Sobota 20.07.2024
Dnes má meniny 
Iľja, Eliáš
°C
13.07.2020 09:35

Európska iniciatíva „Podpora zamestnanosti mladých ľudí“


Ilustračná snímka.


Európska komisia minulý týždeň prijala opatrenia na rozvoj potenciálu a podporu zamestnanosti mladých ľudí.


Európska komisia prijala opatrenia, ktoré mladým ľuďom prinesú príležitosti v plnej miere rozvinúť svoj potenciál. Pandémia koronavírusu len potvrdila, aké je pre mladých ľudí mnohokrát ťažké presadiť sa na trhu práce. Komisia už v programe „NextGenerationEU“ a budúcom rozpočte EÚ navrhla viacero možností finančnej podpory zamestnanosti mladých ľudí zo strany EÚ. Na podporu zamestnanosti mladých ľudí by sa malo použiť najmenej 22 miliárd eur.

Balík na podporu zamestnanosti mladých ľudí pozostáva zo 4 pilierov:

1. EÚ vytvorila v roku 2013 záruku pre mladých ľudí a odvtedy „postavila mosty“ na trh práce pre približne 24 miliónov mladých ľudí. Návrhom Komisie na odporúčanie Rady o iniciatíve „Most k pracovným miestam“ sa posilní záruka pre mladých ľudí a zvýši dosah opatrení na zraniteľných mladých ľudí vo veku 15-29 rokov v celej EÚ.

2. Cieľom návrhu Komisie na odporúčanie Rady o odbornom vzdelávaní a príprave je urobiť vzdelávacie systémy modernejšími, príťažlivejšími, flexibilnejšími a pripravenými na prechod na digitálne a ekologické hospodárstvo.

3. Nový impulz pre učňovskú prípravu bude prínosom tak pre zamestnávateľov, ako aj pre mladých ľudí a zvýši počty kvalifikovaných pracovných síl v širokom spektre odvetví.

4. K ďalším opatreniam na podporu zamestnanosti mladých ľudí patria stimuly do zamestnania a startupov v krátkodobom a do budovania kapacít, sietí mladých podnikateľov a medzipodnikových vzdelávacích centier v strednodobom horizonte.

Komisia vyzýva členské štáty, aby zintenzívnili podporu zamestnanosti mladých ľudí využitím finančných prostriedkov z rámca programu „NextGenerationEU“ a z budúceho rozpočtu EÚ. EÚ môže pomôcť napr. s financovaním:

1. grantov pre startupy a úverov mladým podnikateľom, mentorských programov a podnikateľských inkubátorov,

2. príspevkov pre MSP, ktoré zamestnávajú učňov,

3. odbornej prípravy na získanie nových zručností potrebných na trhu práce,

4. budovania kapacít verejných služieb zamestnanosti,

5. odbornej prípravy v oblasti riadenia kariéry v rámci formálneho vzdelávania,

6. investícií do digitálnej vzdelávacej infraštruktúry a technológií.

 

Bližšie informácie:

Tlačová správa

Otázky a odpovede k iniciatíve „Podpora zamestnanosti mladých ľudí“: most vedúci k pracovným miestam pre ďalšiu generáciu

„Podpora zamestnanosti mladých ľudí“ – informačný prehľad

Návrh Komisie na odporúčanie Rady o odbornom vzdelávaní a príprave

Informačný prehľad o odbornom vzdelávaní a príprave

Autor: (ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
27.10.2016
M. Šefčovič predstavil novú stratégiu vesmírnej politiky EÚ
Európska komisia (EK) považuje vesmírnu politiku za strategický sektor ekonomického rozvoja EÚ. V rámci prezentácie novej Vesmírnej stratégie pre Európu to v stredu (26. 10.) uviedol podpredseda EK zodpovedný za Energetickú úniu Maroš Šefčovič, ktorý má na starosti koordináciu vesmírnej politiky EÚ.
viac
20.07.2020
Silná kohézna politika v budúcom rozpočte EÚ 2021-2027 a pláne obnovy EÚ
Partneri Kohéznej aliancie upozornili členské štáty, že v dosiahnutom kompromise týkajúceho sa rozpočtu EÚ na roky 2021-2027 a pláne obnovy sa musia zachovať investície do miest a regiónov.
viac
23.09.2020
Revidovaný OP Ľudské zdroje
Pre súčasných a potenciálnych žiadateľov a príjemcov z Operačného programu (OP) Ľudské zdroje dávame do pozornosti revíziu Operačného programu Ľudské zdroje schválenú vykonávacím rozhodnutím Komisie z 11.9.2020.
viac
26.11.2020
Podpora projektov pre najmenej rozvinuté regióny
Do sedemnástich najmenej rozvinutých regiónov pôjde do konca roka 5,8 miliónov eur.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.24 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.13 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.63 %