Štvrtok 30.05.2024
Dnes má meniny 
Ferdinand
°C
20.11.2017 01:25

Fiškálna decentralizácia nie je prekážkou pri budovaní sociálneho štátu


Výkonný podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Turčány. Snímka zdroj: (red).


„Naplnenie princípov fiškálnej decentralizácie, ktorá bola pokračovaním procesu decentralizácie verejnej správy, nepovažujeme za prekážkou pri budovaní sociálneho štátu, naopak v mnohých oblastiach tomuto procesu pomáha,“ myslí si podpredseda ZMOS Jozef Turčány.


Výkonný podpredseda tak reaguje na vyjadrenie na vystúpenie prezidenta SR a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Miestna územná samospráva pomáha pri skvalitňovaní foriem a rozsahu verejných služieb aj tým, že spolufinancuje niektoré pôsobnosti štátu zo svojich vlastných príjmov získaných a delených na základe princípov fiškálnej decentralizácie. Príkladom môže byť spolufinancovanie rozsiahlej siete základných škôl, ktorá je ústavnou povinnosťou štátu (najmä s nízkym počtom detí a vyšším počtom pedagogických a nepedagogických zamestnancov), alebo vytváranie priestorových a materiálnych podmienok pre získanie a udržanie všeobecných lekárov v regiónoch, čo je originálnou pôsobnosťou regionálnej samosprávy.

Bez aktívnej podpory a záujmu miest a obcí by len obmedzene boli realizované štátne programy aktivácie dlhodobo nezamestnaných, alebo niektoré aktívne opatrenia na podporu zamestnávania, ktoré sú tiež spolufinancované z vlastných príjmov miest a obcí.

ZMOS pripomína, že jedným zo základných princípov pri realizovaní decentralizácie verejnej správy bolo jednoznačne vymedziť rozsah kompetencií, zodpovednosť a finančné nástroje za ich plnenie medzi štát, územnú a regionálnu samosprávu. V oblasti sociálnych služieb táto zásada bola naplnená len čiastočne. Na mestá a obce boli zákonom delimitované najmä tzv. mäkké kompetencie, akými boli napr. opatrovateľská a prepravná služba, ktoré štát cez svoje Okresné úrady zabezpečoval predtým len na území 49 % miest a obcí.

Pozitívne dôsledky fiškálnej decentralizácie a vývoj vlastných príjmov miest a obcí v rokoch 2006-2008 boli naopak jedným z podnetov na zmenu legislatívy, ktorou sa rozšíril rozsah a sprísnil spôsob vykonávania pôsobností v sociálnej oblasti pre samosprávu. „ Až následné nastavenie legislatívnych podmienok a požiadaviek v tak rozsiahlej a citlivej oblasti, spolu s plnením práva občanov na slobodný výber zariadenia sú hlavné dôvody, že realizácia sociálnych služieb v niektorých oblastiach môže narážať na finančné, personálne a priestorové obmedzenia“ myslí si podpredseda ZMOS. Túto skutočnosť si uvedomoval aj rezort tým, že zaviedol zákonný podporný príspevku z kapitoly ministerstva na výkon pôsobností pre samosprávu a neskôr aj dva národné projekty na podporu opatrovateľskej služby, ktorými bolo podporené mestá a obce ale najmä neverejní poskytovatelia.

ZMOS dlhodobo deklaruje, že sociálna oblasť patrí medzi jeho základné priority, čo platí aj o sociálnej politike miest a obcí. Dokazuje to nielen vyplatený objem prostriedkov, ktoré v roku 2017 dosiahnu úroveň cca 200 mil. euro, z ktorých časť cca 55 mil. euro tvorí príspevok z kapitoly ministerstva. Mestá a obce, podobne ako VÚC, reagovali najmä na rastúci dopyt svojich občanov po inštitucionálnych sociálnych službách. Ich celková kapacita sa v rokoch 2011 -2015 zvýšila v zariadeniach sociálnych služieb o viac ako 8300 miest, t.j. o 18, 3 %. Financovanie týchto zariadení mohlo byť aj jedným z dôvodov prechodného zníženia záujmu o opatrovateľské služby.

 

Autor: (ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
04.09.2020
ZMOS uspel v rokovaniach o peniaze na matriky
Združenie miest a obcí Slovenska presadilo v rokovaniach s rezortom financií navýšeniu výdavkov na činnosť matrík v roku 2020 o viac ako 1,3 milióna eur.
viac
26.11.2020
Len aby sme si neublížili
Na Slovensku stále častejšie počúvame o potrebe modernizácie samosprávy.
viac
17.05.2021
ZMOS požaduje od štátu, aby financoval objednané
Združenie miest a obcí Slovenska adresovalo ministrovi dopravy a výstavby požiadavku na dofinancovanie preneseného výkonu štátnej správy. Štát namiesto toho, aby doplatil objednané ešte krátil objem peňazí. Mestá a obce sú preto nútené porušovať zákon.
viac
11.06.2021
Na Slovensku je zadlžená viac ako polovica z takmer tritisíc samospráv
Štát samosprávam neuhrádza všetky náklady spojené s výkonom prenesených kompetencií .
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.13 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.71 %