Piatok 23.02.2024
Dnes má meniny 
Roman, Romana
°C
02.04.2022 01:55

Investor plánuje v bývalej poliklinike nové byty


Snímka zdroj: codnes.sk


Mestskí poslanci odsúhlasili zámer odpredaja budov bývalej polikliniky spolu so získaním pozemku na Šulekovej ulici do vlastníctva mesta. Mesto odpredajom získa do svojho rozpočtu takmer 700 tisíc eur. Investor má v pláne zrekonštruovať objekty bývalej polikliniky na bytové jednotky.


Bývalú polikliniku získali od TSK

Budovy bývalej polikliniky vlastnil Trenčiansky samosprávny kraj, ktorému sa roky nepodarilo predmetné budovy predať alebo inak využiť. Budovy celé roky chátrali a ľudia bývajúci v tomto okolí negatívne pociťovali ich zlý stav. Priestor bývalej polikliniky bol zanedbaný. Mesto Prievidza získalo po rokovaniach s TSK budovy do svojho vlastníctva. Mesto Prievidza v septembri 2021 taktiež ponúklo predmetný majetok do obchodnej verejnej súťaže. Táto obchodná verejná súťaž bola vyhodnotená ako neúspešná vzhľadom k tomu, že sa do súťaže neprihlásil žiaden záujemca.

Budovy v zlom stave

Z dôvodu dlhodobého nevyužívania a neprevádzkovania objekt dlhodobo chátral a v súčasnosti je v zlom technickom stave. V prípade, že by budovy bývalej polikliniky mesto Prievidza chcelo prestavať na bytové jednotky vo vlastnej réžii, muselo by využiť mimorozpočtové zdroje napr. zo Štátneho fondu rozvoja bývania. V takom prípade by bolo mesto ako žiadateľ o príspevok povinné dodržať limitované obstarávacie náklady, limitovanú priemernú podlahovú plochu bytu a ostatné podmienky stanovené pre získanie podpory na obstaranie nájomných bytov a súvisiacej technickej vybavenosti. V dôsledku výšky predpokladaných obstarávacích nákladov na prestavbu objektov polikliniky na nájomné byty by mesto za súčasných podmienok stanovených príslušnou legislatívou pre získanie dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby SR a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania nezískalo štátnu podporu tvorenú dotáciou a úverom, ale muselo by platiť značnú časť obstarávacích nákladov z vlastných zdrojov.

Nový investor chce bytové domy a ponúka aj pozemok

Na programe mestského zastupiteľstva bola žiadosť súkromného investora o kúpu budov bývalej polikliniky. Žiadateľ plánuje predmetné nehnuteľnosti po získaní do svojho vlastníctva využiť na výstavbu nových bytových jednotiek, čim by došlo k zväčšeniu bytového fondu v meste. Po odsúhlasení žiadosti zo strany poslancov, investor zaplatí mestu sumu 693 118,94 eur. Mesto tieto finančné prostriedky použije na svoj rozvoj. Mesto zároveň od investora získa pozemky v sídliskovej časti mesta na Šulekovej ulici. Predmetný pozemok môže následne zhodnotiť a využiť na verejnoprospešný účel.

Prenájom pozemkov pod autobusovou stanicou odsúhlasený

Po sérii rokovaní s vlastníkom autobusovej stanice bola na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi predložená žiadosť o nájom pozemkov pod autobusovou stanicou, ktoré sú vo vlastníctve mesta. Žiadateľ a zároveň prevádzkovateľ autobusovej stanice sa okrem prevádzkovania stanice zaviazal k rekonštrukcii zvyšnej časti nástupíšť.

Autobusová stanica v časti pre prímestské a diaľkové spoje nie je majetkom mesta, s výnimkou dvoch pozemkov pod časťou nástupíšť. Spomínané pozemky má prevádzkovateľ autobusovej stanice, spoločnosť Advance Investments, od mesta len prenajaté. Doba aktuálne platného nájmu uplynie v tomto roku. Na základe novej žiadosti o nájom pozemkov, odsúhlasili mestskí poslanci predĺženie nájmu na ďalších 20 rokov. V danom priestore bude naďalej prevádzkovaná autobusová stanica.

Zaviazali sa k rekonštrukcii zvyšných nástupíšť

Prevádzkovateľ autobusovej stanice v minulom roku začal s rekonštrukciou nástupíšť v časti stanice pod ktorou zároveň vlastí pozemky. Časť stanice, ktorá je zrekonštruovaná, je nateraz v silnom kontraste s časťou stanice s nástupišťami, ktoré ostali bez rekonštrukcie. „Samozrejme je pochopiteľné, že prevádzkovateľ autobusovej stanice nemal dôvod rekonštruovať nástupištia na pozemkoch mesta bez budúceho nájomného vzťahu. Preto sme radi, že došlo k vzájomnej dohode a po schválení predĺženia nájomného vzťahu bude realizovaná rekonštrukcia aj zvyšnej časti nástupíšť,“ vysvetlila primátorka Prievidze Katarína Macháčková.

Prevádzkovateľ stanice sa zaviazal, že na pozemkoch mesta zrekonštruuje prístrešky a nástupné ostrovčeky najneskôr do 15 mesiacov odo dňa schválenie projektu zo strany mesta na rekonštrukciu. Tým sa kompletne dokončí rekonštrukcia autobusovej stanice v časti pre prímestskú dopravu.

Autor: (ts-MsÚ Prievidza)


komentáre
SHOW ALL
podobné
22.11.2016
Bratislava odmietla predĺžiť zmluvu s investorom predstaničného námestia
Mesto Bratislava odmietlo predĺžiť o päť rokov zmluvu so spoločnosťou Transprojekt, ktorá má do konca roka obnoviť priestor pred bratislavskou Hlavnou stanicou. Rozhodli o tom mestskí poslanci, ktorí tak chcú, aby zmluva trvala do dohodnutého termínu 31. decembra 2016.
viac
19.10.2021
Mesto postaví 14 nových nájomných bytov v bývalej škole v Novej Stráži
Mesto Komárno postaví 14 nových nájomných bytov. Výstavba bytov vrátane potrebnej infraštruktúry si vyžiada investíciu 750.000 eur. Z tejto sumy hradí 40 percent Ministerstvo dopravy a výstavby SR, zvyšok pokryje mesto z mimoriadne výhodného úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania.
viac
16.03.2022
Pustnúcu bývalú polikliniku chce investor prebudovať na byty
Pustnúce budovy bývalej polikliniky na sídlisku Píly sa môžu zmeniť na byty a parkovacie miesta. So zámerom prišiel súkromný investor, ktorý by chcel objekt získať do svojho vlastníctva prostredníctvom zámeny pozemku s doplatením. O jeho návrhu budú ešte rokovať mestskí poslanci.
viac
30.03.2022
Pustnúca poliklinika sa zmení na bývanie
Pustnúce budovy bývalej polikliniky na sídlisku Píly v Prievidzi sa zmenia na byty a parkovacie miesta. So zámerom prišiel súkromný investor, ktorý získa objekt do svojho vlastníctva prostredníctvom zámeny pozemku s doplatením. Zámenu majetku schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní 28. marca.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
76.95 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.08 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.97 %