Streda 29.05.2024
Dnes má meniny 
Vilma
°C
29.12.2018 10:15

Kapacita zariadení pre seniorov na Slovensku je alarmujúco nedostatočná


Populácia na Slovensku rapídne starne, za 10 rokov počet seniorov vzrástol o 200 tisíc a kým v roku 2008 ich bolo 655 tisíc, dnes tu žije takmer 850-tisíc ľudí nad 65 rokov


Najvyšší kontrolný úrad vyzýva zodpovedných prijímať také strategické opatrenia, ktoré prispejú k zvýšeniu kapacít zariadení sociálnych služieb pre seniorov a zároveň povedú k lepšiemu finančnému ohodnoteniu práce opatrovateľov.


Populácia na Slovensku rapídne starne, za 10 rokov počet seniorov vzrástol o 200 tisíc a kým v roku 2008 ich bolo 655 tisíc, dnes tu žije takmer 850-tisíc ľudí nad 65 rokov (viď tabuľka 1, graf 1 - titulna snímka). Dostupnosť sociálnych služieb pre seniorov sa v súčasnosti stáva stále naliehavejšou výzvou najmä v súvislosti s demografickým vývojom populácie. Kým v roku 2008 na každého obyvateľa vo veku 65+ pripadalo šesť osôb v produktívnom veku, v roku 2017 to boli už len približne 4,5 osoby.

Oblasť sociálnej politiky a starostlivosť o starších ľudí je kľúčovou pôsobnosťou rezortu práce a sociálnych vecí a ministerstvo v roku 2014 vypracovalo strategický dokument „Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020”. Štát preniesol zodpovednosť za poskytovanie, výkon sociálnych služieb pre seniorov na regionálnu a miestnu samosprávu. NKÚ sa preto pozrel na to, ako vykonávajú verejnú politiku zriaďovatelia i poskytovatelia týchto služieb.

Najväčšie výzvy zistili kontrolóri v troch oblastiach:

Kapacitné možnosti

Počet obyvateľov v seniorskom veku rastie, no kapacitné možnosti zariadení sa nezvyšujú. Tie súčasné sú v zariadeniach pre seniorov, ako aj v špecializovaných zariadeniach na úrovni 26-tisíc lôžok, pričom viac ako 7500 ľudí čaká na voľné miesto. Počet žiadateľov narástol za desať rokov takmer o polovicu a proces vybavenia žiadosti trvá väčšinou viac ako 60 dní. Počet lôžok sa pritom v ostatných dvoch rokoch zvýšil len o 730 miest (graf 2). Z hľadiska vyhodnocovania a transparentnosti NKÚ považuje za problém, že z hľadiska administratívy je žiadosť vybavená odoslaním požiadavky do zariadenia. Klienti však po administratívnom vybavení žiadostí čakajú aj dva či tri mesiace, kým sa vhodné miesto v zariadení uvoľní.

Ekonomické podmienky

Výdavky na prevádzku sociálnych zariadení majú v ostatných rokoch stúpajúcu tendenciu a v roku 2017 dosiahli 19 miliónov eur (tabuľka 2). Tento nárast však nezohľadňuje mzdové požiadavky. Mzda opatrovateľov sa pohybuje na úrovni minimálnej mzdy a ich vekový priemer je takmer 60 rokov. Alarmujúci je aj nedostatok odborných zamestnancov, ktorí by poskytovali služby pre seniorov. Zákonom stanovené limity – maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca a percentuálny podiel odborných zamestnancov ku koncu minulého roka nespĺňala viac ako tretina zariadení. Národná autorita pre oblasť externej kontroly vidí problém tiež v meškajúcej modernizácii ubytovacích či hygienických priestorov. Len na kontrolnej vzorke 14 verejných zariadení predstavuje investičný dlh viac ako 8 mil. eur – to je objem financií, ktorý je potrebný na modernizáciu ubytovacích a hygienických zariadení, aj na splnenie podmienky minimálnej výmery izieb.

Kontrolný systém

Systém vnútornej kontroly hodnotí NKÚ ako nedostatočný. Napríklad rezort práce za tri roky v období 2015 - 2017 nevykonal ani jednu kontrolu v seniorskom zariadení. Závažný je aj fakt, že samosprávne kraje nemajú schválené koncepcie rozvoja sociálnych služieb na základe národných priorít a ani poznania cieľov z komunitných plánov obcí. Z ôsmich krajov tak urobili iba dva, Banskobystrický a Prešovský, aj to len na vzorke necelých 10 % obcí. Závažnejšie je, že v týchto koncepciách neurčili personálne, finančné ani organizačné podmienky na ich realizáciu, mali len všeobecný charakter a nedajú sa teda vyhodnotiť. Podľa názoru NKÚ by mal rezort práce, soc. vecí a rodiny aktívne plniť svoje povinnosti vo vzťahu k poskytovateľom služieb.

Obecné noviny č. 51-52/2018

Autor: (nkú)


komentáre
SHOW ALL
podobné
22.12.2018
Zamestnancom sociálnych zariadení v Trnavskom kraji zvýšili mzdy
Trnavský samosprávny kraj (TTSK) vyčlenil od druhého polroka tohto roku na zvýšenie platov zamestnancov zariadení sociálnych služieb sumu vyše milióna eur. Ďalší milión eur uvoľnil ku koncu roka aj na jednorazovú odmenu pre týchto pracovníkov.
viac
17.04.2020
Snina uspela s projektom denného stacionára
V snahe vyjsť v ústrety obyvateľom odkázaným na pomoc iných, no nespĺňajúcim podmienky pre umiestnenie v sociálnych zariadeniach sa mesto Snina uchádzalo o dotáciu na projekt Zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár v meste Snina.
viac
28.08.2020
Domino v Prievidzi otvorilo centrum pre deti s poruchami autistického spektra
Centrum sociálnych služieb (CSS) Domino v Prievidzi otvorilo špecializované zariadenie pre deti s autizmom. Služby tam poskytuje ambulantnou formou.
viac
11.11.2020
Pomoc bezdomovcom a poskytovateľom sociálnych služieb
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR podáva pomoc bezdomovcom, ale aj poskytovateľom sociálnych služieb.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.13 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.71 %