Pondelok 27.05.2024
Dnes má meniny 
Iveta
°C
28.01.2017 09:00

Európa pre slovenské mestá a regióny


Ilustračná snímka.


Mestá a regióny Európsku úniu mimoriadne zaujímajú. Prečo? Lebo, ako sa hovorí, tím je taký silný ako jeho najslabší článok. Ak sa teda systematicky a rozumne sústreďuje pozornosť aj na tých slabších, posilní to aj celok.


Pre EÚ je preto veľmi dôležité pomáhať rozvoju miest a regiónov v celej EÚ, vyrovnávať regionálne rozdiely a podporovať spoluprácu medzi európskymi regiónmi. Prinesie to lepšie služby, viac pracovných miest, a tým aj lepšiu kvalitu života pre ľudí. Aj pre vaše mesto či obec..

Na Slovensku síce regionálne rozdiely stále sú, no niet pochýb, že Slovensko zaznamenalo najväčší hospodársky rozmach práve po vstupe do EÚ. Kým pred ním, v roku 2003, bol HDP na obyvateľa na úrovni 55 % priemeru EÚ, vlani už dosiahol 77 % európskeho priemeru. Podarilo sa to dosiahnuť aj vďaka európskym fondom, z ktorých Slovensko spolufinancuje väčšinu svojich verejných investícií. Znamená to, že tieto peniaze, ktoré by mali byť len doplnkovým zdrojom financovania potrieb jednotlivých štátov, sú tak v súčasnosti tie, ktoré financujú rozvojové aktivity v slovenských regiónoch. Len v období 2014 - 2020 pôjdu napríklad na rozšírenie dopravných sietí na Slovensku vyše 3 miliardy eur, čo je viac ako 100 km nových diaľnic a 125 km zrekonštruovaných železničných tratí.

Najmä v roku 2015 európske fondy významne potiahli slovenskú ekonomiku. Slovensko vtedy v čistom získalo 570 eur na jedného obyvateľa, a tak sa v prepočte na obyvateľa stalo najväčším prijímateľom z rozpočtu EÚ v roku 2015. Na regionálnu politiku EÚ je tiež vyčlenená najväčšia časť rozpočtu EÚ na roky 2014 – 2020. V tomto čase má Slovensko celkovo k dispozícii až 18,3 miliardy eur z európskych prostriedkov, čo je výrazne viac ako plánované príjmy slovenského štátneho rozpočtu na rok 2017. Verím, že slovenským regiónom výrazne pomôže aj Integrovaný regionálny operačný program (IROP). Je naň pripravených 1,75 miliardy eur. Peniaze pôjdu na bezpečnú a ekologickú dopravu v regiónoch, ľahší prístup k efektívnym a kvalitným verejným službám, mobilizáciu kreatívneho potenciálu v regiónoch a na zlepšenie kvality života v regiónoch s prihliadnutím na životné prostredie. Vďaka IROP bude zrekonštruovaných viac než 150 km ciest, vytvorí sa 134 nových stredísk zdravotnej starostlivosti, zvýši sa počet detí v materských školách v menej rozvinutých regiónoch, vytvoria sa nové pracovné miesta a zlepší sa energetická hospodárnosť v bytových domoch o takmer 50 %.  

Treba však podčiarknuť, že nie je všetko len o peniazoch.

Vstup do EÚ nám priniesol aj ďalšiu identitu. Okrem toho, že sme Slováci, sme aj Európania. To nám garantuje nové práva a dáva aj nové možnosti. Európska únia je založená na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv. V poslednom čase je v súvislosti s Európskou úniou skloňovaným slovom aj solidarita. Málokto si však uvedomuje, ako veľmi toto slovo vystihuje jednu z hodnôt európskeho zoskupenia a európskej identity. Podpora menej rozvinutých regiónov a vyrovnávanie regionálnych rozdielov je tiež prejavom solidarity s cieľom zlepšiť kvalitu života ľudí. Tá sa následne zvyšuje investíciami, ktoré nám prinášajú zrekonštruované školy, nemocnice, nové vedecké parky, diaľnice či nové pracovné miesta pre mladých. Všetky tieto projekty pomáhajú mestám, regiónom a zároveň zvyšujú kvalitu života.

Európska únia je o spolupráci medzi členskými krajinami a ich regiónmi. Je aj o spoločnej histórii, kultúre a hodnotách. Je dobré, že Európania sa vzájomne lepšie spoznávajú, vymieňajú si skúsenosti a uskutočňujú spoločné projekty. Teší ma, že slovenské mestá a obce sa do takejto spolupráce úspešne zapájajú a veľmi dobre využívajú program Európa pre občanov. Vďaka programu bolo u nás podporených viac ako 200 projektov, ktoré umožnili uskutočnenie desiatok stretnutí občanov partnerských miest, poznávacích návštev v zahraničných mestách, ako aj množstvo spomienkovo-informačných podujatí.

Je dôležité, aby sme na Slovensku dobre poznali naše európske práva a aj rozsiahle príležitosti, ktoré nám Európska únia prináša. Len tak budeme schopní ich aj plne ich využívať a budú nám všetkým: ľuďom, obciam, mestám, regiónom, ako aj celému Slovensku prinášať úžitok a zlepšovať náš život.

Čítajte v Obecných novinách č. 3-4/2017 na str. 7

Autor: Dušan CHRENEK, vedúci Zastúpenia Európskej únie na Slovensku


komentáre
SHOW ALL
podobné
31.05.2016
S mestami musia rásť aj regióny
Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo sa v dňoch 30. a 31. mája zúčastnil Fóra o mestskej agende a výjazdovej schôdze komisie pre kohéznu politiku a rozpočet EÚ Európskeho výboru regiónov v Amsterdame.
viac
24.08.2016
Anton Marcinčin: Obce a okresy si zaslúžia kvalitný regionálny rozvoj
Anton Marcinčin, ekonóm a niekdajší poradca ministra financií P. Kažimíra je splnomocnencom vlády pre podporu najmenej rozvinutých okresov. Jeho ambíciou je spojiť regionálne vízie na báze priorít a konkrétnych partnerov tak, aby spoluprácou podporovali miestny rozvoj. Aké sú cesty k tomuto cieľu?
viac
22.09.2020
Európsky týždeň regiónov a miest už čoskoro online!
Tradičné európske podujatie obcí, miest a regiónov Európsky týždeň miest a regiónov sa tento rok uskutoční v netradičnom formáte – online.
viac
23.10.2020
Vedenia zoskupených krajín v Dunajskej stratégii sa ujíma Slovensko
Stratégia EÚ pre Dunajský región spája subjekty naprieč hranicami zo 14 členských a nečlenských krajín EÚ. Vedenia zoskupenia 14 krajín sa ujíma Slovensko.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.13 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.71 %