Štvrtok 28.05.2020
Dnes má meniny 
Viliam
°C
10.06.2019 11:41

Informácia pre obce a vyššie územné celky k výdavkom do cudzieho majetku


Ilustračná snímka (tasr)


MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY, Sekcia rozpočtovej politiky


Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 583/2004 Z. z.“) je všeobecná právna norma, ktorá neobsahuje ustanovenia, ktoré by subjektom územnej samosprávy (obciam a vyšším územným celkom, ďalej len „VÚC“) zamedzovali používanie ich vlastných finančných prostriedkov na správu , údržbu, resp. zhodnocovanie majetku iných osôb. Tento zákon rešpektuje skutočnosť, že v súlade s príslušnými ustanoveniami Čl. 65 Ústavy SR sú subjekty územnej samosprávy samostatné územné samosprávne a správne celky Slovenskej republiky, ktoré za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodária s vlastným majetkom a so svojimi finančnými prostriedkami. V zmysle uvedeného v súlade s § 5 ods. 3 a § 6 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o použití vlastných príjmov rozpočtu obce/VÚC rozhodujú tieto subjekty samostatne.

V tomto smere zákon č. 583/2004 Z. z. predpokladá možnosť rozhodnutia obcí a VÚC realizovať výdavky ich rozpočtu nielen do vlastného majetku, keď v § 7 ods. 1 písm. d) zaraďuje medzi výdavky obce aj výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku obce a majetku iných osôb, ktorý obec užíva na plnenie úloh podľa osobitných predpisov (obdobne právna úprava zákona č. 583/2004 Z. z. umožňuje v § 8 ods. 1 písm. d) realizáciu takýchto výdavkov aj u VÚC).

Ďalej je v súlade s príslušnými ustanoveniami § 7 a § 8 zákona č. 583/2004 Z. z. upravené poskytovanie dotácií z rozpočtu obcí a VÚC, pričom regulácia sa týka iba subjektov, ktorým sa finančné prostriedky môžu poskytnúť a okruhov účelov a aktivít, ktoré sa môžu týmito finančnými prostriedkami podporiť.

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako všeobecný predpis upravujúci pravidlá rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami, ako jedno zo všeobecných pravidiel obsahuje povinnosť pre všetky subjekty verejnej správy pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia. Neobsahuje však žiadnu úpravu, ktorá by bola právnou prekážkou pri investovaní výdavkov samosprávy do cudzieho majetku.

Majetkové predpisy v gescii ministerstva financií, ktorých predmetom nie je úprava financovania, rovnako nie sú prekážkou možnosti investovania do cudzieho majetku.

Záver:

Zákon č. 583/2004 Z. z., ani iná legislatíva v pôsobnosti ministerstva financií, neobsahuje žiadnu reštrikciu, ktorá by zakazovala použitie prostriedkov obcí a VÚC do cudzieho majetku, t. j. ponecháva v tomto smere plne v kompetencii príslušného subjektu územnej samosprávy autonómne rozhodnúť o použití vlastných finančných prostriedkov.

 

 

Autor: Radovan M a j e r s k ý, generálny riaditeľ, Bratislava, 29. 5. 2019


komentáre
SHOW ALL
podobné
23.03.2016
Ako sa vysporiadali s novým zákonom o odpadoch mestá a obce? Čo musia zvládnuť?
Mestá a obce čaká neľahká úloha. Počas roku 2016 sa budú musieť popasovať s novými povinnosťami, ktoré im priniesol zákon o odpadoch.
viac
18.06.2016
Na likvidáciu čiernych skládok pôjde ďalších 7 miliónov eur
Minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd) sa rozhodol pokračovať v programe Veľké upratovanie Slovenska, s ktorým prišiel jeho predchodca Peter Žiga (Smer-SD). Pôjde o druhé kolo programu, v tom prvom sa prerozdelilo vyše deväť miliónov eur.
viac
15.11.2016
Zástupcovia OZV založili koordinačné centrum pre obaly – KC OBALY
Zástupcovia organizácií zodpovednosti výrobcov (OZV) sa na podnet MŽP SR stretli pred dvomi týždňami, aby v súlade so zákonom o odpadoch založili koordinačné centrum KC OBALY.
viac
26.11.2019
ZMOS skúma viaceré aspekty verejného osvetlenia v mestách a obciach
Združenie miest a obcí Slovenska začína s ďalším prieskumom. Aktuálny sa sústredil na postoje primátorov a starostov k verejnému osvetleniu a bezpečnosti priechodov pre chodcov.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.87 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.78 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.35 %