Pondelok 27.01.2020
Dnes má meniny 
Bohuš
°C
20.11.2017 01:25

Fiškálna decentralizácia nie je prekážkou pri budovaní sociálneho štátu


Výkonný podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Turčány. Snímka zdroj: (red).


„Naplnenie princípov fiškálnej decentralizácie, ktorá bola pokračovaním procesu decentralizácie verejnej správy, nepovažujeme za prekážkou pri budovaní sociálneho štátu, naopak v mnohých oblastiach tomuto procesu pomáha,“ myslí si podpredseda ZMOS Jozef Turčány.


Výkonný podpredseda tak reaguje na vyjadrenie na vystúpenie prezidenta SR a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Miestna územná samospráva pomáha pri skvalitňovaní foriem a rozsahu verejných služieb aj tým, že spolufinancuje niektoré pôsobnosti štátu zo svojich vlastných príjmov získaných a delených na základe princípov fiškálnej decentralizácie. Príkladom môže byť spolufinancovanie rozsiahlej siete základných škôl, ktorá je ústavnou povinnosťou štátu (najmä s nízkym počtom detí a vyšším počtom pedagogických a nepedagogických zamestnancov), alebo vytváranie priestorových a materiálnych podmienok pre získanie a udržanie všeobecných lekárov v regiónoch, čo je originálnou pôsobnosťou regionálnej samosprávy.

Bez aktívnej podpory a záujmu miest a obcí by len obmedzene boli realizované štátne programy aktivácie dlhodobo nezamestnaných, alebo niektoré aktívne opatrenia na podporu zamestnávania, ktoré sú tiež spolufinancované z vlastných príjmov miest a obcí.

ZMOS pripomína, že jedným zo základných princípov pri realizovaní decentralizácie verejnej správy bolo jednoznačne vymedziť rozsah kompetencií, zodpovednosť a finančné nástroje za ich plnenie medzi štát, územnú a regionálnu samosprávu. V oblasti sociálnych služieb táto zásada bola naplnená len čiastočne. Na mestá a obce boli zákonom delimitované najmä tzv. mäkké kompetencie, akými boli napr. opatrovateľská a prepravná služba, ktoré štát cez svoje Okresné úrady zabezpečoval predtým len na území 49 % miest a obcí.

Pozitívne dôsledky fiškálnej decentralizácie a vývoj vlastných príjmov miest a obcí v rokoch 2006-2008 boli naopak jedným z podnetov na zmenu legislatívy, ktorou sa rozšíril rozsah a sprísnil spôsob vykonávania pôsobností v sociálnej oblasti pre samosprávu. „ Až následné nastavenie legislatívnych podmienok a požiadaviek v tak rozsiahlej a citlivej oblasti, spolu s plnením práva občanov na slobodný výber zariadenia sú hlavné dôvody, že realizácia sociálnych služieb v niektorých oblastiach môže narážať na finančné, personálne a priestorové obmedzenia“ myslí si podpredseda ZMOS. Túto skutočnosť si uvedomoval aj rezort tým, že zaviedol zákonný podporný príspevku z kapitoly ministerstva na výkon pôsobností pre samosprávu a neskôr aj dva národné projekty na podporu opatrovateľskej služby, ktorými bolo podporené mestá a obce ale najmä neverejní poskytovatelia.

ZMOS dlhodobo deklaruje, že sociálna oblasť patrí medzi jeho základné priority, čo platí aj o sociálnej politike miest a obcí. Dokazuje to nielen vyplatený objem prostriedkov, ktoré v roku 2017 dosiahnu úroveň cca 200 mil. euro, z ktorých časť cca 55 mil. euro tvorí príspevok z kapitoly ministerstva. Mestá a obce, podobne ako VÚC, reagovali najmä na rastúci dopyt svojich občanov po inštitucionálnych sociálnych službách. Ich celková kapacita sa v rokoch 2011 -2015 zvýšila v zariadeniach sociálnych služieb o viac ako 8300 miest, t.j. o 18, 3 %. Financovanie týchto zariadení mohlo byť aj jedným z dôvodov prechodného zníženia záujmu o opatrovateľské služby.

 

Autor: (ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
23.11.2016
Mesto Humenné žiada SČK o vrátenie dotácie vo výške 10 000 eur
Humenné žiada Slovenský červený kríž (SČK), územný spolok Humenné o vrátenie dotácie za rok 2015 vo výške 10 000 eur. Rozhodli o tom mestskí poslanci na svojom 12. zasadnutí.
viac
09.05.2017
Sociálna politika v trendoch a súvislostiach
Združenie miest a obcí Slovenska sa v rámci Centra sociálneho dialógu II. orientuje aj na sociálnu politiku.
viac
18.01.2018
ZMOS má zásadné pripomienky k poplatku za uloženie odpadov
Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) sa zapojilo do medzirezortného pripomienkového konania k návrhu zákona o poplatkoch za uloženie odpadov. Svoje postoje vyjadrilo vo viacerých zásadných pripomienkach.
viac
29.06.2019
Zlepšenie systému kontrol sociálnych služieb rieši novela zákona
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter sa s verejnou ochrankyňou práv Máriou Patakyovou dohodli na bližšej špecifikácii ustanovenia v zákone o sociálnych službách, ktorý upravuje kompetencie kontroly.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
78.45 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.83 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
18.72 %