Nedeľa 26.05.2024
Dnes má meniny 
Dušan
°C
26.07.2021 08:00

Investície v civilnej ochrane sú pre samosprávy nevyhnutné


Ilustračná snímka.


Z prieskumu Združenia miest a obcí Slovenska medzi primátormi a starostami vyplýva, že viac ako 75 % samospráv nedisponuje dostatočnými finančnými zdrojmi na to, aby napĺňali všetky povinnosti vyplývajúce zo zákona v oblasti civilnej ochrany.


Chýbajú peniaze

Združenie miest a obcí Slovenska sa v reprezentatívnom prieskume obrátilo na štatutárnych predstaviteľov miest a obcí s otázkou: „Disponuje Vaša obec/mesto dostatočnými finančnými zdrojmi na to, aby napĺňala všetky povinnosti vyplývajúce zo zákona v oblasti civilnej ochrany?“ Až 75,8 % respondentov konštatovalo, že nedisponujú dostatočnými finančnými zdrojmi najmä kvôli nedostatočnej podpore zo strany štátu. Iba 7,6 % uviedlo, že disponujú dostatočnými finančnými zdrojmi – najmä vďaka vlastným financiám. Ďalších 3,2 % odpovedalo, že disponujú dostatočnými zdrojmi, najmä vďaka financiám zo strany štátu. Celkovo 2,3 % uviedlo, že dostatočnými finančnými zdrojmi nedisponujú kvôli inému dôvodu. K otázke sa nevedelo vyjadriť 10,9 % a zvyšných 0,2 % uviedlo inú odpoveď.

Cieľ investičných opatrení

Združenie miest a obcí Slovenska sa tiež pýtalo: „Smerujú jednotlivé investičné opatrenia na zábranu a prevenciu voči prírodným alebo priemyselným hrozbám (povodne, požiarna ochrana, zosuvy pôdy, dažďová voda, premnoženie hmyzu)?“ Do prevencie investuje dostatočné prostriedky, je to jedna z priorít – bola odpoveď 6,5 % opýtaných. Celkovo 27,4 % sa vyjadrilo, že do prevencie investujú, je to jedna z priorít, avšak nedisponujú dostatočnými zdrojmi. Síce do prevencie v rámci civilnej ochrany investujú, ale nie je to jedna z priorít, je postoj 11,8 % respondentov. Až 44,8 % pritom uviedlo, že do prevencie neinvestujú, kvôli nedostatku zdrojov alebo z iných príčin. K tejto otázke sa nevedelo vyjadriť 9,5 % opýtaných.

Reprezentatívny prieskum bol realizovaný v období od 17. mája 2021 do 2. júla 2021 na reprezentatívnej vzorke 529 samospráv. Súčasťou formulovaných záverov z prieskumu bude aj tzv. druhostupňové triedenie dát, aby sme poznali postoje starostov a primátorov podľa jednotlivých krajov a veľkostných kategórií obcí. Výsledky prieskumu budú podkladmi na ďalšiu prácu v rámci národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. K tvorbe dotazníka prispela Sekcia Krízového riadenia Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a Odbory krízového riadenia a civilnej ochrany, v rámci Iniciatívy pre sieťovanie aktérov pre znižovanie multi-rizík prírodných a technologických katastrof a hrozieb, podporenou EÚ, GR ECHO civilná ochrana a humanitárna pomoc.

 

Autor: (Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
05.03.2021
ZMOS sa sústredil na energetiku
Združenie miest a obcí Slovenska realizuje prieskum, v ktorom sa sústredilo na energetiku.
viac
17.05.2021
ZMOS sa sústredilo na civilnú ochranu
Združenie miest a obcí Slovenska realizuje prieskum, v ktorom sa sústredilo na problematiku civilnej ochrany. Práve tá sa v ostatnom období ukázala ako zraniteľná s potrebou zásadných zmien.
viac
19.07.2021
Väčšina samospráv má Krízové štáby Civilnej ochrany
Podľa nedávneho prieskumu Združenia miest a obcí Slovenska až takmer 60 % samospráv disponuje Plánom ochrany obyvateľstva (v prípade mimoriadnej udalosti) a Jednotkou civilnej ochrany, resp. Krízovým štábom.
viac
23.07.2021
Medziobecná spolupráca má potenciál aj v rámci civilnej ochrany
Prieskum Združenia miest a obcí Slovenska venovaný civilnej ochrany poukazuje na mimoriadne významný priestor pre medziobecnú spoluprácu v rámci civilnej ochrany. Okrem toho poukazuje na význam komunitnej práce.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.13 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.71 %