Nedeľa 21.07.2024
Dnes má meniny 
Daniel
°C
12.02.2021 08:00

Jasný signál eurokomisárom


Ilustračná snímka.


Komisárovi Európskej komisie pre poľnohospodárstvo a eurokomisárke pre kohéziu a reformy odchádza zo Slovenska mimoriadne vážny signál.


Je informáciou o tom, že do dnešného dňa na Slovensku nedošlo k reálnej implementácii prístupu LEADER a nástroja CLLD, čo paralyzuje kľúčový koncept regionálneho rozvoja na lokálnej úrovni.

Situácia ubližuje vidieku

„Napriek našej dlhodobej snahe komunikovať s riadiacimi orgánmi nedochádza z ich strany k adekvátnym riešeniam. Pretrvávajúca krízová situácia má mimoriadne negatívne ohlasy vo vidieckych komunitách, ktoré vnímajú v negatívnom svetle aj samotný prístup LEADER, nástroj CLLD a oba fondy – poľnohospodársky pre rozvoj vidieka aj ten pre regionálny rozvoj. Situácia je mimoriadne vážna a preto sme sa rozhodli informovať kompetentných členov Európskej komisie o týchto okolnostiach,“ hovorí predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger.

Jeho slová potvrdzuje predseda Národnej siete Miestnych akčných skupín Slovenskej republiky Štefan Škultéty: „V liste sme pomerne detailne vymenovali celý rad problémov, ktoré nás ochromujú. Všetky majú dopad aj na udržateľnosť MAS, pričom existuje vysoké riziko vrátenia finančných prostriedkov z EÚ, ale aj súdnych sporov medzi občianskymi združeniami a štátom a následne kolaps partnerstiev a zrútenie prístupu LEADER a nástroja CLLD v Slovenskej republike. A to si nikto z nás nepraje.“

Nemalý rozsah problémov

V liste eurokomisárom je zhrnutý aj nemalý rozsah problémov, ktoré dlhodobo sprevádzajú túto problematiku. Ide napríklad o to, že príprave implementácie metódy LEADER a nástroja CLLD dlhodobo neboli venované dostatočné kapacity ani adekvátna odborná podpora zo strany riadiacich orgánov, implementácia bola zle nastavená, a tak sa problémy ťahajú už od roku 2015. No ani v súčasnosti nie je smerom k partnerstvám poskytovaná adekvátna metodická podpora. Pôdohospodárska platobná agentúra napríklad od určitého obdobia odmieta poskytovať viaceré informácie MAS z dôvodu údajného “konfliktu záujmov”. Zodpovedné riadiace orgány pre implementáciu prístupu LEADER a nástroja CLLD (RO): Sekcia programov rozvoja vidieka a priamych platieb Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Sekcia programov regionálneho rozvoja Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie nedostatočne komunikujú medzi sebou, a tiež s partnerstvami v území, čím dochádza k porušovaniu Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 240/2014.

Dôsledkom nesprávnych manažérskych odhadov a následného dlhodobého personálneho poddimenzovania zodpovedných odborov na RO nastala vo viacerých prípadoch v rokoch 2019 a 2020 pri implementácii LEADER / CLLD mimoriadne kritická situácia pri dlhom intervale preplácaní žiadostí o platbu, čím bolo ohrozené financovanie viacerých MAS (situáciu skomplikovali aj prebiehajúce audity, tiež však nedostatočné kontrolné kapacity na riadiacich orgánov, ktoré zapríčinili meškanie preplácania aj viac ako pol roka). Vysoko komplikované a zbytočne byrokratické, niekedy až absurdné postupy a požiadavky zo strany riadiacich orgánov robia z manažérov a pracovníkov MAS rukojemníkov týchto nariadení, ktorí často až 90 % svojho času musia venovať byrokratickej úradníckej práci smerom k RO, namiesto reálnej podpory rozvoja a manažmentu svojho územia. Zároveň neprekonateľné komplikácie dlhodobo nastávajú pri meškaní nutných implementačných procesov zo strany RO a tiež aj na Pôdohospodárskej platobnej agentúre, čím dochádza k vyčerpaniu prevádzkových prostriedkov u mnohých MAS, keďže podľa pokynov RO začali naplno fungovať od začiatku roku 2018, avšak podmienky pre reálnu realizáciu stratégií CLLD umožnili vyhlasovať výzvy pre žiadateľov až niekedy v polovici roka 2019, neadekvátne dlhé lehoty vyhodnotení predkladaných projektov na RO, už v niektorých prípadoch presiahli viac ako 18 mesiacov, preto NS MAS dlhodobo žiada posilnenie kapacít RO.

Táto situácia, ktorú nezavinili MAS, niektoré z nich priblížila k platobnej neschopnosti, viaceré situáciu riešia prepúšťaním, znižovaním úväzkov avšak na úkor množstva i kvality práce, ktorú si prístup LEADER a realizácia stratégií vyžaduje, riadiace orgány absolútne nezaujíma či, a akými kapacitami budú MAS v SR naďalej schopné implementovať stratégie CLLD.

Hazard s dôverou a nádejou

Predseda ZMOS spolu s predsedom Národnej siete MAS preto spoločným listom žiadajú o pomoc pri riešení vyššie identifikovaných problémov na európskej úrovni s cieľom záchrany prístupu LEADER a nástroja CLLD v SR v prospech rozvoja vidieckych oblastí SR a EÚ.

Zároveň konštatujú, že kým táto situácia je hazardom s nádejou, tak neriešenie ešte viac prehĺbi nedôveru voči Európskym investičným a štrukturálnym fondom pre nasledujúce programové obdobie.

Autor: (Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
02.02.2021
Fungovanie PPA ohrozuje miestny rozvoj na slovenskom vidieku
Vyhlásenie Národnej siete miestnych akčných skupín (MAS) SR k vývoju v Pôdohospodárskej platobnej agentúre.
viac
20.04.2021
NS MAS chce nové pravidlá pre budúce programové obdobie
Národná sieť miestnych akčných skupín (NS MAS) SR pripravila na 23. apríla online konferenciu Ako ďalej LEADER na Slovensku v rokoch 2021-2027.
viac
27.07.2021
ZMOS upozorňuje na eurofondovú depresiu
Združenie miest a obcí Slovenska sa listom obrátilo na vicepremiérku Veroniku Remišovú a ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana.
viac
25.01.2022
Čerpanie fondov na Slovensku ničí byrokracia
Prístup LEADER, ktorý je v iných krajinách EÚ úspešným programom na rozvoj vidieka, na Slovensku dlhodobo brzdia pretrvávajúce problémy.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.24 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.13 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.63 %