Štvrtok 09.07.2020
Dnes má meniny 
Lujza
°C
02.08.2019 12:35

Generálna prokuratúra sa vyjadrila k poplatkom v materských školách


Ilustračná snímka, zdroj: skolskyportal.sk


Na základe nejasného výkladu a rozdielneho názoru Združenia miest a obcí Slovenska a Ministerstva školstva, Vedy výskumu a športu SR sa ZMOS obrátilo na Generálnu prokuratúru SR.


 „Na základe nejasného výkladu a rozdielneho názoru Združenia miest a obcí Slovenska  a Ministerstva školstva, Vedy výskumu a športu SR k postupu miest a obcí vo veci prednostného prijímania detí do materských škôl a určovania výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou so zohľadňovaním trvalého bydliska zákonného zástupcu dieťaťa sa Združenie miest Slovenska obrátilo na Generálnu prokuratúru SR so žiadosťou o stanovisko k danej problematike.

Generálna prokuratúra SR sa listom č. VI/1 Gd 262/19/1000-5 z 23. 7. 2019 vyjadrila, že „orgány prokuratúry nepovažujú za diskriminačné, ak obce pri rozhodovaní vo veciach prijímania detí do materských škôl a určovania výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou si vo svojich všeobecne záväzných nariadeniach upravia podmienky tak, že preferujú deti a rodičov s trvalým pobytom na území obce, ktorá zriadi materskú školu.“ Z listu je evidentné, že GP SR nepredkladá výklad zákonov, na čo aj v samotnom stanovisku upozorňuje, ale ako zákonný subjekt , ktorý je zákonom č. 153/2001 Z. z.  poverený výkonom dozoru nad zachovávaním zákonnosti orgánmi verejnej správy, podáva svoje stanovisko k danej problematike, pričom vychádzala z existujúcej Judikatúry a to konkrétne z uznesenia Najvyššieho súdu SR.

ZMOS zároveň upozorňuje, že možnosť určovania rozdielnej výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou zaniká na základe zákona č. 209/2019 Z. z. dňom 1. 1. 2021, kedy začína platiť zákonné pravidlo určovania tohto príspevku v rovnakej výške.“

Autor: Mgr. Zdenko Krajčír, riaditeľ sekcie rezortných činností Kancelárie ZMOS


komentáre
SHOW ALL
podobné
11.11.2016
Blíži sa lll. uzávierka výzvy na materské školy. Zapojte svoje mesto alebo obec
Do vyhlásených výziev zameraných na výstavbu, rekonštrukciu a prestavbu materských škôl sa doposiaľ zapojili desiatky miest a obcí. Po dvoch uzávierkach je pre tento typ projektových žiadostí k dispozícii ešte 32,74 miliónov eur.
viac
04.02.2019
Rezort školstva zvýšil počet prvákov v Prešovskom kraji
Rezort školstva určil definitívne počty žiakov prvých ročníkov pre všetky stredné školy v Prešovskom kraji na budúci školský rok.
viac
05.09.2019
Mesto Nitra zaviedlo nový spôsob platby za škôlky
Rodičia škôlkarov už nebudú musieť dokladovať papierovými potvrdeniami zaplatenie poplatku za materskú školu. Radnica zavádza nový systém, na základe ktorého si riaditeľky škôlok budú môcť samy overiť úhradu školného.
viac
29.04.2020
Na pomoc pre materské školy vyčlenili 90 mil. eur z eurofondov
Na pomoc pre materské školy vyčlenia 90 miliónov eur z eurofondov. Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling v utorok počas rokovania vlády poznamenal, že financie sa z rezortu školstva presunú na ministerstvo práce a použijú sa na platy pre viac ako 21 000 učiteľov v škôlkach.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
78.04 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.73 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.23 %