Štvrtok 23.05.2024
Dnes má meniny 
Želmíra
°C
14.11.2023 01:05

Európsky týždeň boja proti drogám


Nie drogám - Európsky týždeň boja proti drogám


Tretí novembrový týždeň sa každoročne nesie v duchu boja proti drogám. V roku 2023 bude Európsky týždeň boja proti drogám prebiehať od 13. do 19. novembra. Hlavným zámerom je zdôrazňovanie prevencie v drogovej problematike, zvyšovanie povedomia a informovanosti o legálnych a nelegálnych drogách.


Vzhľadom k preukázateľným závažným dopadom drogovej závislosti, ale aj experimentálneho užívania drog na fyzické a psychické zdravie človeka je nevyhnutné venovať tejto oblasti neustále zvýšenú pozornosť.

Aktuálne údaje aj z oblasti legálnych a nelegálnych drog užívaných na Slovensku prináša Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) v prieskume Zdravotné uvedomenie a správanie sa obyvateľov Slovenskej republiky. Prieskum bol realizovaný formou dotazníkov v priebehu roka 2022 na respondentoch z celého územia Slovenskej republiky. Výskumnú vzorku tvorilo spolu 3764 respondentov, z toho bolo 1882 žien a 1882 mužov. Zrealizovaný prieskum priniesol výsledky aj z oblasti konzumácie alkoholických nápojov, fajčenia a užívania nelegálnych návykových látok. Čo sa týka konzumácie alkoholických nápojov, výsledky ukázali: frekvenciu konzumácie každý deň v prípade piva u 7,5 %, frekvenciu konzumácie vína každý deň u 2,6 %, frekvenciu konzumácie destilátov každý deň/obdeň u 1,3 % a frekvenciu konzumácie miešaných nápojov každý deň/obdeň u 0,5 % zo všetkých opýtaných respondentov. V problematike fajčenia sa na základe výskumu ukázalo, že počet nefajčiarov sa znížil: v roku 2019 bol podiel respondentov – nefajčiarov 70,7 %, v roku 2022 to bolo 66,3 % nefajčiarov. Z oblasti nelegálnych návykových látok uviedlo 5,1 % respondentov, že za posledný rok užilo nejakú drogu. Pritom najčastejšie užívanou drogou bola marihuana, nasledovala extáza, pervitín a kokaín.

,,Aj na základe uvedených výsledkov je zrejmé, že problematika prevencie drogových závislostí je stále vysoko aktuálna. Je potrebné zdôrazňovať vážne zdravotné riziká a dopady drog na človeka, jeho rodinu, okolie, ako aj na celú spoločnosť. Zvýšenú pozornosť v zmysle cielených preventívnych aktivít je vhodné venovať dospievajúcim a mladým ľuďom z hľadiska citlivého vekového obdobia a z toho vyplývajúcich väčších rizík,“ uviedla z Odboru podpory zdravia a výchovy k zdraviu RÚVZ BB Mgr. Petra Koppová, PhD. ,,Náš odbor realizuje preventívne aktivity z problematiky drogových závislostí pre žiakov základných a stredných škôl počas celého roka. V mesiacoch október a november tohto školského roka bolo doteraz zrealizovaných 7 aktivít s protidrogovou tematikou s počtom 151 edukovaných. Preventívne aktivity prebiehajú aj naďalej podľa záujmov a potrieb jednotlivých škôl. V prípade záujmu o tieto aktivity nás neváhajte kontaktovať, môžete to urobiť telefonicky na číslach 048/4367 422, 421, 424 alebo písomne na e-mailovej adrese poradna.zdravia@vzbb.sk, “ doplnila na záver.

Autor: (ÚVZ SR)


komentáre
SHOW ALL
podobné
18.11.2018
V pondelok štartuje Európsky týždeň boja proti drogám
Poukázať na nebezpečenstvo spojené s užívaním alkoholických nápojov najmä u mladistvých, sú zamerané aktivity slovenského verejného zdravotníctva počas Európskeho týždňa boja proti drogám vyhláseného z iniciatívy EÚ, ktorý oficiálne štartuje v pondelok (19. novembra 2018).
viac
22.09.2020
Európsky týždeň regiónov a miest už čoskoro online!
Tradičné európske podujatie obcí, miest a regiónov Európsky týždeň miest a regiónov sa tento rok uskutoční v netradičnom formáte – online.
viac
10.11.2021
RÚVZ BB sa zapája do Európskeho týždňa boja proti drogám
V roku 1998 v Grécku Európska komisia prvýkrát vyhlásila Európsky týždeň boja proti drogám, ktorý si každoročne pripomínajú všetky členské štáty EÚ. Aj preto sa vždy 3. novembrový týždeň nesie v duchu boja proti drogám.
viac
27.06.2022
Štartuje kampaň Európsky týždeň mobility, témou bude Lepšia dostupnosť
Na Slovensku štartuje kampaň Európsky týždeň mobility (ETM). Tento rok bude témou Lepšia dostupnosť, s mottom Cestujme zodpovedne. Informovala o tom hovorkyňa Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) Michaela Pšenáková.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.13 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.71 %