Piatok 30.09.2022
Dnes má meniny 
Jarolím
°C
21.08.2017 09:52

Envirorezort pripravuje Akčný plán boja proti suchu


Ilustračná snímka


Samosprávy majú možnosť zapájať sa do aktivít smerujúcich k uplatňovaniu zelených opatrení za účelom zadržiavania vody v krajine.


V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia na programové obdobie 2014 – 2020 je plánovaná aktivita pre vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (intraviláne obcí). „Podporu môžu získať opatrenia na záchyt a zadržiavanie zrážkovej vody v urbanizovanej krajine, a to buď prostredníctvom prvkov zelenej infraštruktúry alebo technických prvkov“ uviedol minister Sólymos. Ako ďalej dodal, ide najmä o dažďové záhrady, zberné jazierka, ďalej o tzv. zelené strechy (resp. strešné vodoholdingy), alebo o povrchové či podzemné nádrže na zachytávanie zrážkovej vody (na ďalšie možné využitie zrážkovej vody napr. na polievanie). Predmetom podpory budú taktiež opatrenia podporujúce vsakovanie zrážkovej vody.

Hlavnými cieľmi akčného plánu je zaviesť opatrenia na zadržiavanie vody v krajine s cieľom minimalizovať sucho, zlepšiť monitoring sucha budovaním nových meracích staníc, ako aj systém krízového manažmentu sucha a určiť priority pri zásobovaní vodou počas dlhotrvajúceho sucha. Envirorezort ho plánuje predložiť na rokovanie vlády do konca tohto roka. Príprave akčného plánu sa venuje od apríla 2017 medzirezortná pracovná skupina Sucho. Je zložená z odborníkov envirorezortu (MŽP SR, Slovenského hydrometeorologického ústavu, Slovenského vodohospodárskeho podniku, Vodohospodárskej výstavby, Výskumného ústavu vodného hospodárstva), rezortu pôdohospodárstva (MPaRV SR, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum), Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského aj zástupcov organizácie zodpovednej za zdieľanie vedomostí a posilňovania partnerstiev vo svete bezpečných vodných zdrojov (Global Water Partnership Central and Eastern Europe – GWP CEE).

Témou sucha sa zaoberá aj EÚ

V júli 2016 sa uskutočnila ministerská konferencia „Zlepšenie vodného hospodárstva prostredníctvom integrácie environmentálne vhodných prístupov”. Výstupom boli závery Rady o udržateľnom vodnom hospodárstve, ktoré sa venujú aj problematike sucha a nedostatku vody. Na medzinárodnej úrovni sa téme sucha venuje Svetová meteorologická organizácia, ktorá v spolupráci s GWP od roku 2013 realizuje program integrovaného manažmentu sucha v 10 krajinách strednej a východnej Európy. Do jeho implementácie boli zapojené aj slovenské organizácie, predovšetkým Slovenský hydrometeorologický ústav. Medzi jeho monitorovacie aktivity patrí sezónny monitoring meteorologického, pôdneho a hydrologického sucha.

Autor: (ts-MŽP SR


komentáre
SHOW ALL
podobné
10.04.2018
Vyhlásili piaty ročník udeľovania Ceny SR za krajinu
Oprávnenými kandidátmi na cenu sú miestne a regionálne samosprávy, združenia miestnych a regionálnych samospráv (mikroregionálne partnerstvá), cezhraničné združenia miestnych a regionálnych samospráv spoločne spravujúce krajinu a mimovládne organizácie.
viac
12.06.2018
Kanalizácie vo vodohospodárskych oblastiach sa budú platiť z eurofondov
Obce, združenia obcí, vlastníci verejných kanalizácií a právnické osoby môžu od utorka žiadať o prostriedky z eurofondov na výstavbu kanalizácií.
viac
17.05.2019
Fenomén sucha trápi aj Slovensko. Envirorezort pripravil konkrétne opatrenia
Sucho neobchádza ani Slovensko. Ministerstvo životného prostredia má preto pripravené konkrétne opatrenia ako zmierňovať jeho dopady.
viac
14.07.2022
Výrazné až extrémne pôdne sucho je na viac ako polovici Slovenska
Najhoršie meteorologické sucho je na hornom a dolnom Zemplíne. Zrážkový deficit je tam viac ako mínus 100 milimetrov (mm). Uviedla to Lívia Labudová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ).
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.14 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.93 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.93 %