Sobota 20.07.2024
Dnes má meniny 
Iľja, Eliáš
°C
08.07.2021 11:40

EÚ pripravuje víziu pre vidiecke oblasti spolu s miestnymi samosprávami


Ilustračná snímka.


Dlho očakávanú dlhodobú víziu EÚ pre vidiecke oblasti do roku 2040 minulý týždeň konečne predstavili podpredsedníčka Európskej komisie Dubravka Suica a komisári pre súdržnosť Elisa Ferreira a pre poľnohospodárstvo Janusz Wojciechowski.


Dnes žije vo vidieckych oblastiach takmer 30 % európskej populácie - spolu 137 miliónov ľudí - čo pokrýva 80 % územia EÚ. Súčasná situácia vo vidieckych oblastiach však vzbudzuje obavy: dezertifikácia a úpadok verejných služieb smerujú k odcudzeniu a politickej nespokojnosti na celom kontinente.

Vďaka tejto novej vízii sa exekutíva EÚ zameriava na zabezpečenie silnejších a prepojených vidieckych oblastí prostredníctvom mobility a digitálnych riešení, odolnejších oblastí voči klimatickým zmenám a hospodárskej kríze a prosperujúcich vidieckych oblastí prostredníctvom diverzifikovaného hospodárstva.

EÚ je nepochybne súčasťou reakcie na túto situáciu vo vidieckych oblastiach, ale musí zapájať obce a regióny ako hnacie sily dlhodobého územného rozvoja. V skratke zhrnutie, ako to plánuje docieliť:

Aké miesto pre miestne a regionálne samosprávy v novej stratégii?

Cieľom Komisie je zmobilizovať verejné orgány na všetkých úrovniach a zainteresovaných aktérov a subjekty z vidieka zavedením Paktu pre vidiek do konca roku 2021. Vyzýva rôzne úrovne riadenia, aby navrhli stratégiu a akčný plán na riešenie výziev, ktorým čelia vidiecke oblasti. 

Musíme mať istotu, že európske obce a regióny budú v strede pozornosti tejto stratégie. A v tomto ohľade predstavuje vytvorenie „Platformy na revitalizáciu vidieka“ veľký krok vpred, keďže jednotné kontaktné miesto pre vidiecke komunity, držiteľov projektov a miestne samosprávy ponúka usmernenie k možnostiam financovania a viditeľnosti úspešných projektov.

Podľa oznámenia sa bude osobitný dôraz klásť na zber osvedčených postupov osobitne pre vidiecke obce a regióny v oblasti udržateľnej multimodálnej mobility, energetického tranzitu a adaptácie na klimatické zmeny.

Rada európskych obcí a regiónov (CEMR) sa zasadzovala za zmenu príbehu pozitívnou komunikáciou propagujúcou kultúrne a turistické bohatstvo vidieka, ale aj prostredníctvom hospodárskej diverzifikácie. Je veľkým krokom vpred, že vízia EÚ je jednoznačne v súlade s týmto odporúčaním a že uznáva rozmanitosť vidieckych oblastí a vyžaduje miestne riešenia.

Vidiecky akčný plán EÚ na implementáciu vízie

Komisia tiež navrhla akčný plán pre vidiek na implementáciu svojej vízie okolo niektorých hlavných iniciatív. Pokiaľ však ide o fondy, iba sa pripomína možnosť, ktorú už ponúka Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV), fondy politiky súdržnosti, nástroj na oživenie a odolnosť a InvestEU. Komisia preto vyvinie aj súbor nástrojov pre prístup k optimálnej kombinácii možností financovania EÚ vo vidieckych oblastiach, ktorý bude prístupný miestnym a iným zainteresovaným stranám.

Je potrebné dosiahnuť väčší súlad medzi rôznymi politikami EÚ a ich dopadmi na miestnej úrovni. Preto vítame zavedenie mechanizmu „kontroly vidieka“ na analýzu všetkých potenciálnych dopadov, ktoré môžu mať politiky EÚ na zamestnanosť na vidieku, rast a trvalo udržateľný rozvoj ako súčasť programu lepšej právnej regulácie.

Odteraz sa všetky politiky EÚ budú skúmať aj z vidieckeho pohľadu. Komisia v roku 2022 vytvorí  vidiecke observatórium, aby lepšie pochopila a analyzovala hospodárske, sociálne a demografické trendy vo vidieckych oblastiach. 

Občania podporujú rozhodnutia prijaté na miestnej úrovni

Nedávno zverejnený prieskum Eurobarometer objasnil obavy občanov týkajúce sa situácie vo vidieckych oblastiach. Niektoré z výsledkov jasne rezonujú s odporúčaniami CEMR na revitalizáciu vidiek

- 79 % občanov EÚ podporuje EÚ pri zohľadňovaní vidieckych oblastí pri rozhodovaní o verejných výdavkoch

- 65 % si myslí, že miestna oblasť alebo provincia by mala byť schopná rozhodnúť, ako sa minú investície EÚ vo vidieckych oblastiach

- 44 % uviedlo dopravnú infraštruktúru a spojenia ako kľúčovú potrebu vidieckych oblastí

Ďalšie kroky

Do polovice roku 2023 Komisia zhodnotí dosiahnuté výsledky a zameria sa na zostávajúce medzery a potreby financovania. V roku 2024 navrhne odporúčania pre nadchádzajúci rozpočet Komisie (2028 - 2032).

CEMR bude pokračovať na aktivitách v tejto téme. Dáva do pozornosti podujatie „Vidiecke spojenia“ 14. októbra 2021 (11.30 - 13.00) počas Európskeho týždňa regiónov a miest, kde sa bude diskutovať o tom, ako dosiahnuť cieľ vízie prostredníctvom mobility a digitálnych inovácií. 

Dlhodobá vízia EÚ pre vidiecke oblasti do roku 2040

Rada európskych obcí a regiónov (CEMR) je najstaršie a najväčšie európske združenie miestnych a regionálnych samospráv. Ide o jedinú organizáciou, ktorá združuje národné združenia miestnych a regionálnych samospráv zo 41 európskych krajín a prostredníctvom nich zastupuje všetky úrovne území - miestnu aj regionálnu. Od svojho vzniku v roku 1951 podporuje budovanie zjednotenej, mierovej a demokratickej Európy založenej na miestnej samospráve, rešpektovaní princípu subsidiarity a účasti občanov. Sústredí sa na ovplyvňovanie európskej politiky a právnych predpisov vo všetkých oblastiach s dopadom na obce a regióny a poskytuje fórum na diskusiu medzi miestnymi a regionálnymi samosprávami prostredníctvom národných reprezentatívnych združení. ZMOS je členom CEMR od začiatku 90 – tých rokov.

Autor: (CEMR)


komentáre
SHOW ALL
podobné
09.09.2020
Spravodlivé minimálne mzdy v celej Európe
Európska asociácia miestnych a regionálnych samospráv Rada európskych obcí a regiónov (CEMR) pripravila stanovisko k návrhu európskej legislatívy týkajúcej sa zabezpečenia spravodlivých minimálnych miezd v celej EÚ.
viac
09.09.2020
Stanovisko CEMR k spravodlivým minimálnym mzdám v celej Európe
Európska asociácia miestnych a regionálnych samospráv Rada európskych obcí a regiónov (CEMR) pripravila stanovisko k návrhu európskej legislatívy týkajúcej sa zabezpečenia spravodlivých minimálnych miezd v celej EÚ.
viac
25.09.2020
Inšpirácie: Ako mestá vytvárajú udržateľnú mestskú mobilitu
Európska strešná asociácia obcí a regiónov v Európe (CEMR) v spolupráci s európskou asociáciou miest (EUROCITIES) spracovala štúdiu o úspešných plánoch mobility v európskych mestách.
viac
22.03.2021
CEMR: Ako oživiť európsky vidiek
Rada európskych obcí a regiónov (CEMR) ako najväčšie európske združenie miesta, obcí regiónov chce preukázať ako môžeme vidieku vrátiť život prostredníctvom svojho vstupu do vízie dlhodobej budúcnosti vidieckych oblastí, ktorú pripravuje Európska komisia.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.24 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.13 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.63 %