Streda 17.07.2024
Dnes má meniny 
Bohuslav
°C
14.10.2020 10:40

Envirorezort by mal mať v roku 2021 k dispozícii 601 miliónov eur


Na snímke minister životného prostredia SR Ján Budaj prichádza na 43. rokovanie vlády SR v Bratislave 14. októbra 2020. Snímka zdroj: (tasr).


Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR by malo mať v roku 2021 k dispozícii 601 miliónov eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na nasledujúce roky, ktorý v stredu schválila vláda.


Na vodné hospodárstvo bude v roku 2021 smerovať 363 miliónov eur. Peniaze sú určené na konkrétne projekty budovania a rekonštrukcie infraštruktúry vodného hospodárstva. Časť výdavkov smeruje do Slovenského hydrometeorologického ústavu a Výskumného ústavu vodného hospodárstva. Úspora nákladov by sa mala napríklad realizovať najmä efektívnejším nákupom tovarov a služieb či centralizáciou podporných činností.      

Na ochranu ovzdušia by malo v roku 2021 poputovať 13 miliónov eur. Odpadové hospodárstvo by malo mať financie v objeme 26,6 milióna eur. Prostriedky slúžia na dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva, ako je recyklácia odpadov, uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov, a na elimináciu negatívnych vplyvov environmentálnych záťaží.      

Výdavky na ochranu prírody a krajiny predstavujú v budúcom roku sumu 26,3 milióna eur. Určené sú na výskum a tvorbu legislatívy v oblasti geológie a ochrany prírody, praktickú starostlivosť o chránené územia a živočíchy a environmentálnu výchovu.      

Na riadenie rizík a mimoriadnych udalostí v súvislosti so zmenou klímy sa v roku 2021 rozpočtujú prostriedky Európskej únie (EÚ) a spolufinancovania v objeme 41,4 milióna eur. Prostriedky majú slúžiť na riadenie rizík a posilnenie odolnosti voči mimoriadnym udalostiam ovplyvnených zmenou klímy.      

Do energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva pôjde 78,9 milióna eur. Financie budú tvoriť prostriedky EÚ a spolufinancovania. Výdavky majú smerovať na projekty v oblasti podpory výroby energie z obnoviteľných zdrojov, zvýšenie energetickej efektívnosti v podnikoch, ako aj verejných budovách.      

Prostriedky v oblasti administratíva a iné výdavky predstavujú sumu 50,6 milióna eur. Sú určené na inštitucionálnu podporu a činnosti vykonávané Environmentálnym fondom, ústredným orgánom, Slovenskou inšpekciou životného prostredia a Slovenskou agentúrou životného prostredia. Okrem týchto výdavkov sem patria prostriedky určené na podporu a údržbu IT systémov, výchovu, vzdelávanie, propagáciu, prieskum, výskum, vývoj, technickú pomoc a príspevky medzinárodným organizáciám.      

Ministerstvo disponuje v roku 2021 finančnými prostriedkami v objeme 2,37 milióna eur na samostatných účtoch Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu. MŽP SR plní v prípade oboch finančných mechanizmov úlohu správcu programu Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy.

Autor: (tasr)


komentáre
SHOW ALL
podobné
29.12.2020
Na zlepšenie území v NATURE 2000 pôjde viac ako 16,5 milióna eur
Na zlepšenie stavu území sústavy NATURA 2000 pôjde viac ako 16,5 milióna eur. Z komunitárnych zdrojov Európskej únie (EÚ) bude pochádzať takmer 10 miliónov eur.
viac
08.01.2021
Na prevenciu zosuvov svahov by malo ísť 37,8 milióna eur
Na prevenciu a manažment zosuvov svahov a pôdy by malo ísť 37,8 milióna eur od roku 2021 do roku 2029. Envirorezort eviduje viac ako 100 havarijných zosuvov svahu, kde je riziko ohrozenia zdravia, životov, majetku a škody na životnom prostredí.
viac
15.01.2021
Agrorezort vníma krajinu v jej jedinečnej celistvosti
Ministerstvo životného prostredia predložilo koncom roka 2020 do medzirezortného pripomienkového konania návrh Vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
viac
29.07.2021
Debaty o budúcnosti národných parkov pokračujú
Odborné diskusie pod gesciou ministerstiev životného prostredia a pôdohospodárstva o premene národných parkov na životaschopné organizácie po vzore moderných parkov Európy pokračovali v Malej a Veľkej Fatre.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.24 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.13 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.63 %