       

Organizácia tiež za problém považuje benevolenciu v plnení cieľov OZV a nestabilitu legislatívy. Pripomína, že od výrobcov sa očakáva, že budú svoje výrobky a obaly navrhovať tak, aby sa dali dobre zrecyklovať. "Výrobcovia by privítali stabilnejšie obdobie z hľadiska regulácie, ako aj predvídateľnosti nákladov," uvádza. OZV by zas privítali stabilitu vo vzťahoch s obcami, aby do nich mohli dlhodobejšie investovať.       

Štát má podľa ENVI-PAK-u najvýznamnejšie nástroje na podporu triedenia biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý tvorí až 50 percent zmesového komunálneho odpadu. Za prínos považuje aj zavádzanie inovácií a nových technológií v spracovávaní zmesového komunálneho odpadu. ENVI - PAK tiež podporuje zvýšenie cien za skládkovanie.       

Plnenie cieľov však podľa organizácie stojí aj na ľuďoch. "Máme v systéme viacero obcí, kde je infraštruktúra inštalovaná a častokrát sú nádoby poloprázdne," konštatoval riaditeľ komoditného oddelenia ENVI - PAK Roman Vandák. OZV podľa neho môžu len pristavovať dostaočné množstvo kontajnerov, prípadne realizovať osvetu a vzdelávanie. "Tam právomoci OZV končia. Je však namieste nastavovať systém tak, aby občana odmenil za to, že triedi," myslí si.      

Autor: (tasr)


komentáre
SHOW ALL
podobné
25.03.2016
Obce a ich triedenie – predstavujeme vám mesto Prievidza
V našej novej rubrike ,,Obce a ich triedenie“ vám budeme predstavovať jednotlivé mestá a obce, ktorým nie je životné prostredie ľahostajné, a preto sa mu snažia pomôcť triedením odpadu.
viac
11.04.2016
Žiadosti o autorizáciu podané. Najväčší podiel na trhu získal ENVI - PAK
Obce a mestá mali na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve so žiadateľom o autorizáciu na činnosť OZV (organizácia zodpovednosti výrobcov) čas do 31. marca 2016. Po tomto termíne, v prípade, že obec či mesto zmluvu neuzatvorili, putovali do zlosovania.
viac
07.12.2017
Slováci triedia lepšie. Aj vďaka novému zákonu o odpadoch
Rozhovor s generálnou riaditeľkou organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) ENVI - PAK, a.s. Hanou Novákovou.
viac
10.10.2019
Je tu čas triedenia recyklovateľných častí zmesového odpadu
Slovensko bude môcť v roku 2035 ukladať na skládky iba 10 percent komunálnych odpadov a bude musieť recyklovať 65 percent. To však podľa odborníkov znamená, že bez seriózneho zhodnotenia (triedenia) všetkých dostupných recyklovateľných druhov komunálnych odpadov to nepôjde.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
78.04 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.73 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.23 %